ครูดีคืออย่างไร

ครูดี
นางสาวกิตตินันทน์ ให้นุช รุ่น 5 เลขที่ 515100002

 

  

 

ข้อคิดชีวิตครู

ครูดีคืออย่างไร

             ครู  ไม่ใช่  กรรมกรขนส่งข้อมูล จากตำรา ไปสู่สมุดจดของผู้เรียน 

             หมายถึง คนเป็นครูต้องมีความสามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนามากกว่านั้น

             ความสามารถของผู้เรียนไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อมูลในตำรา หรือจากการที่ครูเขียนแล้วให้เขาจดตามลงในสมุด

             คนเป็นครูต้องเอาข้อมูลและเนื้อหาในตำรามาแปลงให้เป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนลงมือปฎิบัติ     

             ความสามารถของผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ ข้อมูลที่ครูนำมาใช้ต้องสอดคล้องกับความสามารถทางสมองและทางกายของเขา

             ข้อมูลในตำรา อาจจะขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหา และการเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาอาจไม่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน

             ครูจึงต้องรู้จักจัดกระทำกับข้อมูล  แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นส่วนประกอบของกิจกรรมและวิธีการ ที่ครูนำมาร้อยเรียงกันเป็นกระบวนการ
            
             ดังนั้น 
ครูดีจึงน่าจะหมายถึงครูที่สามารถสร้างกระบวนการเพื่อเป็นพาหะนำพาผู้เรียนให้บรรลุจุดหมายของการพัฒนา

 

                        

   

                                                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อคิดชีวิตครู

คำสำคัญ (Tags)#วิชาชีพครู#ครูเพื่อศิษย์#ครู#ครูดี#ความเป็นครู

หมายเลขบันทึก: 198482, เขียน: 03 Aug 2008 @ 20:43 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • หลักการอบรมสั่งสอน

๑.วิธีการ
๒.วิชาการ
๓.ประสบการณ์
๔.สภาวการณ์
๕.นันทนาการ

  • ไม่รู้ว่าอาตมาเอามะพร้าวมาขายสวนหรือเปล่า
  • ยังไงโยมคุณครูก็ลองพิจารณาดูอาตมาก็ใช้ในการสอน

       ศีลธรรมแก่เด็กๆด้วยวิธีนี้
       อดทนสู้ต่อไปให้กำลังใจโยมนะ..อนุโมทนาสาธุ


เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

ขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงค่ะ บทสรุปหลักการอบรมสั่งสอน ครอบคลุม ชัดเจน จำง่าย พวกเราจะนำไปใช้ค่ะ

นมัสการเจ้าค่ะ

ครูดี

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ