Teacher PAT
วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา

ยินดีตกกระไดพลอยครู เลยได้เรียนรู้ได้เรียนทำ


จุดเริ่มต้น

คำว่า สำนวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้บทนิยามไว้ ดังนี้ น. ถ้อยคำที่เรียบเรียง, โวหาร, บางทีก็ใช้ว่าสำนวนโวหาร; คดี เช่น ปิดสำนวน; ถ้อยคำที่ไม่ถูกไวยากรณ์ แต่รับใช้เป็นภาษาที่ถูกต้อง, การแสดงถ้อยคำออกมาเป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่ง ๆ หรือหนังสือแบบหนึ่ง ๆ; ลักษณนามใช้เรียกข้อความรายหนึ่ง ๆ เช่น ข้อความสำนวนหนึ่ง บทความ ๒ จำนวน.

คำพูดของมุนษย์เรา ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ก็มักจะมีสำนวนโวหารเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งบางทีก็พูดเป็นชั้นเชิงให้ผู้ฟังต้องคิดเสียก่อนจึงจะเข้าใจ หรือบางทีคิดเท่าใด ๆ ก็ไม่อาจเข้าใจก็ได้ หรืออาจจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งก็มี คำพูดที่เป็นชั้นเชิงอย่างนั้น เราเรียกว่า สำนวนตรงกับภาษาอังกฤษว่า idiom เราอาจเคยได้ยินคำพูดเช่นว่า อย่ามาตีสำนวนนะท่านขุนวิจิตรมาตรา หรือ กาญจนาคพันธุ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือ สำนวนไทยว่า สำนวนนั้นเกิดจากมูลเหตุต่าง ๆ ดังนี้

1.   ที่เกิดจากธรรมชาติ   

2.   ที่เกิดจากการกระทำ

3.   ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

4.   ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น สำนวนว่า ตกกระไดพลอยโจนหมายความว่า คนหนึ่งตกกระได คนที่อยู่ในที่นั้นด้วยก็มักจะโจนไปช่วยอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตน แต่ตนจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนด้วย จึงเรียกว่า ตกกระไดพลอยโจนสำนวนนี้ พจนานุกรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายไว้ว่าจำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลือก

5.   ที่เกิดจากระเบียบแบบแผน

6.   ที่เกิดจากลัทธิศาสนา

7.   ที่เกิดจากความประพฤติ

8.   ที่เกิดจากการเล่น

9.   ที่เกิดจากนิยายนิทาน

ข้อมูลจาก คลังปัญญาไทย เข้าถึงเมื่อ 27 July 2008

        เนื่องจากว่า ผู้เขียน คิดชื่อเรื่องบันทึกนี้ เลยเกิดความสงสัยว่าสำนวนที่นำมาแปลงนี้ เขียนอย่างไรกันแน่ ระหว่างตกกระไดพลอยโจร กับ ตกกระไดพลอยโจน จึงค้นหาและเห็นว่ามีประโยชน์ เลยนำมาบอกต่อค่ะ

        เริ่มล่ะนะ หลังจากที่ได้พานักเรียนไปส่งที่ราชมงคลสามชุกเพื่อเข้าค่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ขณะที่กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมอยู่ (8.45น.) พี่ครูสุภมาสก็บอกผู้เขียนว่า น้องภัทรเดี๋ยวพี่ต้องไปประชุมกลุ่มครูภาษาอังกฤษที่วิถีไทยรีสอร์ท ไปเป็นเพื่อนพี่เลยนะ แป่ว!!! (ตั้งใจจะกลับบางปลาม้า) ไหนๆก็ไหนๆไปก็ไป คงไม่นานกระมัง (คิดในใจ) พอไปถึง (10 โมง กว่าๆ) ได้ยินพี่ศน.อรไทพูดว่า หัวหน้าลำดวนกำลังจะมาถึง พวกเราเข้าไปนั่งด้านในกันเลยดีกว่า (อ้าว...เอาล่ะสิ สงกะสัยว่าจะเป็นทางการ) ผู้เขียนเลยบอกว่า หนูขอนั่งรอด้านนอกดีกว่า พี่ๆบอกว่าเข้าไปเถอะ สรุปว่าก็ได้เข้าร่วมประชุม สาระของการประชุมคือ

1.   หัวหน้าลำดวนสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้

2.   ครูนำประสบการณ์การสอนที่ประสบความสำเร็จของแต่ละคนมาเล่าสู่กันฟัง คนละ 1 เรื่อง

3.   พี่ศน.อรไท แนะนำให้สมัครสมาชิกและเขียนเรื่องเล่าใน www.gotoknow.org ผู้เขียนสังเกตเห็นว่าครูหลายๆท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกจึงอาสาว่าจะสมัครสมาชิกให้(เพื่อความสะดวก) และส่งe-mail แจ้งเพื่อนครูทราบ เพื่อใช้งานในโอกาสต่อไป

4.   ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับครูภาษาอังกฤษ จำนวน 150 คน ในวันที่ 25-26 กค. ดูภาพบรรยากาศ(1)  ดูภาพบรรยากาศ(2)  ดูภาพบรรยากาศ(3)  และ วันที่ 3-4 สค. 2551 นี้ค่ะ

 

สรุปว่า

ผู้เขียนได้ร่วมเป็นคณะทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ(ตัวเองไม่ได้คิดมาก่อน) รวมทั้งได้กลับมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนบันทึก และเขียนบันทึกของตนเองเป็นครั้งแรกก่อนที่จะต้องนำข้อมูลของพี่พ้องน้องเพื่อนขึ้น  

ส่วนวันที่อบรมนั้น ประทับใจมาก แล้วจะรีบมาเล่าประสบการณ์ที่ตนเองและคณะครูผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ในตอนต่อไปค่ะ

ประสบการณ์ที่ได้รับ

 1. ได้รับโอกาสในการทำงาน (กระบวนการทำงานควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้)
 2. ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตามบริบทของแต่ละคนแต่ละโรงเรียน
 3. ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานของครูผู้เข้ารับการอบรมและความพร้อมของโรงเรียนนั้นๆ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจบางอย่างและจะพยายามรีบทำให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด
 4. ได้ร่วมงานกับอาจารย์ขจิต ผู้อุทิศตนเองเพื่อส่วนรวม (ขอเน้น..น่าชื่นชมจริงๆค่ะ)
 5. ได้เปิดโลกทัศน์ของตนเอง
 6. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูวิทยากรและคณะครูผู้เข้ารับการอบรม
 7. ที่สำคัญที่สุด...ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและได้บุญ
 8. ที่สำคัญที่สุดของที่สุด...จะได้นำประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ พร้อมกับกลับไปชดเชยเวลาให้ด้วยจ้า
 9. สาธุ

ภาพนักเรียนชั้นป.๓ วันที่ไปเยี่ยมบ้านค่ะ

(แก๊งจักรยาน..ครูไม่ได้ถีบจักรยานไปโรงเรียนแล้ว ทำไมเข้าพวกกันได้เลยนะเนี่ย)

หมายเลขบันทึก: 196889เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2008 11:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:21 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (45)

สวัสดีเจ้าค่ะ

น้องจิแวะมาเยี่ยม สบายดีไหมเจ้าค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะ เป็นกำลังใจให้เจ้าค่ะ--->น้องจิ ^_^

* ตกกระไดพลอยครู จึงแปลว่าจำเป็นต้องเข้าไปช่วยครูโดยไม่มี  ทางเลือก

* จะหาครูแบบนี้ได้ที่ไหนอีกหนอ มีน้ำใจ น่ารักและเสียสละ

* ครู E เขต2 มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาเด็กของเรา ไชโย

*( จะส่งรูปมาให้  ปล้ำอยู่ตั้งนาน ลูกศิษย์ อ.ขจิต failed )

 • นี่ขนาดตกกระไดพลอยหน้าตาดี
 • อิอิ
 • ถ้าไม่ตกกระไดจะขนาดไหน
 • ดูภาพมันฟ้อง
 • โห คนข้างบน
 • ใส่รูปไม่ได้
 • สงสัยต้องชวนมากินสเต็กที่มหาวิทยาลัย
 • รับรองทำได้แน่ๆๆ
 • เอามาให้อีก
 • โดนไวรัสลงเครื่อง
 • ฮือๆๆ
 • รูปหายไปหลายภาพ

สวัสดีจ้ะ..น้องจิ

 • ขอบใจที่มาเยี่ยม พี่มือใหม่หัดใช้
 • คุณพระคุ้มครองจ้ะ

 

พี่สุมาลี (she)

 • จำเป็นต้องเข้าไปช่วยครูโดยไม่มีทางเลือก ก็ดีนะคะ เล็กๆน้อยๆร่วมด้วยช่วยกันหลายๆคนก็กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
 • ว่าแต่ว่า พี่น่ะเก่งขึ้นนะคะ ใส่ข้อความที่มีสีอื่นๆ ได้แล้ว เอ้าพยายามต่อไปค่ะ
 • ไปกินsteakเมื่อไร บอกด้วยนะ ขี้เกียจอุ้มกระเป๋าวิ่งตามค่ะ

สวัสดีค่ะ.. อ.ขจิต

 • ขอบคุณหลายๆนะคะ สำหรับวิชาที่จะนำไปใช้ใน gotoknow  ทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาพที่นำมาขึ้นให้น่ะค่ะ 
 • ส่วนไวรัสน่ะ อย่าไปฆ่ามันนะคะ (บาปค่ะ)
 • สวัสดี ครูแม่มด
 • มาครูตกกระได...
 • ว่าแต่หาคนช่วยได้ยัง...
 • เจ็บแย่
 • เห็นภาพ KM ที่ สพท.สพ.2 แล้วอิจฉา
 • ว่าแต่เขารับ สพท.สพ.3 ไปร่วมได้หรือเปล่า
 • ตามมาขอบคุณ
 • เอารูปมาฝากที่นี่
 • เข้าไปดูนะ
 • จะมากินสเต็กเมื่อไรบอก
 • เตรียมตัวเลี้ยงแล้ว
 • มาเลยๆๆๆ
 • http://gotoknow.org/blog/yahoo/196955

Deer Aj. Khajit,

 • I'm using the internet about teaching English from your providing websites.
 • It's very funny and interesting for me and for my students too (I think).
 • แห่ะๆ เขียนได้แค่เนี้ยะค่ะ แค่ลองเขียนดู ตรวจด้วยนะคะคุณครู
 • ต็อด อะ แล้ง  = Thanks a lot

 • สุดยอดจ้ะ ขนาดตกกระได...
 • ยังตั้งใจและช่วยเหลือเต็มที่ขนาดนี้
 • และขอให้อยู่ในทีมตลอดไป ห้ามทิ้งกันนะ
 • ตามท่านหัวหน้ามาขอบคุณ
 • เจอมุขนี้เข้าไปจุกเลย
 • ฮ่าๆๆๆ
 • ต็อด อะ แล้ง  = Thanks a lot
 • ขอบคุณที่แจ้งเรื่องคำผิด
 • อิอิๆ
 • ภาษาไม่แข็งแรง

ศิษย์พี่นิรุตต์

 • ขออภัยนะคะ เข้าใจว่าตอบกลับแล้วตั้งแต่บ่าย แป่ววววว
 • สงสัยเป็นช่วงที่ครูแม่มด error (อ่านว่า แอ้เร่อ นะคะ)
 • เป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆ ค่ะ 
 • มุมมองของครูแม่มดคิดว่าได้ผลลัพธ์แบบ win-win
 • ต้องติดตามต่อนะคะ ในวันที่ 3-4 สค. นี้จ้ะ
 • ถ้าสะดวกก็แวะมาทักทายกันที่วิถีไทยรีสอร์ทนะคะ...ท่านรองฯ

สวัสดียามดึกค่ะ..หัวหน้า

 • คิดว่าได้ทำงานและเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง
 • ได้ผลดีตั้งหลายต่อ ทั้งในมุมของผู้จัดและผู้รับ
 • แล้วยังได้ส่งต่อไปที่ผู้เรียน
 • คงต้องปรับปรุงข้อบกพร่องเพื่อเติมเต็มและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะ
 • ว่าแต่ว่า...หนูถ่ายภาพฝ่ามือตัวเอง แล้วส่งให้หัวหน้าสำรวจตรวจโชคชะตาให้อีกสักคน...จะได้ไหมคะ

สวัสดีค่ะคุณครู

     แวะมาทักทายค่ะ  ยอดเยี่ยมเลย ปรบมือๆๆๆๆๆๆ

    อิ..อิ..ได้กระทบไหล่อาจารย์(ลุง)ขจิตด้วย ฮิ..ฮิ..

    มีความสุขกับการทำงานนะคะ

สวัสดีค่ะ...ครูตุ๊กแก

 • ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ
 • ว่างๆสอนวิชาแต่งบล็อกให้บ้างนะคะ
 • บล็อกของครูตุ๊กแกสวยมาก
 • ตอนนี้กำลังเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะ
 • เคยได้ยินคำกล่าวว่า ต้องตามหาครูดีๆ เก่งๆ แล้วเรียนรู้จากท่าน
 • ต้องปรบมือให้ครูแอ้ด (อาจารย์ขจิต) ดังๆ ค่ะ ที่ถ่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์ทั้งหลาย ลูกศิษย์น่ะง่วงแล้วง่วงอีก ทยอยหลับไปบ้างก็มี หัวพิงตู้บ้างก็มี ครูแอ้ดก็ยังตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา กว่าจะได้กลับห้องนอนก็ดึกดื่นครึ่งคืน ทั้ง 2 คืนเลยค่ะ    
 • ได้เลย
 • แต่ต้องใช้น้ำหมึก ทาฝ่ามือ ทาบใส่กระดาษ
 • แล้วแสกน ส่งอีเมล์มานะ (ดูยุ่งยากเนอะ)
 • หรือว่างๆมาหาพี่ที่บ้านก็ได้
 • มาบอกว่า
 • ชอบภาพเด็กๆๆภาพบน
 • แต่ภาพนี้
 • ดูมีความสุขมากๆๆ

น้องแม่มด

* ขอบใจนะจ๊ะ ที่ช่วยสอน...บันทึกใหม่ได้แล้ว

* น้องดร.ขจิต คงนั่งยิ้มแล้วล่ะ กะว่า..จะส่งพรุ่งนี้เชียว

* ไม่งั้นกดสัญญาณเตือน สะดุ้งทุกที

* ลุยกันต่อ พรุ่งนี้เรา...โรงเรียนในฝันของเรา

พี่สุภมาส รบกวนมาแก้คำหลักด้วยครับ ฮ่าๆๆ ตามมายันนี้ อิอิๆๆ

 • เอามายืนยันอีก
 • ขอตั้งชื่อภาพว่า
 • นึกว่ารอด
 • ฮ่าๆๆๆ

ขอบคุณน้องมากกกกก

ถ้าไม่มีครูแม่มดดูแลด้านICTให้Leaderพี่คงแย่

ชื่นใจที่เจอคนหน้าตาดี จิตใจงดงาม เราต้องธำรงรักษาไว้ใช่มั๊ย

Dear P'Pat

Your page seems to be longer and longer every day.Ha Ha.

Please give me photo edition program. I couldn't find it. ( I'm so stupid on computer jaaa )

 • จะไปนอนแล้ว
 • ฮ่าๆๆ
 • ทำไมตัดสายเรา(คาดว่าไม่มีไฟ อิอิๆๆ) แบตหมด อิอิๆๆ
 • มึนๆๆๆ สงสัยนอนน้อย
 • ขอไปนอนก่อนครับ

 

 • ถ้าว่าง
 • มาเล่าว่า
 • มีความประทับใจ
 • ในการเป็นวิทยากรค่ายนี้อย่างไรนะครับ
 • ขอบคุณครับ
 • ภาพนี้ดูสนุกดี
 • หัวหน้าลำดวนคะ   ถ้าสะดวกเมื่อไรจะไปให้ดูถึงที่บ้านเลยค่ะ

 

 • พี่สุภมาสคะ   ร่วมด้วยช่วยกันเติมเต็มให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ...ว่าแต่ว่า บันทึกใหม่ของคุณพี่น่ะมันไม่ได้บันทึกลงในบล็อก you can do it (บล็อกแรก) นะคะ  แต่พี่น่ะสร้างบล็อกใหม่ suphamas ขึ้นมา แป่ว!!!!!   ไม่ต้องตกใจค่ะ หนูแจ้งพี่ศน.กุ้งให้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวบล็อก suphamas ก็จะมาที่คลังสมองคนเขตสองสุพรรณบุรี จ้า

 

 • อาจารย์ขจิตคะ   มาตามงานไกลนะคะ มือใหม่กันทั้งนั้นน่ะค่ะ   ขอบคุณนะคะที่นำภาพมาตอกย้ำ (อีกรอบค่ะ)   ยังไงๆจะรีบเขียนงานเพิ่มค่ะ

 

 • ผอ.ประจักษ์คะ   ขอบคุณสำหรับภาพที่นำมาฝากค่ะ

     

หนูก็มีภาพมาฝากเช่นกันค่ะ (ต่างมุมมอง)

พี่อรไทคะ

ขอบคุณสำหรับโอกาสในการทำงานค่ะ

 • ยังไงๆๆๆ
 • ก็ชอบภาพนี้มากกว่า
 • วี๊ดวิ้วๆๆๆ

สวัสดีค่ะ

* แวะมาดูคุณครูตกกระไดค่ะ

* น่าสนุกนะคะ

* ขอบคุณค่ะคุณครูพรรณา ตกกระไดคราวนี้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างค่ะ

* สวัสดีวันแม่ค่ะ..ผอ.ประจักษ์

ขอให้ผอ.มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข เช่นกันค่ะ

 • สวัสดีวันสารทจีน 
 • จะรับประทานไก่เผื่อนะ
 • คิดถึง  เงียบเหงา  เงียบเหงา

สวัสดียามดึกค่ะพี่SHE

กำลังนั่งทำงาน แสบตาจัง สงสัยคงต้องพักแล้วล่ะค่ะ...คิดถึงคือกันจ้า

สวัสดีวันศุกร์ค่ะ

ไปประชุมกะเขาป่าว

คิดถึงนะ

เป็นกำลังใจให้เพื่อนครูภาษาอังกฤษทุกคนเลย

น้องตูน

ไปจ้ะน้อง

คิดถึงเช่นกัน พี่สุภมาสฝากความคิดถึงด้วย

วันเสาร์พบกัน 17.00 น. นะคะ

น้องแม่มด

* จุดเริ่มต้นที่ดี มีชัยกว่าครึ่งแล้ว สู้ๆๆ ..คนมีฝี...ฝีมือ

* ทำดีย่อมได้ดี เป็นกำลังใจจ้ะ

* คนรู้จัก ยังไม่แวะทักทาย กะไรอยู่ แวะมาอ่านบันทึกวันนี้เอง

* คนแถวๆกำแพงแสน..แซว..ไม่ง่วงหรือไง

* บทเรียนดีมีให้จำ ทำไปน้อง เป็นกำลังใจให้

 • แอบมาดูรูปก่อน
 • ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • 001
 • หายไปนะจ้ะ
 • ทำไมไม่ไปแสดงความคิดเห็น หรือเขียนblogอีก

สวัสดีค่ะอ.ขจิต

 • ไวมากๆเลยนะคะ
 • ครูแม่มดกำลังนำรูปใส่ในไฟล์อัลบั้มได้ 4-5 ภาพ พอจะกลับมาแสดงความคิดเห็น ปรากฎว่าภาพที่เราลงไว้มาโผล่ก่อนแล้ว
 • เลยได้หัวเราะอยู่คนเดียว 

สวัสดีค่ะหัวหน้าลำดวน

 • ครูแม่มดไม่ได้หายไหนค่ะ แต่เครื่องคอมพิวเตอร์หายไป(นำไปซ่อม) ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหา
 • น้อมรับค่ะ

 

สวัสดีค่ะครูภัทรหนูรู้ว่าคุณครูยังไม่รู้จักหนูหรอกน๊ะ หนูอยู่โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีเองค่ะ อยู่ป.6/2 น๊ะค๊ะ ตอนที่เรียนสุขศึกษา

เรื่องเพศสัมพันธ์สนุกมากๆค่ะ ฮามากๆ หนูได้เมลครูแล้วด้วย ตอนนี้ทำไม ครูภัทรถึงได้ไม่ค่อยเล่น M เลยหล่ะค๊ะ

เฝ้ารอมานานแล้วเนี่ย 555+ หนูชื่อปลายน๊ะค๊ะแต่ว่าห้องหนูมีปลาย 2 คน น๊ะ หนูชื่อปลาย (ชาลิสา) O.K. ชัดแล้วเนอะ 555+

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท