วันนี้มาเรียนรู้เรื่องบล็อก โดยน้องหญิง จาก สคส.เป็นวิทยากร