เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้