ห้องสมุด

    ห้องสมุดนับเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ และเป็นสนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกการเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งอาจจะเป็นสถานที่พักผ่อนยามเกิดความเครียดหรือล้าในการเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดซองพลูความเห็น (1)

มนิสา แก้วมณี
IP: xxx.47.147.21
เขียนเมื่อ 

มีความรู้น้อยอยากให้เพิ่มอีกค่ะ