อยากบอกความในใจ(ต่อ)

        เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเข้ามาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม    ทั้งที่อยู่เกือบชิดติดรั้วโ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยากบอกความในใจความเห็น (1)

อยากอ่านต่อค่ะ