ICT เพื่อการเรียนรู้

          ระบบการเรียนรู้ ที่ทันสมัย สารสนเทศที่ดีมากมาย มีประโยชน์กับทุกคนที่ต้องการค้นหาแหล่งเรียนรู้ข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดบางไกรนอกความเห็น (0)