การจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน (Knowledge Management)

อบรมการใช้ BLOG

    บล็อก (Blog) : เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ฝังลึก บล็อกเป็นเสมือนสมุดบันทึกหรือไดอารี่ของแต่ละบุคคลที่ใช้บันทึก "ให้" ทานที่เป็นความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดบางอ้อยช้างความเห็น (0)