โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ    รับสมัครครูอัตราจ้าง  วุฒิปริญญาตรี  3  อัตรา

1.ปริญญาตรีทางการศึกษา   วิชาเอก   ปฐมวัย

2.ปริญญาตรีทางการศึกษา   วิชาเอก   วิทยาศาสตร์ทั่วไป

3.ปริญญาตรีทางการศึกษา  วิชาเอก  การศึกษาพิเศษ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้   ถึงวันที่ 23  มีนาคม  2549

สอบสัมภาษณ์    วันที่ 24  มีนาคม  2549      เวลา 9.00 น.