ติดต่อ

  ติดต่อ

การนำระบบ ICT ใช้ในการเรียนการสอน

ในการเรียนการสอนปัจจุบันสามารถใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถใช้ได้ทั้ง e-BOOK  e-learning

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 19544, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

  Tags: uncategorized

Comments (0)