การนำระบบ ICT ใช้ในการเรียนการสอน

ในการเรียนการสอนปัจจุบันสามารถใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถใช้ได้ทั้ง e-BOOK  e-learning

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน e-Book นนทบุรีพิทยาคมความเห็น (0)