จับภาพ โรงเรียนเกษตรกร จ.ปทุมธานี (ตอนที่1)

โรงเรียนเกษตรกร อ.หนองเสือ หมู่ 2 จ.ปทุมธานี

               

                เริ่มขึ้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา จากยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ต้องการ ให้ปลูกพืชผักชนิดอื่นทดแทนการทำสวนส้มที่ล้มเหลวใน จ.ปทุมธานี  จากเดิมมีสมาชิกเริ่มแรกเพียง 15 คน กระทั่งต่อมาเพิ่มเป็น 30 และปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 70 คน

                โรงเรียนเกษตรกร จ.ปทุมธานีแห่งนี้มี เกษตรตำบลชื่อ คุณศิริกาญ (อ้อมใหญ่) เป็นพี่เลี้ยง คอยแนะนำเรื่องความเหมาะสมในการปลูกพืชในแต่ละฤดู รวมถึงการสอนเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการจดบันทึกเพื่อการลดต้นทุนการผลิต และมี ผู้ใหญ่เทียม เป็นแกนนำ มีนายปลิว เป็นรองประธานกลุ่ม

                โครงสร้างการเรียนรู้ของโรงเรียนเกษตกร

                จากสมาชิกทั้งหมด 70 คน จะแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มจะมีประธานกลุ่มอีก 1 คน ดูแลสมาชิกกลุ่มแบบครอบครัว

                กระบวนการเรียนรู้ 

            โรงเรียนเกษตรกร นัดพบกันทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 -12.00 น. เพื่อมาเรียนรู้วิธีการทำแปลงผักปลอดสารในแปลงนารวม ซึ่งเป็นที่ของธรณีสงฆ์ สมาชิกที่มาในวันศุกร์นี้ จะเรียนรู้กันตั้งแต่การเตรียมดิน พัฒนาปรับปรุงเดิน การหว่านปุ๋ย การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การดูแลโรคพืช ดูแลสำรวจวัชพืช และศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยวผัก รวมถึงเป็นที่ปรึกษาหารือกันในเรื่องการทำการตลาด

            หลังจากเรียนรู้ร่วมกันในแปลงรวมนี้แล้ว ในช่วงบ่าย สมาชิกโรงเรียนเกษตรกรแต่ละคนจะแยกย้ายกันไปปฏิบัติจริงในแปลงผักของตนเอง เพื่อรอวันศุกร์มาพบกันใหม่อีกครั้ง
                อย่างไรก็ตามในการมาเรียนรู้ร่วมกัน ในแปลงรวมนี้ บางครั้งแม้สมาชิกจะมาไม่ครบทั้ง 70 คน แต่แกนนำหลักก็คือ ตัวแทนหรือประธานในแต่ละกลุ่มจะต้องมาเรียนรู้ที่นี่ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อกับสมาชิกที่ไม่ได้มาในวันศุกร์นั้น             ๆ


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์สคส.

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 19535, เขียน: 17 Mar 2006 @ 15:03 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)