การศึกษา

การศึกษาตลอดชีวิต
     การศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์  มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการศึกษา  ทั้งทางตรงและทางอ้อมและเป็นการศึกษาที่ต้องศึกษาตลอดชีวิต 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิวพงษ์ความเห็น (0)