ของฝากจากครู บทที่1

 

         วิเคราะห์ฟังผ่านหู ดูผ่านตา ขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ  ทำให้การแปลความ การตีความผิดพลาด  บางครั้งนำสารไปถ่ายทอดกันอย่างผิดๆ  และบางครั้งก็หลงเชื่อ  หลงผิด  เข้าใจผิด จนทำให้เกิดสับสนวุ่นวาย จึงอยากฝากข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับการฟังไว้ดังนี้
           ฟังอะไรฟังให้ชัดถนัดหู
         ฟังให้รู้ฟังให้เป็นเน้นความหมาย 
         ฟังให้ถูกก่อนตอบโดยแยบคาย
         ฟังด้วยกายใจถึงกันนั้นฟังดี 
         ฟังอะไรใคร่ครวญคิดด้วยจิตว่าง
         ฟังทุกอย่างฟังทุกคนจนถ้วนถี่
         ฟังแล้วท้วงติชมเพื่อเกื้อวจี
         ฟังเช่นนี้ล้วนเลอเลิศเกิดปัญญา

                                                   (นายแพทย์ เมืองทอง แขมณี  )

    นักเรียนอ่านบทประพันธ์ข้างต้นนี้ ช่วยตอบด้วยว่าใจความสำคัญคือวรรคใด

   ..................................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ของฝากจากครูความเห็น (0)