โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์

  กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนอนุบาล  อายุ 2-6 ปี

โรงเรียนดี มีคุณภาพ สอนดี ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย ค่าเล่าเรียนถูกมาก

ดูแลไกล้ชิด ประสิทธิ์วิชา  จริยางามพร้อม

เรียนดี เรียนสนุก  ได้วิชาการ  มีคุณภาพ มีคุณธรรม ต้องอนุบาลบรรลือทรัพย์เท่านั้น

โทร  0-29514071 ,0-29514791