phophan

ถึงต่างภาษาแต่ว่าเป็นไทยเหมือนกัน

      การที่เราเกิดมาเป็นคนไทยนั้น เราไม่สามรถเลือกได้ว่าเราจะเกิดที่ภาคไหนพูดภาษาอะไรเกิดที่ส่วนไหนของประเทศ แต่มีสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันก็คือเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ มีตัวอักษรไทยที่ไม่เหมือนชาติอื่น บางครั้งคำพูดหรือภาษาที่ไม่เหมือนกันนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างในการสื่อสาร แต่ทุกคนก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือเรามีหัวใจที่เป็นขวานทองอันเดียวกัน

                   ถึงต่างภาษาแต่ว่าเป็นไทยเหมือนกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาท้องถินความเห็น (0)