ห้องสมุดสมเด็จพระเทพฯ 48 พรรษา

ห้องสมุดมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานระดับประเทศ
    ห้องสมุดที่ได้มาตรฐานคือห้องสมุดสมเด็จพระเทพฯ 48 พรรษา โรงเรียนสารวิทยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดสมเด็จพระเทพฯ48พรรษา โรงเรียนสารวิทยาความเห็น (0)