ฝ่ายบริหารฯปากน้ำ(พิบูลสงคราม)นนทบุรี

ฝ่ายบริหารฯ

การอบรมเรื่องBLOG  ในวันศุกรที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนเญจมราชานุสรณ์  อ.เมืองนนทบุรี  จัดแบ่งเป็น  ๖  ชุมชน  ชุมชนที่ ๑  "ประชาอุปถัมภ์ "  เป็นเจ้าภาพชุมชนหลักศุตรสถานศึกษา   ชุมชนมี่  ๒  "อนุราช"  ICT   ชุมชนที่  ๓ "ศรีบุณย์"  สานสายใยครูสู่ศิษย์   ชุมชนที่ ๔ "วัดปากน้ำ"  ชุมชนพหุปัญญา  ชุมชนที่ ๕  "สตรีนนท์"  วิจัย    ชุมชนที่ ๖ "เบญจมราชา"  การเรียนรู้แบบบูรณาการ

สนใจเลือกเข้าสู่ชุมชนที่สนใจ  ตามแกนนำที่กล่าวมาแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายบริหารฯปากน้ำ(พิบูลสงคราม)นนทบุรีความเห็น (1)

มะขาม
IP: xxx.144.143.2
เขียนเมื่อ 
การสอนแบบสาธิตจะยึดหลัก Child Center เป็นหลัก ไม่เร่งเรียนเหมือนโรงเรียนพวกเซ็นฯๆทั้งหลาย ให้เด็กได้เรียน ได้ทำกิจกรรม (กิจกรรมเยอะมากเท่าที่ทราบ) จากความสนใจของตนเอง ในขณะที่โรงเรียนโดยทั่วๆไปเน้นการยัดเยียดให้เด็กเรียนตามหลักสูตรและแข่งขันกันโดยไม่สนใจว่าเด็กจะพร้อมหรือไม่

 

โรงเรียนที่สอนตามแนวนี้ที่ไม่ใช่สาธิตก็มี อย่างที่มาแตร์ฯก็เข้าใจ (เอาเอง) ว่ายึดแนวนี้