ฝ่ายบริหารฯปากน้ำ(พิบูลสงคราม)นนทบุรี

ฝ่ายบริหารฯ

การอบรมเรื่องBLOG  ในวันศุกรที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนเญจมราชานุสรณ์  อ.เมืองนนทบุรี  จัดแบ่งเป็น  ๖  ชุมชน  ชุมชนที่ ๑  "ประชาอุปถัมภ์ "  เป็นเจ้าภาพชุมชนหลักศุตรสถานศึกษา   ชุมชนมี่  ๒  "อนุราช"  ICT   ชุมชนที่  ๓ "ศรีบุณย์"  สานสายใยครูสู่ศิษย์   ชุมชนที่ ๔ "วัดปากน้ำ"  ชุมชนพหุปัญญา  ชุมชนที่ ๕  "สตรีนนท์"  วิจัย    ชุมชนที่ ๖ "เบญจมราชา"  การเรียนรู้แบบบูรณาการ

สนใจเลือกเข้าสู่ชุมชนที่สนใจ  ตามแกนนำที่กล่าวมาแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายบริหารฯปากน้ำ(พิบูลสงคราม)นนทบุรีความเห็น (3)

ธเนศ ขำเกิด
IP: xxx.149.3.210
เขียนเมื่อ 
     ขอแสดงความยินดีกับ "ชุมชนพหุปัญญา" โรงเรียนวัดปากน้ำ  อยากเห็นการเชิญชวน กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องนี้อย่างกว้างขวาง  เพื่อที่โรงเรียนต่างๆจะได้ให้ความสนใจสำรวจและหาทางพัฒนาปัญญาของนักเรียน ทั้ง 8 ปัญญาให้เขาได้รับโอกาสในการเพิ่มศักยภาพอย่างเต็มที่มากขึ้น
ครูแก่แต่ไม่เก่า
IP: xxx.144.143.2
เขียนเมื่อ 

• การเรียนรู้ตลอดชีวิตควรเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ ๙๐%   เรียนรู้จากทฤษฎีเพียง ๑๐%
• การเรียนรู้ตลอดชีวิตควรมีทั้งเรียนรู้ด้วยตัวคนเดียว (individual learning)  และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning)   การเรียนรู้ ๒ แบบนี้ ใช้ทักษะและกระบวนการแตกต่างกัน
• การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เน้นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (interactive learning through action)   เน้นการเรียนรู้จากงานประจำ   ซึ่งก็คือ KM นั่นเอง
• การจดบันทึก เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้  
• คนเราควรฝึกฝนวิธีการเรียนรู้ทั้ง ๓ แบบ ให้คล่องแคล่ว   ได้แก่ (๑) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  ควรใช้ ๘๐ – ๙๐% ของเวลา   (๒) การเรียนรู้โดยการคิดไตร่ตรอง  ควรใช้ ๕ – ๑๐% ของเวลา   (๓) การเรียนรู้โดยการภาวนา   ปฏิบัติสมาธิภาวนา   ควรใช้ ๕ – ๑๐% ของเวลา    แต่ละคนอาจใช้เวลาในการเรียนรู้แต่ละแบบในสัดส่วนที่แตกต่างกัน
• การเรียนรู้จากผู้อื่น หรือจากตำรา ไม่ควรเชื่อในทันที   ควรนำมาไตร่ตรอง  หรือทดลองปฏิบัติด้วยตนเองเสียก่อน เมื่อเห็นผลจริง จึงเชื่อ 
• การประเมิน (assessment) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต   การฝึกประเมินสถานการณ์   ประเมินกิจกรรมที่เพิ่งจบ   ประเมินผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง  ฯลฯ เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ตลอดชีวิต   คนที่ฝึกประเมินสิ่งต่างๆ จนเป็นนิสัย จะเป็นผู้ที่เรียนรู้มาก
• การประเมินกิจกรรมที่ได้กระทำร่วมกัน คือ AAR เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ดีที่สุด
• KM เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิจารณ์ พานิช
๑๓ มีค. ๔๙

ขออนุญาตจากท่านอาจารย์  ขอนำมาเผยแพร่และบอกต่อเป็นวิทยาทานนะคะ  ขอกราบขอบพระคุณค่ะ   

คนริมคลอง
IP: xxx.172.224.137
เขียนเมื่อ 

ปลาแรดชอบอยู่ในน้ำนิ่งตื้น ๆ ตามแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึงและทะเลสาบเป็นปลาที่ค่อนข้างตื่นตกใจง่ายแต่เชื่องช้า ผู้เลี้ยงสามารถฝึกหัดให้เชื่องได้ง่าย
โดยวิธีการให้อาหาร ชอบอยู่ในที่เงียบสงัด มีพันธุ์ไม้น้ำที่มีอาหารสมบูรณ์ ปลาแรดที่ยังมีขนาดเล็กมักจะทำอันตรายกันเอง เป็นปลาที่ค่อนข้างทรหดอดทน
เมื่อจับขึ้นจากน้ำก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน ๆ เพราะมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ (accessory respiratory organ) มีลักษณะเป็นเยื่ออ่อน ๆ
อยู่ในหัวตอนเหนือเหงือก โดยมีคุณสมบัติเก็บน้ำไว้หล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชื้นแก่เหงือกในเวลาที่ปลาขึ้นพ้นน้ำ ทำให้ปลามีชีวิตอยู่ได้นานกว่าปกติ

ปลาแรด (Giant Gouramy) Osphronemus gourami (Lacepede) เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ของไทยชนิดหนึ่ง ปลาขนาดใหญ่ที่พบมีน้ำหนัก 6-7 กิโลกรัม
ความยาว 65 เซนติเมตร เป็นปลาจำพวกเดียวกับปลากระดี่และปลาสลิดแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก
มีเนื้อแน่นนุ่ม เนื้อมากไม่ค่อยมีก้าง รสชาติดี จึงได้รับความนิยมจากประชาชนผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น ทอด เจี๋ยน
ต้มยำ แกงเผ็ด ลาบปลา และน้ำยา ฯลฯ ในระยะหลังได้รับการจัดเป็นปลาจานในภัตตาคารต่าง ๆ หรือจะนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามก็ได้ สำหรับผู้เลี้ยง
ปลาแรดเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเช่นเดียวกับปลาสลิด ราคาค่อนข้างสูง มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมและโรคได้เป็นอย่างดีให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนดี
มีกำไรและไม่มีปัญหาเรื่องตลาดเป็นปลาที่เลี้ยงได้เป็นอย่างดีทั้งในบ่อและกระชัง มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถแพร่ขยายพันธุ์ในบ่อได้
โดยเลี้ยงเพื่อขายเป็นปลาเนื้อหรือปลาสวยงามหรือเป็นอาหาร ซึ่งตลาดผู้บริโภคต้องการน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม