จากภาพรวมของคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าวิชาสังคมเป็นวิชาที่ง่าย    เรียนได้สบาย ๆ  แต่ว่าบางคนที่ได้มาเรียนรู้จริงๆบ้างก็บอกว่าว่ายาก   ซึ่งอาจารย์เองคิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรแสวงหาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่   เราควรจะค้นหาตนเองก่อนว่าเราสนใจมันจริงหรือเปล่า