ไม่มีใครที่เกิดมาเพื่อเป็น "ของเล่น" ของใคร . . .

ไม่มีใครที่เกิดมาเพื่อเป็น "สิ่งพิสูจน์" บางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาในใจของใคร

ไม่มีใคร ... ที่จะดูแล “ความรัก” ได้ดีไปกว่าตัวเราเอง . . .

หากมันเกิดจากความเจ็บปวด ทรมาน บอบช้ำขึ้นมา

หากเรารู้จักที่จะรักมันให้ถูก . . . เชื่อมั่นในความรัก

รู้จักหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อคนที่เรารัก

มั่นใจว่าเราทำหน้าที่ให้รักนั้นเต็มที่

และเรารู้ตัวเสมอว่าเรารักใครหรือ ต้องการใครกันแน่

ความรักก็จะไม่มีวันทำร้ายเรา ทำร้ายคนที่เรารัก

"ความรัก" คือสิ่งที่มีค่ายิ่งใหญ่

จงนับถือและเชื่อในรัก ซื่อสัตย์ต่อรักด้วยหัวใจของตัวเอง

หาคำตอบให้เจอว่า แท้จริงแล้ว เรารักใคร หรือต้องการใครกันแน่

เพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ซื่อสัตย์ที่อาจเกิดขึ้น

การเผลอใจที่อาจบังเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

อาจจะส่งผลโดยตรงต่อรักที่ก้าวเดินไปสู่การพังทะลาย

และจงอย่าใช้ "รัก" ในทางที่ผิด

เพราะผลตอบกลับที่ได้รับ . . .

อาจทำให้คุณ และคนที่ถูกกระทำ ต้องมีแผลบาดลึกที่ไร้ทางเยียวยา

ซึ่งยากแก่การลบเลือนไปจากใจ