ทหารผ่านศึก ที่ไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้ สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ โดยเข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิ หากกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นสามารถเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการอื่นของรัฐได้ทุกแห่ง

โดย

  • ประเภทในสิทธิหลักต้องระบุว่าเป็นทหารผ่านศึกเท่านั้น หากยังไม่ได้ระบุประเภทสิทธิหลักเป็นทหารผ่านศึกจะใช้บริการ ณ หน่วยบริการอื่นของรัฐไม่ได้  ต้องรีบดำเนินการเปลี่ยนประเภทสิทธิหลักในการรับบริการ  โดยนำหลักฐานที่ระบุว่าเป็นทหารผ่านศึก เช่น สมุดประจำตัวทหารผ่านศึกหรือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกติดต่อที่หน่วยบริการประจำ เพื่อเปลี่ยนประเภทสิทธิหลักด้วยค่ะ
  • หลักเกณฑ์นี้รวมกรณีครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ 1-3 ด้วยนะคะ โดยครอบครัวก็ต้องผ่านการลงทะเบียนประเภทสิทธิย่อยระบุเป็นครอบครัวทหารผ่านศึกด้วยเช่นกันค่ะ หากยังไม่ได้ระบุต้องรีบดำเนินการเปลี่ยนประเภทสิทธิด้วยนะคะ จะได้สามารถใช้สิทธิได้เช่นเดียวกับทหารผ่านศึกค่ะ 
  • ทหารผ่านศึก บางท่านจะมีสิทธิในระบบราชการค่ะ