ศัพท์บัญญัติแปลก ๆ (Critical Path Method, Ergonomics, Event signaling, Encryption)

จากหัวข้อ "ศัพท์บัญญัติแปลก ๆ"

ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวไว้ว่า ...

"...ศัพท์บางคำเป็นศัพท์ทางด้านสาขาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการอื่นบัญญัติเอาไว้แล้ว แม้คณะกรรมการบัญญัติศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่เห็นด้วย เพราะอ่านยากหรือทำความเข้าใจยาก แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ในการบัญญัติข้อหนึ่งว่า หากไม่จำเป็นจริง ๆ ไม่ควรแก้ไขคำศัพท์บัญญัติเดิม เพราะจะทำให้เกิดความสับสน..."

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

 

Critical Path Method ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า "วิธีวิถีวิกฤติ" ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำศัพท์เดิมจากภาษาอังกฤษ แต่จะมีปัญหาตรงที่การออกเสียง อาจจะอ่านออกเสียงยากสักนิด เพราะเป็นสระอิ สระอี หมดทุกพยางค์

 

Ergonomics ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า "การยศาสตร์" ... ท่านเคยเห็นคีย์บอร์ดหน้าตาแปลก ๆ ของไมโครซอฟต์ เขาใช้คำว่า Ergonomics Keyboard (http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/productdetails.aspx?pid=043) ประมาณว่า ออกแบบโดยอาศัยหลักสรีรศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ ทำให้ไม่ปวดเมื่อยเร็ว เวลาใช้งาน

 

Event signaling ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า "การให้สัญญาณเหตุการณ์" ... ท่านใดเคยใช้พวกภาษา Visual ต่าง ๆ จะพบคำนี้บ่อย

 

Encryption ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า "การเข้ารหัสลับ" ... ท่านใดเป็นโปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มักจะพบคำนี้เสมอ ๆ

 

 

แหล่งอ้างอิง

รุ่งกานต์ มูสโกภาส.  "ผิด ๆ ถูก ๆ ใช้ศัพท์คอมพิวเตอร์" , วารสาร Internet Magazine. 8, 86 (กันยายน 2546) : หน้า 77 - 82.

เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง การบัญญัติศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑิตยสถาน

เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน.  http://www.royin.go.th (11 มิ.ย.2551).

 

 

รายชื่อคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นาย บุญเกิด ธรรมวาสี กรรมการ
3. ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน กรรมการ
4. รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง กรรมการ
5. ผศ.ดร.ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง กรรมการ
6. นาย สุธีระ อริยะวนกิจ กรรมการ
7. นาย พลากร จิรโสภณ กรรมการ
8. ผู้แทนบริษัท ทศท คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(นาย สมศักดิ์ มงคลลาภกิจ, นางสาว วิไล ปัญจขจรศักดิ์)
กรรมการ
9. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
(นาง ภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร, นางสาว อัมพร ชาตบุษยมาส)
กรรมการ
10. ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(นาย กิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง, นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน, นายธนา ตั้งสิทธิ์ภักดี
กรรมการ
11. ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
(รศ.ดร.ประสิทธิ์ ฑีฆพุฒิ)
กรรมการ
12. ผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
(นาง สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์, ดร.บุญเรือง เนียมหอม)
กรรมการ
13. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นางสาว ประดิษฐ์ ศิริพันธ์, ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์)
กรรมการ

 

 

บันทึกที่เกี่ยวข้องกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีการศึกษา..เท่าหางอึ่ง

คำสำคัญ (Tags)#ศัพท์บัญญัติ#ergonomics#การยศาสตร์#encryption#wasawatdeemarn#critical path method#event signaling#การเข้ารหัสลับ#การให้สัญญาณเหตุการณ์#วิธีวิถีวิกฤติ

หมายเลขบันทึก: 192349, เขียน: 05 Jul 2008 @ 15:42 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (4)

                 ขอบคุณที่นำความรู้ดีๆ  มาให้อ่านค่ะ

                            

เขียนเมื่อ 

ยินดีและขอบพระคุณมากครับ คุณครู @..สายธาร[email protected]  :)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

เคยเห็นคำว่าการยศาสตร์ ก็งงๆ ครับ

สำหรับบางคำ ถ้าใช้แล้วไม่ไหว คนไม่ใช้เลย ก็คงแก้ไขได้กระมังครับ หรือแม้ไม่แก้ไข ไม่บัญญัติใหม่ คนไม่ได้ คำนั้นก็หายไปเอง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่าน ธ.วั ช ชั ย ที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ ครับ :)