กรณีศึกษาE-Learning

การศึกษาE-Learningที่ใช่ในการศึกษา เรื่อง...อาหารไทย

                                         

           ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับE-Learning บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เรื่อง...อาหารไทย

       สามารถใช้ได้กับนักเรียนช่วงชั้นที่1-2 ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ

       ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เรื่อง...อาหารไทย

       โครงสร้าง

  1. จุดประสงค์การเรียนรู้

          -  สามารถบอกความเป็นมาของอาหารไทยได้

          -  สามารถบอกคำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย

          -  สามารถอธิบายลักษณะของอาหารไทยได้

          -  อธิบายรสชาติของอาหารได้

       เนื้อหา

  1. ความเป็นมาของอาหารไทยและขนมไทยในสมัยโบราณ

          - สมัยสุโขทัย

          - สมัยอยุธยา

          - สมัยรัตนโกสินทร์

    2.  ขนมไทยในสมัยโบราณ

    3.  ขนมไทยในสมัยอยุธยา

    4.  ความสำคัญของอาหารไทย

          - อาหารหลัก 5 หมู่

          - อาหารไทยมีสรรพคุณทางยา

     5.  ความสำคัญของขนมไทย

     6.  คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารและขนมไทย

     7.  ลักษณะของอาหารไทย

          - กลิ่นหอมของสมุนไพร

          - สีสันสวยงาม

          -  ลักษณะของขนมไทย

          -  รสชาติของอาหารไทย

       กิจกรรม

  1. แบบฝึกหัด 

        - ให้ผู้เรียนจับคู่ระหว่างคำศัพท์เกี่ยวกับการประกอบอาหารและภาพให้ถูกต้อง 

มีเสียงบรรยายให้ฟัง แล้ว เลือกคลิกรูปภาพและคลิกที่ชื่อคำศัพท์ ถ้าถูกจะมีเครื่องหมายถูก แต่ถ้าผิดจะ

มีเครื่องหมายผิดขึ้นมาให้ เมื่อทำเสร็จแล้วจะมีคำขึ้นมาว่า "เก่งมากเลย" และให้เล่นใหม่

      

 

                   

        แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

  1. ควรมีสาระการเรียนรู้
  2. ควรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  3. ปรับปรุงจุดประสงค์เพิ่มการปฏิบัติงานลงไปด้วย
  4. ในเนื้อหาควรที่จะมีเสียงบรรยายให้ครบ  
  5. แบบฝึกหัดควรมีให้มากกว่านี้ จัดให้มีการเติมคำตอบ และควรมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

http://www.lms.moe.go.th/virtual_classroom/template3/vc_frame.php

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยและพัฒาหลักสูตร

คำสำคัญ (Tags)#information technology#mcrdrmutt#curriculum research and development

หมายเลขบันทึก: 191209, เขียน: 29 Jun 2008 @ 16:09 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)