ข้อ 1 วิชานี้Caiจ่ายค่าลงทะเบียนแล้วไม่ใช่สิยังไม่จ่าย กำลังจะไปจ่าย(แพงด้วย) ก็มีความคาดหวังว่าหลังจากเรียนแล้วจะสามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีคุณค่าได้ นั่นหมายถึง มีคุณภาพ และสามารถนำไปช่วยในการสอนอันจะทำให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างแท้จริง อยากได้กระบวนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างละเอียด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการสร้างCAIใหม่ๆ(ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์) ด้วยวิธีการสอนแบบเข้าใจง่ายคล้ายอนุบาลกุ๊กไก่

ข้อ 2 รู้อะไรเกี่ยวกับCAIบ้าง : รู้ว่าทำการนำเสอนโดยใช้Program Authowaer ที่ได้จากการจัดตกแต่งโดยProgramตกแต่งภาพ ตัวหนังสือ การสร้างภาพมัลติมีเดีย etc เช่น Photoshop,Friwork,Illustrations,etc

ข้อ 3 เรียนวิชานี้แล้วจะเอาไปใช้ทำผลงานเพื่อปรับปรุงวิทยะฐานะ "ค่อนข้างชำนาญการ(coppy)"หรือ"ชำนาญการเป็นพิเศษ"