สุนันทา บุญโต : ความรู้ในวันนี้

CAI

 1.ความคาดหวังกับวิชานี้ อยากทำให้เป็นและนำไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อนที่โรงเรียน อยากเรียนรู้โปรแกรมที่นำไปใช้ในการทำ CAI

 2.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น ก็ตอนมาเรียนที่นี่เอง มีนิดหน่อย ก็ได้นำไปใช้ที่โรงเรียนในด้านการทำสื่อการสอน แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้มากแค่ไหน ก็จะพยายามให้เต็มที่จนสุดความสามารถ

 3.เรียนวิชานี้ก็เพื่อต้องการทำสื่อที่พัฒนาและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนและผู้สนใจ  เพื่อให้สอดคล้องและทันสมัยในยุค IT

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนันทา บุญโตG3ความเห็น (0)