ตอนนี้เราตื่นตัวกันมากในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา  บางครั้งดูมีความจำเป็นจนเกินพอดี  มีบางอย่างที่คอมพิวเตอร์ให้ไม่ได้  สอนไม่ได้  นั่นคือความเป็นมนุษย์  ยิ่งเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ดูเหมือนความเป็นมนุษย์ของเราก็จะน้อยลงด้วย  ถึงเวลาที่เราควรหันมาให้ความสำคัญกับ การสอนของคนหรือยัง  ให้ความเป็นครูของครูอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  หรือเราจะพัฒนาหุ่นยนต์ให้เป็นมนุษย์ แล้วเอามาสอนมนุษย์ให้เป็นหุ่นยนต์  ที่ไร้ศีลธรรม มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ตัวเอง