สีเสื้อ NUKM

          เก็บตกจากการนั่งรถจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อไปศึกษาดูงานบริษัท TOYOTA  "ตูน" ได้พูดถึง ดร.วิบูลย์  ว่าเป็นผู้เลือกสีเสื้อ NUKM และอธิบายความหมายสีของเสื้อที่เราใส่ว่า  สีแสดหมายถึงอะไร  สีเทาหมายถึงอะไร ดิฉันได้พูดคุยกับอาจารย์และน้องๆ ที่ไปด้วยกันว่า สีเทา - แสด เป็นสีของสถาบันของเราตั้งแต่สมัยเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา  พิษณุโลก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร ดิฉันเคยอ่านพบที่มาของมหาวิทยาลยของเรา     

          ดิฉันจึงขออนุญาตคัดลอกข้อความจากหนังสือ เรือจ้างเทียบฝั่ง ของ ศ.ดร.พนัส  หันนาคินทร์  รองอธิการบดีคนแรกที่เป็นผู้บุกเบิกสถานบันแห่งนี้ที่ได้เล่าให้ฟังในหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า

          "ผมได้เสนอให้นิสิตช่วยกันคิดสีธงประจำ วศ. พิษณุโลก  โดยผมเสนอว่าให้มีสีเทาเป็นหลัก  นิสตผู้หนึ่งเสนอว่าให้ใช้สีเทาเหลือ ก็มีคนค้านว่าจะเหมือนของบางแสนซึ่งใช้เทา - ทอง นิสิตอีกผู้หนึ่ง คือ คุณสุภา  หรรษนันท์  เสนอให้ใช้สีเทา - แสด โดยให้เหตุผลว่า สีแสดเป็นสีผสมระหว่างสีเหลืองอันหมายถึงคุณธรรมซึ่งมีพระพุทธชินราชเป็นสรณะทางใจ  ส่วนสีแดงหมายถึง  ความกล้าหาญเยี่ยงสมเด็จพระนเรศวร"

          จากข้อความดังกล่าว ดิฉันคิดว่า น่าจะเป็นที่มาของสีประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความหมายของแต่ละสีดังนี้

           -   สีเทา   หมายถึง  สีของสมอง  แปลว่าความคิดหรือปัญญา

           -   สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวเยี่ยงพระนเรศวรมหาราช

           -   สีเหลือง  หมายถึง  คุณธรรมอันสูงยิ่งตามแบบฉบับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหมายถึงพระพุทธชินราชอันเป็นมิ่งขวัญของจังหวัดพิษณุโลก  เมื่อแดงกับเหลืองรวมกันจึงเกิดเป็นสีแสดขึ้น  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวรความเห็น (3)

JR_NUQA
IP: xxx.151.140.120
เขียนเมื่อ 

   ขอบพระคุณท่านอาจารย์เทียมจันทร์นะคะที่ได้กรุณาอธิบายความหมายและที่มาของสีโดยละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบร่วมกัน        

   พึ่งได้ทราบว่า "คุณสุภา  หรรษนันท์ " (นิสิตวศ. ในสมัยนั้น)   ที่อ.เทียมจันทร์เล่า  เป็นอาจารย์ที่สอนวิชาบัญชีของตูนสมัยที่เรียนปริญญาตรีค่ะ

อ.หนึ่ง
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 
      พี่จิ๋วมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเสมอครับ ตอนนี้เริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วต้องคอยเลี้ยงคาร์ทนะครับอย่าให้เครื่องดับ
นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.130.205
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาเล่าเรื่องดีๆ ให้สมาชิกฟัง...
  • การทำความเข้าใจกับเกียรติภูมิของสถาบันคงจะเข้ากับแนวคิดที่ว่า "คนเราน่าจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย" หรือ  "Meaningful living" ได้ทีเดียว
  • อ่านแล้วประทับใจมากกับสีเหลือง แดง และเทา...
  • ขอขอบคุณครับ...