นัยนา : ความคิดเห็นต่อการเรียน CAI

ความคิดเห็นต่อวิชา

ความคาดหวังกับวิชานี้  คือ อยากทำ CAI ได้จริง  รู้จัก CAI มานานแล้ว

เคยอบรมการสร้าง CAI ด้วยโปรแกรม Authorware  แต่ไม่ได้ใช้  ตอนนี้ลืมไปหมดแล้ว   สงสัยได้ทบทวนความจำกันก็คราวนี้แหละ

เรียนวิชานี้แล้วหวังว่าจะได้ทำ CAI ได้   และนำไปให้นักเรียนใช้ในการเรียนได้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นัยนา สัตถาพร : G3ความเห็น (0)