คาดหวังว่ามัลติจะเป็นวิชาเรียนที่สนุก..ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ทันสมัย

อยากได้อะไร....ขอบอก..อยากเรียนรู้การออกแบบและการสร้างมัลติได้ ดังหวัง

มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้าง..บอกแจ้ง..รู้ moodle บ้าง CAI บ้าง atutor บ้างอย่างละน้อย

เรียนแล้วหวังจะได้นำไปใช้ได้ประโยชน์ที่โรงเรียนเอย...