สมควร:วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะนำเราให้ได้รับความรู้ไปผลิตสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนางานต่อไป

ความคาดหวัง  หวังว่าจะได้รับความรู้ไปผลิตสื่อ แต่ขณะนี้ยังมีความรู้อยู่น้อยมาก ฉะนั้นข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเพื่อนำเอาความรู้ไปใช้ในวันข้างหน้าให้ได้มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมควร:G3ความเห็น (0)