ติดต่อ

  ติดต่อ

Carbide.c++ Express 1.0 Released

  Carbide is a new generation of mobile development tools from Nokia. More than just a new name, Carbide is a deliberate move to unify Nokia's mobile development tools into a common framework.  
QUOTE
Carbide is a new generation of mobile development tools from Nokia. More than just a new name, Carbide is a deliberate move to unify Nokia's mobile development tools into a common framework.

Carbide takes mobile development to a new level in terms of features and efficiency. Users now have one family for developing software for multiple platforms and multiple languages.

Based on the open Eclipse framework, the Carbide offering can be extended with other eclipse plug-ins and products.

Carbide.c++ Express is the first in a family of Eclipse-based Symbian OS C++ development tools. Carbide.c++ Express is intended to replace the Symbian SDK command line tools as the entry level development tool for non-commercial Symbian OS development.
เมื่อวาน Nokia ได้ปล่อย Carbide.c++ ออกมา Carbide.c++ เป็น Eclipse-based development tool for Symbian OS C++ application development

version ต่อไปจะเป็น Carbide.c++ Developer Edition ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น commercial developers จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็น commercial product

Links
Carbide Homepage
Carbide.c++ Express 1.0 Download
Carbide.c++ Express 1.0 Installation Guide
Carbide.c++ Express Datasheet

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 18906, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

  Tags: mobile

Comments (0)