ฟันหายไป...ทำอย่างไรให้สะอาด

ฟันสวย... ด้วยมือเรา
  จากประสบการณ์ในคลินิกทันตกรรม พบว่า ผู้ป่วยรายที่ใส่ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้เป็นเวลาหลายปี มักจะพบฟันผุในฟันแท้ซี่ที่ติดกับฟันปลอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคอฟันจนถึงส่วนต้น ของรากฟัน สาเหตุจากช่องว่างที่ใส่ฟันปลอมค่อนข้างน้อย แปรงสีฟันไม่สามารถทำความสะอาดได้เต็มที่ จึงพบอัตราการผุของฟันซี่นี้ค่อนข้างสูง ทันตแพทย์จึงแนะนำการทำความสะอาดฟันนอกเหนือจากการแปรงฟันโดยใช้ผ้าก๊อสพับเป็นแถบยาวๆ ประมาณ 3-4 นิ้วหรือสำลีปั้นแน่นๆ เป็นก้อนยาวเล็กๆ ให้ผู้ป่วยใช้ถูบริเวณซอกฟัน เสริมจากการใช้แปรงสีฟัน ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ราคาถูก หลักจากแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ไประยะหนึ่ง เมื่อผู้ป่วยมาพบทันแพทย์เพื่อตรวจฟันทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี พบว่าฟันผุน้อยลง เหงือกไม่อักเสบ ถ้าผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด จะทำให้ฟันแท้ที่เหลือในช่องปากใช้งานได้ตลอดชีวิต 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)