นุสลา : ความคิดเห็นต่อการเรียนวิชา 355542

ความคาดหวังอยากทำ CAI ที่รันแบบ Auto เล่นกับเครื่อง VCD หรือ DVD  ก็ได้ ( แบบที่ไม่มีโต้ตอบ) และจะนำความรู้ที่ได้กลับไปสอนนักเรียนค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุสลา รัฐธรรม : G3ความเห็น (0)