การประชุมเครือข่ายฯสัญจร ครั้งที่ 2/2549 (6)

     ใกล้แล้วค่ะ  ที่บอกว่าใกล้แล้ว  ก็เพราะว่า  วาระนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วค่ะ  การประชุมเครือข่ายฯสัญจร  ครั้งที่ 2/2549  ก็จะจบลงอย่างสมบูรณ์ (ตามวาระที่กำหนดไว้)  เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา  เรามาดูกันนะคะว่าวาระนี้จะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้าง

     วาระที่ 6 วาระอื่นๆ

     ประธานเริ่มต้นอย่างรวดเร็วโดยการเชิญคุณอุทัย  ใจเชื้อ  ประธานองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านป่าตัน  ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประชุมเครือข่ายฯสัญจร  เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา  ขึ้นมากล่าวถึงค่าใช้จ่าย (ค่าอาหาร) ที่เกิดขึ้น  พร้อมกับขอมติที่ประชุมในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

     คุณอุทัย  กล่าวว่า  เมื่อคราวที่แล้วมีการจัดประชุมเครือข่ายฯสัญจรที่บ้านป่าตัน  ตอนแรกที่ตั้งเป้าหมายไว้เมื่อการประชุมที่นาก่วม (เดือนธันวาคม) ว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คนผมก็ได้สั่งอาหารพร้อมอาหารว่างไว้ 50 ชุด  ซึ่งพวกเราก็ไปจำนวนใกล้เคียงกับที่ตั้งเป้าไว้  คือ  ประมาณ 47 คน  รวมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง อีก 2 คน  รวมเป็น 49 คน  ผมได้ให้ผู้ที่จัดอาหารคิดแล้ว  เขาคิดราคา 45 บาท/หัว  ทั้งอาหารกลางวันและอาหารว่าง  พอคูณกับ  50 หัว  ก็เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250 บาท  ทีนี้ก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่คณะกรรมการไปเช่าโต๊ะ  เช่าเต๊นท์มาเพิ่มเติม  เขาคิด 200 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,450 บาท  ที่ประชุมเห็นว่าอย่างไรครับ 

     ประธาน  ถามที่ประชุมอีกครั้งว่าจะอนุมัติเงินเครือข่ายฯจำนวน 2,450 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเครือข่ายฯสัญจรเมื่อเดือนที่แล้วหรือไม่

     ปรากฎว่าในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า อนุมัติ

     ประธาน  จึงหันไปบอกให้คณะกรรมการที่ดูแลกองทุนทดแทนจัดการในเรื่องนี้

     จากนั้น  ประธานได้เชิญผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ให้พูดชี้แจงเกี่ยวกับการไปร่วมประชุม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จังหวัดตราด

     อาจารย์พิมพ์  เป็นผู้เปิดประเด็นก่อน  โดยกล่าวว่า  ในนามของทีมวิจัย  โครงการการจัดการความรู้ของ สกว.  ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการ 13 เดือน  กิจกรรมของโครงการจะมีการรายงานความก้าวหน้า  ความคืบหน้าของงานทุก 6 เดือน  ซึ่งการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ได้รายงานไปแล้วที่กรุงเทพฯ  ซึ่งมีผู้วิจัย  อาจารย์พิมพ์  คุณสามารถ  ลุงมนุษย์  และดาบไพศาลไปร่วมงานด้วย  นอกจากนี้แล้วทุก 3 เดือน เราจะมีการพบปะกัน 5 พื้นที่  โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้รับผิดชอบภาพรวม  ซึ่งการรายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือนได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว  ครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ ต.เขาสมิง  อ.เขาสมิง  จ.ตราด  ในระหว่างวันที่ 17 -19 มีนาคม  2549  สำหรับกำหนดการที่แน่นอนจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  เนื่องจาก  เมื่อลงพื้นที่ที่จังหวัดลำปางแล้ว  น้องทั้ง 2 คน  ก็จะไปที่ตราดเพื่อพูดคุย  เตรียมงานในเรื่องนี้  วันนี้ทีมวิจัยก็เลยนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม  เพื่ออยากให้คณะกรรมการที่สนใจอยากพบปะ  ติดตามการทำงานของนักวิจัย  หรืออยากไปพูดคุยกับพื้นที่อื่นอีก 4 พื้นที่  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนทำงานในพื้นที่จริง  อย่างล่าสุดที่จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ก็มี อ.ธวัช , อ.นวภัทร และพี่สวรส  ไปร่วมงานด้วย  วันนี้เรามารวมกันเป็นโอกาสอันดีที่จะคุยกันในเรื่องนี้  เราจะได้รายชื่อ  เพื่อเอาไปจัดเตรียมเรื่องที่พัก  อาหาร  รถ  ให้เรียบร้อย  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั้นก็เอาจากงบ 170,000 บาทที่มีอยู่  ดังนั้น  จะไปกันกี่คนก็ได้  เพราะ  งบประมาณเราบริหารเอง 

     จากนั้นก็ได้มีการเสนอชื่อกันมาเบื้องต้นมีผู้สนใจเข้าร่วมงานนี้ประมาณ 14 คน  แต่ต่อมาภายหบลังมีการขอเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ อยู่พอสมควร  ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 มีนาคม  2549  มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 21 คน  รวมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง 2 คน  รวมเป็นผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 23 คน 

     สำหรับการประชุมเครือข่ายฯสัญจร  ครั้งที่ 3/2549  ซึ่งองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเกาะคาเป็นเจ้าภาพนั้น  เดิมจะมีการประชุมกันในอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน  ซึ่งในเดือนหน้าตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม  2549  ทางที่ประชุมขอเลื่อนวันประชุมเครือข่ายฯสัญจรเป็นวันที่ 26 มีนาคม  2549 แทนค่ะ

     ประธานเริ่มขึ้นเรื่องใหม่ในวาระที่ 6 นี้  คือ  เรื่องอุปกรณ์สำนักงานของเครือข่ายฯ  ได้แก่  เครื่องบันทึกเสียง  และกล้องถ่ายภาพ  โดยเชิญผู้รับผิดชอบให้พูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้

     พี่สวรส  ได้บอกว่า  ได้ไปดูกล้องมาแล้วเป็นกล้องดิจิตอล  ราคา 5,900 บาท  ส่วนเครื่องบันทึกเสียงเครื่องหนึ่งประมาณ 3,000 บาท 

     มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2-3 คน  ได้บอกว่า  ถ้าเราซื้อกล้องราคาถูก  เราจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอีกมาก  ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะมีราคาสูงกว่าที่เราซื้อกล้องราคาสูงแต่อุปกรณ์ต่างๆ ครบครัน 

     เมื่อฟังการพูดคุยในเรื่องนี้สักครู่หนึ่ง  ประธานก็พูดขึ้นมาว่า  เรื่องนี้เป็นเพียงการเสนอเท่านั้นนะครับ  เอ้า! ใครเห็นว่าเครือข่ายฯของเราน่าจะมีการซื้ออุปกรณ์ประเภทการบันทึก  การเก็บภาพ

     คุณปิยชัย  พูดขึ้นมาว่า  เรื่องนี้มีการเสนอขึ้นมาหลายเดือนแล้ว  พูดกันหลายเดือนแล้วครับ

     ประธาน  จึงถามกลับมาว่า  แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อครับ?  คือ  ตอนนี้ความจริงเราอยากได้โน๊ตบุ๊ค  เครื่องฉายต่างๆด้วย  แต่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อ  แต่ไม่เป็นไรครับ  ลองเสนอกันมา  แล้วไปเสาะหา  สืบดูราคา  เอาที่มันดีๆหน่อย  ถึงตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณ  แต่เราก็ไปดูมาก่อนก็ได้  เผื่อมีงบประมาณลงมาก็จะได้ไปซื้อ 

     วาระนี้ก็พบลงแต่เพียงแค่นี้ค่ะ

    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)