ความรู้จากการเรียนCAIครั้งแรก

โอ้ มาย ก็อด..
ในการเรียน CAI ครั้งแรกกับอาจารย์ อาจารย์ได้สอนการสร้าง blog เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน , KM , ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ , P-D-C-A , งานวิจัยและเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปดูงานที่ TOYOTA ซึ่ง TOYOTA ใช้เวลาในการประกอบรถเพียง 1 นาทีเท่านั้นเอง..โอ้ มาย ก็อด..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพ็ญนภา สล่าปันความเห็น (0)