ตรีชฎา รัชชูวงศ์ : สิ่งที่ได้รู้

ความคิดที่ดี ความคิดที่สร้างสรรค์ ย่อมมีความสำคัญต่อการเรียนรู้

          วันแรกของการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รู้ในวันนี้  คือ ความรู้เกี่ยวกับ  " NuKMblog "  ว่า คืออะไร  และมีประโยชน์อย่างไร

          KM    คำนี้คือ   การจัดการเรียนรู้         

          blog  คำนี้คือ   weblog (ไม่รู้ความหมายที่แน่ชัดนะ  ว่าคืออะไรกันแน่)  แต่สิ่งที่ได้ในครั้งนี้  คือ ได้เข้าร่วมในชุมชน "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน" ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับความรู้ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรูเรื่องราวต่าง ๆ ให้คนอื่นได้รับรู้ถึงประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากบอก (ถึงไม่มีใครอยากรู้)

                โดยรวมแล้ว " NuKMblog "  มีประโยชน์อย่างมากมายแล้วแต่เราจะทำไปใช้ แต่ขอฝากข้อคิดไว้ด้วยนะว่า ช่วยกันใช้ " NuKMblog "  ในทางที่ดีในทางที่สร้างสรรค์

                                              

                                           Bye    Bye   !!!!!!!

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรีชฎา รัชชูวงศ์ความเห็น (0)