เทคนิคการเลี้ยงกบให้โตเร็ว
เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2551  ศูนย์บริการฯ  ตำบลสาคู  ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการบ้านเกษตรกรตัวอย่างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจาก  อบต.สาคู  ซึ่งเกษตรกรได้ร่วมตัวกันเลี้ยงกบ    ศูนย์บริการฯ  ซึ่งมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ดังนี้
     1.  สร้างบ่อเลี้ยงกบโดยใช้อิฐบล๊อกก่อให้สูง  ประมาณ  90  ซม.  (6  แถว อิฐบล็อก)
บ่อกว้างยาว  ประมาณ  3 X 3  เมตร 
     2.  ขุดอ่างน้ำภายในบ่อที่เลี้ยงกบในลึก  20  ซม.  กว้างยาวประมาณ 2  X 2  เมตร  แล้วนำผ้ายางมาปูพื้นเพื่อเก็บน้ำ
     3.  นำเศษทราย เศษหิน  เศษไม้ผุ  มาปูในบริเวณบ่อเลี้ยง  เพื่อให้กบได้ขึ้นมากัดแทะเศษหิน  และทำให้กบไม่กัดกันเอง
     4.  นำอิฐบล๊อกตั้งให้รอบขอบอ่าง  แล้วนำไม้มาปูบนเศษทราย เว้นช่องวางด้านล่าง  เพื่อกบจะได้เข้าไปหลบในช่องอิฐบล็อก
     5.  ใช้เสลดสีดำคลุมบนบ่อเลี้ยง  เพื่อพรางแสง 
     6.  ให้อาหารเช้า - เย็นพอประมาณ  (เลี้ยงกบ  500  ตัว  ให้อาหารวันละ  2  กก.  
     7.  ติดหัวสปริงเกอร์  (หัวฝอย)  ต่อบนบ่อกบสัก  3-4  หัว  แล้วเปิดน้ำเบาๆ  ทุกวัน  (ทำเหมือนฝนตก)  แล้วถ่ายน้ำจากอ่างอาทิตย์ ละ  2  ครั้ง  กบก็จะโตเร็ว  ทำให้ขายได้ราคาดี