คนสงขลา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว
สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง
Usernamemaneemakin
สมาชิกเลขที่25763
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

  เกิดวันที่  8  พฤษภาคม  2504 
  การศึกษา  จบปริญญาตรี  สาขา  ส่งเสริมการเกษตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  6ว
  รับผิดชอบงานตำบล  คือ  ตำบลสาคู  และไทรโสภา