สวัสดีครับ

วันนี้ครูโย่งได้สอนเด็ก ป. 2 ร้องและแสดงท่าทางประกอบเพลง กระต่ายน้อย

 

 

เนื้อเพลงกระต่ายน้อย

 

      ฉันเป็นกระต่ายตัวน้อมีหางเดียว

สองหูยาวสั่นกระดุ๊ก กระดุ๊ก กระดิ๊ก

กระโดดสี่ขาทำท่ากระตุ๊กกระติ๊ก

เพื่อที่รักของฉันนั้นคือเธอ

 

 

·       ผู้เขียนให้นักเรียน ฝึกอ่านเนื้อเพลงทีละท่อน

·       เมื่อฝึกอ่านคล่องแล้ว ผู้เขียนเปิดเพลงกระต่ายน้อย ให้เด็ก ๆ ฟังแล้วร้องตามให้คล่อง

·       หลังจากร้องคล่องแล้วแล้ว

·       แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มแล้วแยกฝึกท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการโดยอิสระ

·       จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดง

·       แล้วก็ประเมิน ว่ากลุ่มไหน แสดงได้ดี กลุ่มไหนมีข้อบกพร่อง

·       แล้วให้นักเรียนวาดภาพกระต่ายน้อยตามจินตนาการ

·       แล้วก็ร้องเพลงร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

·       จากการประเมิน เด็ก ๆ มีความสุข สนุกสนานในกิจกรรมที่ปฏิบัติ

·       ขอบคุณครับ