พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning
นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning บุญภักดี

แนะนำหลักสูตร Ed.D.(Educational and Learning Management)


Ed.D.(Educational and Learning Management) ม.ราชภัฏนครสวรรค์

หลังจากตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางแห่งความฝันใหม่ด้วยปัจจัยหลายๆประการในที่สุดก็ตัดสินใจได้ เลยอยากแนะนำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ได้รู้จักกันครับ

 

1. ชื่อหลักสูตร

    หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้
    Doctor of Education Program in Educational and Learning Management

2. ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้)
                Doctor of Education (Educational and Learning Management)
    ชื่อย่อ    ค.ด. (การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้)
                Ed.D. (Educational and Learning Management)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    4.1 ปรัชญาของหลักสูตร        หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างนักวิชาการระดับสูงทางด้านการจัดการการศึกษาและการจัดการการเรียนรู้ เพื่อเป็นผู้นำในการวางแผนพัฒนาการจัดการการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นผู้นำในการค้นคว้า แสวงหาความรู้และนวัตกรรมใหม่ในการจัดการศึกษาโดยการวิจัยและพัฒนา หลักสูตรนี้จึงมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะด้านการวิจัยและการปฏิบัติงาน เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและการจัดการการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน โดยให้ผู้เรียนนำประสบการณ์มาบูรณาการกับศาสตร์สากล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืน    4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

            1. มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการศึกษาระดับต่าง ๆ

            2. มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการวิจัย การประเมินผลการจัดการการศึกษา และการจัดการการเรียนรู้ ในระดับสูง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาระดับต่าง ๆ

            3. เป็นผู้นำในการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 หลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านบริหารการศึกษา + หลักสูตรการสอน เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเรียนทางด้านการจัดการการศึกษาก็ลองสมัครมาเรียนได้เลยครับ ท่านอาจารย์ใจดีมากๆ ได้ไปศึกษาดูงานที่ออสเตรียด้วย  ถ้าเรามีความตั้งใจเรียน หมั่นศึกษาหาความรู้ ทบทวนพื้นฐานทางด้าน Computer,IT ซักหน่อย(นักการศึกษายุคใหม่ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับ) เตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เราสนใจ รับรองมีโอกาสได้เป็นดร.แน่ๆครับ ^_^

คำสำคัญ (Tags): #ปริญญาเอก
หมายเลขบันทึก: 186958เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2008 22:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มิถุนายน 2012 14:11 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี