ใบงานที่ 1

 

เรื่อง ตัวหารร่วมและการนำไปใช้

 

  1. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 48  และ  115  ลงตัว

วิธีทำ    จำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนที่กำหนดให้ลงตัวเรียกว่า  ห.ร.ม.

                ดังนั้นต้องหา  ห.ร.ม. ของ  48  และ  11  

               

 

 

  1. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 85  136  และ 187  ลงตัว

วิธีทำ    จำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนที่กำหนดให้ลงตัวเรียกว่า  ห.ร.ม.

                ดังนั้นต้องหา  ห.ร.ม. ของ  85  136    และ  187

 

 

 

  1. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร  676   460  แล้วเหลือเศษ 1

วิธีทำ    จำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร  676     460     เหลือเศษ 1  จะหาร  .........................และ..........................ลงตัว

                ดังนั้นต้องหา  ห.ร.ม. ของ  .........................  และ  ............................................

 

 

 

 

  1. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 70  และ  105 แล้วเหลือเศษ 2 และ 3 ตามลำดับ

วิธีทำ      จำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร   70   105   เหลือเศษ  2 และ 3  จะหาร  ......................และ...................ลงตัว

                ดังนั้นต้องหา  ห.ร.ม. ของ  .........................  และ  ............................................

 

 

 

 

  1. มีส้มอยู่สามชนิด ชนิดที่ 1  มี 48 ผล  ชนิดที่ 2 มี 60 ผล  และชนิดที่ 3 มี 84 ผล  ต้องการแบ่งส้มออกเป็นกองๆ กองละเท่าๆกัน ให้แต่ละกองมีส้มมากที่สุดและไม่เหลือเศษ โดยที่ส้มแต่ละชนิดไม่ปะปนกัน  จะแบ่งส้มได้กี่กองกองละเท่าไร

วิธีทำ      ต้องการแบ่งส้มให้ได้มากที่สุด  คือ  การหาห.ร.ม.ของจำนวนส้ม

       ดังนั้นต้องหา ห.ร.ม. ของ   48  ,  60  ,  84

 

 

 

 

 

  1. นักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นชาย 64 คน เป็นหญิง 96 คน ถ้าต้องการจัดแถวนักเรียนชายและนักเรียนหญิงให้ได้แถวละเท่าๆกัน และให้แถวยาวที่สุดโดยไม่ให้นักเรียนชายและหญิงอยู่แถวเดียวกันจะจัดได้กี่แถวแถวละกี่คน

วิธีทำ     ต้องการแบ่งนักเรียนชายและหญิงเป็นแถวให้ได้แถวยาวที่สุด โดยไม่ให้นักเรียนชายและหญิงอยู่แถว           

               คือการหา.........................................ของ..............................และ..........................

 

 

 

 

 

  1. ไม้อัดกว้าง 104 เซนติเมตร ยาว 195  เซนติเมตร นำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีขนาดเท่ากันทุกแผ่นให้ได้แผ่นใหญ่ที่สุดและไม่เหลือเศษจะได้ไม้อัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่แผ่นแต่ละแผ่นมีขนาดเท่าใด

วิธีทำ   ต้องการตัดไม้อัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ด้านกว้างยาวเท่ากับด้านยาว)ให้ได้แผ่นใหญ่ที่สุด โดยไม่ให้เหลือเศษ

               คือการหา.........................................ของ..............................และ..........................