ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (41) ลานนิทรรศการ ภาพรวมกิจกรรมฯ

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดเพื่อผู้สูงอายุ ที่ผสมผสานการมอบฟันเทียมพระราชทาน และแสดงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ของผู้สูงอายุ ที่ดำเนินการในชมรมผู้สูงอายุนำร่อง

 

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดเพื่อผู้สูงอายุ ที่ผสมผสานการมอบฟันเทียมพระราชทาน และแสดงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ของผู้สูงอายุ ที่ดำเนินการในชมรมผู้สูงอายุนำร่อง ซึ่งเชิญมาแสดงนิทรรศการในลาน "ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่" นี้ จำนวน 15 ชมรมผู้สูงอายุ วันนี้ 15 ชมรมฯ ก็ได้มาแสดงกิจกรรมสาธิตที่ได้ทำกันในชมรมผู้สูงอายุทั้ง 15 ชมรม และส่วนกลางก็จะมีภาพกิจกรรม ในกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมองค์ความรู้ และสื่อเผยแพร่ มาแสดงควบคู่ไปด้วยค่ะ

บันทึกนี้จึงนำภาพ กิจกรรมส่วนกลางที่แสดงไว้ มาให้ดูกันก่อน

ภาพโปสเตอร์แสดงกิจกรรมฟันเทียมพระราชทาน และชมรมผู้สูงอายุ

ภาพสื่อเผยแพร่ และขุมความรู้ เรื่องเล่าของชมรมฯ ค่ะ

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)