หลังจากเข้าร่วมการเสวนาการพัฒนาครูที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ไปบ้านอาจารย์ประชุม โพธิกุล ค้นหาหนังสือในตู้หนังสือ พบหนังสือ The age of the network พลิกดูมีบทหนึ่งว่าด้วยเรื่อง Social capital