ความหมาย "จัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน"

  ติดต่อ

  เครือข่ายเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในแต่ละบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ  

รัฐบาลใช้การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนองนโยบาย

งบขนมชั้น 1)งบกลางทัวร์นกขมิ้นของนายก(Agenda) 2)งบซีอีโอจังหวัด 3)งบตามโครงสร้างระบบราชการ(function) 4)งบชุมชน(เช่นกองทุนหมู่บ้าน SML) 5)งบอปท.(ตามกฏหมาย)
งานจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนเข้าไปเอี่ยวกับชั้นที่ 2-5

ในเชิงนโยบายและกฏหมายคือ กองทุนหมู่บ้าน SML วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และประกันสังคม เป็นต้น

หน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งโดยหน้าที่และนโยบายคือพช. พอช. กศน. พัฒนาสังคมจังหวัด  (ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม) เกษตร(วิสาหกิจชุมชน) อปท. สหกรณ์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน(องค์การมหาชน)เป็นต้น

วิถีและพลังขององค์กรการเงินชุมชนมี 2 เรื่องคือ 1)เป็นหน่วยจัดการงบประมาณมูลฐานเพื่อสร้างสถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน 2)เป็นหน่วยจัดการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย(จัดการความรู้เรื่องการเงิน การผลิต สุขภาพ บริการ ฯลฯ)

การจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน จึงเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกันขององค์กรการเงินชุมชนภายใต้หน่วยสนับสนุนและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในแต่ละบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

หมายเลขบันทึก: 1833, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:54:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)