ความหมาย "จัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน"

เครือข่ายเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในแต่ละบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ

รัฐบาลใช้การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนองนโยบาย

งบขนมชั้น 1)งบกลางทัวร์นกขมิ้นของนายก(Agenda) 2)งบซีอีโอจังหวัด 3)งบตามโครงสร้างระบบราชการ(function) 4)งบชุมชน(เช่นกองทุนหมู่บ้าน SML) 5)งบอปท.(ตามกฏหมาย)
งานจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนเข้าไปเอี่ยวกับชั้นที่ 2-5

ในเชิงนโยบายและกฏหมายคือ กองทุนหมู่บ้าน SML วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และประกันสังคม เป็นต้น

หน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งโดยหน้าที่และนโยบายคือพช. พอช. กศน. พัฒนาสังคมจังหวัด  (ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม) เกษตร(วิสาหกิจชุมชน) อปท. สหกรณ์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน(องค์การมหาชน)เป็นต้น

วิถีและพลังขององค์กรการเงินชุมชนมี 2 เรื่องคือ 1)เป็นหน่วยจัดการงบประมาณมูลฐานเพื่อสร้างสถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน 2)เป็นหน่วยจัดการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย(จัดการความรู้เรื่องการเงิน การผลิต สุขภาพ บริการ ฯลฯ)

การจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน จึงเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกันขององค์กรการเงินชุมชนภายใต้หน่วยสนับสนุนและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในแต่ละบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1833, เขียน: 01 Aug 2005 @ 12:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)