แผนรองรับโคล้านครอบครัวของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปลูกหญ้าก่อนเลี้ยงสัตว์

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร ได้เตรียมแผนรองรับโคล้านครอบครัวดังนี้

1.เตรียมจัดหาเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์

2. เตรียมผลิตหน่อพันธุ์และกล้าพันธุ์พืชอาหารสัตว์

3. เตรียมนักวิชาการส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์ และการผลิตเสบียงสัตว์

4. เตรียมวิทยากร นักส่งเสริม

5. เตรียมคู่มือการปลูกสร้างแปลงหญ้าและการเลี้ยงสัตว์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Forageความเห็น (0)