หลากเทคนิควิธีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สิ่งที่ผมตั้งใจจะเขียนในสัปดาห์นี้ มีหลายเรื่อง ท่านสนใจเรื่องใดครับ...ผมจะได้เขียนก่อน เชิญเสนอความคิดเห็นเลยครับ

      ในจำนวน 8 เรื่องต่อไปนี้  ท่านสนใจอ่านเรื่องใดก่อนครับ

  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้...เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเด็ก
  2. ใช้ข้อสอบที่ยาก และการเขียนตอบ...หนึ่งวิธี ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  3. ผู้ปกครองที่ปรึกษาโครงงาน  โรงเรียนพลับพลาศิริ นนทบุรี
  4. การสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
  5. อัตราจ้าง ชำนาญการ .... ได้รับค่าตอบแทน 3,500 บาท
  6. การจ่ายค่าตอบแทนวิทยฐานะ  สำหรับครูโรงเรียนเอกชน
  7. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์....มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
  8. เรียนรู้จาก โครงงานชุมชน ...กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาเด็กและท้องถิ่น

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/สถานศึกษาความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ ดร.สุพักตร์ ที่นับถือ

    ผมสนใจเรื่อง

  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้...เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเด็ก

     ที่ผมสนใจเพราะผมเห็นใจเด็กที่มีปัญหาหลายคน  เพราะเด็กที่มีปัญหาส่วนใหญ่   เกิดจากการที่เขาไม่มีพื้นที่ของตัวเอง ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน   ทำให้ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง  ต้องหาทางออกด้วยวิธีการที่ผิดๆ   

     

เขียนเมื่อ 

เรื่องที่ ๗ ครับ อยากเห็นแนวทาง การสร้างเครือข่าย และ ความเชื่อมโยงจาก โรงเรียน สู่ รั้ว อุดมศึกษา

เรื่องที่ 8 ครับ

จิรเมธ
IP: xxx.25.187.70
เขียนเมื่อ 

ผมอยากอ่านข้อ 2ครับ ใช้ข้อสอบที่ยาก และการเขียนตอบ...หนึ่งวิธี ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา