คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.น กับการพัฒนาคุณภาพ (๕)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมสร้างสร้างทีมงาน สมัครสมานสามัคคี ชีวีนี้เพื่อชาติ

Story Telling by Pictures ( New Dentist 2006 )

อะไรเอ่ย

การส่งต่องาน จากบุคคล Job Description/Target/K.P.I

ช้างหนึ่ง-ช้างสอง-ช้างสาม-ตติยัมปิ -ต้องมีสติครอง ตน ครองงาน และ ครองทีม สู่จุดหมายเดียวกัน

สรุป สาระที่ได้จากกิจกรรม จากบุคคล-ทีมงาน-องค์กรใหญ่ มุ่งเป้าหมายเดียวกัน

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)