ฝันกลางกองไฟ...ทำเกษตรจานด่วน...ทำสวนแบบโกนหนวด


สวัสดีครัีบทุกท่าน

    สบายดีกันนะครัีบ วันนี้เอาเรื่องฝันมาพูดกันครัีบ โดยได้แรงจูงใจจากบันทึกนี้ครัีบ เมื่อกระแสการเกษตรรุนแรงดุจน้ำป่าไหลหลาก ฝันปกติก็จะมีฝันกลางคืน ซึ่งจะเกิดเมื่อเรานอนหลับกลางคืน หรือตอนที่เรานอนหลับกลางวัน อาจจะเรียนกว่าเราฝัน หรือว่า ฝันกลางวัน แต่ฝันกลางวันนี่ถูกนำไปใช้เป็นสำนวนไทย ส่วนฝันวันนี้ผมจะนำเสนอคือ ฝันกลางกองไฟ ที่เกี่ยวกับการทำเกษตรจานด่วน

นิยาม...

    ฝันกลางกองไฟ... หมายถึง การฝันกลางวันกลางกองไฟ เป็นการฝันเอาไว้ว่าจะทำอะไรในขณะที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก หรืออยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพง

    เกษตรจานด่วน... หมายถึง การทำการเกษตรที่หวังผลกำไรเป็นสำคัญ เน้นการเร่งทำ ให้ได้ผลเร็วๆ พร้อมๆกับการฝันกลางกองไฟ ไปด้วย

    ทำสวนแบบโกนหนวด... หมายถึง การทำเกษตรแบบถางให้ราบ แล้วเริ่มปลูกกันใหม่ เช่น การขอทุนปลูกยางพารา ที่เคยๆ มีมา ชาวบ้านต้องถางโค่นเผาให้ราบก่อนจะขุดหลุมปลูกยาง แล้วให้เจ้าหน้าที่มาตรวจ เื่มื่อผ่านแล้วจึงจะได้ปลูก

ตัวอย่าง...

    การปลูกพืชโตเร็วเชิงเดี่ยว และจัดสรรการแบ่งที่ดินทำกินแบบขาดสัดส่วน ขาดความสมดุลในครอบครัว เราจะเห็นได้ง่าย เช่นโครงการพืชโตเร็ว พืชเศรษฐกิจที่ราคาดี โดยการแห่กันปลูกจนขาดเหตุผล พอราคาพืชชนิดใดสูงก็ปลูกกัน ตั้งแต่ ยูคาลิปตัส ต้นกระถินเทพา ต้นกระถินยักษ์ ต้นตะกูยักษ์ และอื่นๆ ตลอดจนปัญหาในการปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม หากขาดการจัดการที่ดี

 • ปลูกยางในนา ... หากราคายางถูก ต้นยางเปิดกรีดตอนต้นยังเล็กแม้อายุจะสูงครบเจ็ดปีแล้วก็ตาม ก็สามารถจะขายไม้ฟืนได้ครัีบ กว่าจะได้ผลราคายางไปอยู่ระดับไหนแล้วครับ
 • ส่วนต้นปาล์ม ... ว่าด้วยพืชพลังงาน ตอนนี้ราคาดี หากราคาต่ำ จะทำอย่างไร ปลูกแล้ว สามปีจะได้ผลแค่ไหน อย่างไร ดูแลดีอย่างไร ก็ฝันกันไปครับ
 • ปลูกต้นโตเร็วอื่นๆ  ... ต้นไม้โตเร็วไม่ได้ผิดอะไรเลยครัีบ เพียงแต่ต้นไม้จะโตเร็ว ก็ต้องกินเร็วเช่นกันครัีบ กินอาหารในดินเร็ว ก็ต้องคิดกันต่อครัีบ เราให้อะไรกับดินบ้าง  ส่วนดินก็มีความเป็นกรดเป็นกลางเป็นด่าง เป็นเรื่องธรรมดาครัีบ ตรงนี้คิดกันต่อได้ครับ หากอาหารไม่พอก็ต้องใส่ปุ๋ยลงไปครัีบ
 • ปลูกต้นใจโตเร็วในยุคทุนนิยม... อันนี้ก็น่าห่วงครัีบ

    เราจะทำอย่างไร ที่เราจะคิดกันได้ ว่าเราปลูกในสิ่งที่เราต้องกิน กินในสิ่งที่ปลูก ก็ต้องค้นหากันครัีบ ว่าอะไรที่กินได้จะปลูก ไม่ใช่ปลูกเพื่อขายอย่างเดียว แล้วเอาเงินไปซื้อข้าวอีกทอดหนึ่ง แบบนี้ผมไม่แน่ใจครับ ว่าดีมากน้อยอย่างไร ต้องคิดกันดูนะครัีบ

    สำหรับที่ดินบ้านผมตอนนี้ ยังไ่่ม่พร้อมที่จะปลูกปาล์ม พืชโตเร็วเช่นยูคาลิปตัส ต้นตะกูยักษ์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ ตอนนี้ให้ท่านอื่นรวยกันไปก่อนนะครัีบ อิิอิ

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

 • ตอนนี้ราคาข้าวแพง...รัฐน่าจะวางแผนเรื่องพื้นที่ปลูกข้าว ทำวิจัยทั้งดิน น้ำ ลม ไฟ คน ให้เข้าถึงธรรมชาติ แล้ววางแผนการเกษตรภาพรวมทั้งประเทศ ให้คงที่ยั่งยืน ดินตรงไหนเหมาะจะปลูกอะไร พืชชนิดนี้ต้องปลูกตรงนี้และจะอร่อยที่สุด
 • รัฐมีแขนขาเป็นราชการ เอกชน ประชาชน นักวิชาการ อยู่ทั้งประเทศ เหลือแต่การบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม และเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นอันดับแรก
 • การบริหารจัดการดิน น้ำ คน ให้สมดุล ในการทำการเกษตร
 • มีพืชทุกๆ อย่างก็ราคาสูง สามารถใช้โอกาสนี้ในการศึกษาจริงจัง บูรณาการใจคนที่ทำวิจัยเข้ากันครัีบ
 • และอื่นๆ คิดได้ครับ แต่ต้องทำด้วยครับ....

ปลูกดิน ให้ดินเลี้ยงพืช

ปลูกพืช ให้พืชเลี้ยงดิน

ปลูกคน ให้คนเลี้ยงธรรมชาติ

ปลูกธรรมชาติ ให้ธรรมชาติเลี้ยงสรรพสิ่ง

 •  อื่นๆ เชิญทุกท่านบรรเลงครัีบ...

กราบขอบพระุคุณมากครับ

เม้งครับ

หมายเลขบันทึก: 179571เขียนเมื่อ 29 เมษายน 2008 21:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:00 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (18)
 • ระวังไหม้นะครับ ฝันกลางกองฟอน เอ้ยกองไฟ เลยน่ะครับอาจารย์ (แซว)  

ประชาชนไทยเราขาดหมด

 • ขาด  ความรู้         
 • ขาด  ความเข้าใจ
 • ขาด  ความจริงใจ
 • ขาด  การวางแผน
 • ขาด  การชี้นำ
 • ขาด  สติ

ความคิดชี้นำ อย่างเดียว คือ เงิน เงิน เงิน

สวัสดีค่ะ พี่เม้ง

เราจะทำอย่างไร ที่เราจะคิดกันได้ ว่าเราปลูกในสิ่งที่เราต้องกิน กินในสิ่งที่ปลูก ก็ต้องค้นหากันครัีบ ว่าอะไรที่กินได้จะปลูก ไม่ใช่ปลูกเพื่อขายอย่างเดียว แล้วเอาเงินไปซื้อข้าวอีกทอดหนึ่ง แบบนี้ผมไม่แน่ใจครับ ว่าดีมากน้อยอย่างไร ต้องคิดกันดูนะครัีบ

ที่บ้านพ่อไม่เคยซื้อข้าวกินเลยค่ะ ปลูกกินเอง ปลูกผัก ด้วย ไม่ต้องไปซื้อเขา เหลือแล้วก็เอาไปขายค่ะ อยู่อย่างง่ายๆ พอเพียงค่ะ

ขอบคุณพี่เม้งค่ะ ..รักษาสุขภาพนะคะ

คุณเม้ง จ้ะ

* หลบมาอยู่แค่ๆ  ... สิ จ้ะ

* แล้วก็ลง เล่นนโยบาย  ...

* จะเชียร์ ปชส. บอกต่อ ให้เต็มที่เลย

* เดือนหน้าเดือดแน่ แก้ รธน. 5 5

แค่นี้ก่อนนะคะ แล้วจะหลบมาใหม่  ...  

สวัสดีครับ

ไม่มีทางที่รัฐบาลจะวางแผนระยะยาวเรื่องไหนได้เลย

ปัญหาการเกษตรมีมาช้านาน ยังนึกไม่ออก ว่าวางแผนเรื่องไหนสำเร็จบ้าง ..

ก่อนนี้ข้าวราคาไม่ดี ภาครัฐสนับสนุนให้ทำอาชีพอื่น จนชาวบ้านแทบจะทำนาไม่เป็น ถึงต้องมีพิพิธภัณฑ์ข้าว พิพิธภัณฑ์ควาย ฯลฯ ที่นากลายเป็นโรงงาน เป็นสวนปาล์ม เป็น... ถึงตอนนี้ถ้าสนับสนุนให้ปลูกข้าว ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นการวางแผนระยะยาว

เศร้า..

สวัสดีครัีบคุณ กวินทรากร

    ขอบคุณมากครับ ใช่ครัีบ ฝันกลางกองไฟในกองฟอน ไหม้แน่นอนครัีบเพราะร้อนอยู่ตั้งแต่ตอนก่อนจะฝันครัีบ เป็นเรื่องที่่น่าเห็นใจครัีบ พอมีอะไรดังขึ้นมาก็โดน ชูให้ดัง ประชาชนกันหันเอาไปคิดต่อ พอเงียบๆ ไปก็ใครจะคาดหวังได้ว่าราคาจะดีตลอดไป เราปลูกกันเพื่อขาย เลยต้องตายในกองไฟ ครับ 

ขอบคุณมากครัีบ

สวัสดีครัีบพี่เหลียงสิทธิรักษ์

 

ประชาชนไทยเราขาดหมด

 • ขาด  ความรู้  (สร้างธรรมชาติให้สมดุล แล้วจะมีความรู้ครับ)
 • ขาด  ความเข้าใจ (ลงไปคลุกกับปัญหาก็จะเข้าใจปัญหาเองได้ ไม่มีใครจะช่วยเราได้เท่ากับคนที่เกิดในชุมชนนั้นๆ)
 • ขาด  ความจริงใจ (เติมน้ำใจจริงๆ ลงไปที่จะพัฒนา ก็จะได้ความจริงใจสะท้อนกลับมาจากชุมชน)
 • ขาด  การวางแผน (วางแผนได้หากเรา มีความรู้ ความเข้าใจ จริงใจ จาก 3 ข้อก่อนหน้าีนี้ รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร)
 • ขาด  การชี้นำ (การชี้นำที่ดีที่สุดคือ การชี้นำจากตัวเอง ชี้นำให้ปืนขึ้นมาจากหลุมโง่หรือกับดักต่างๆ ที่มีคนวางเกมส์เอาไว้ได้ ตนที่พัฒนาแล้วจะพึ่งตนเองได้เสมอ)
 • ขาด  สติ (สติมีอยู่ในทุกคน ขาดก็เติมได้ ให้ความสำคัญกับหลัก กาลามสูตร ผสมกับเหตุผล สติจะคืนมา)

ความคิดชี้นำ อย่างเดียว คือ เงิน เงิน เงิน

    เงิน...สั่งให้เราไปตายได้ไหม...หากสั่งได้ก็จงตายและคืน ดิน น้ำ ลม ไฟ คืนกลับสู่ธรรมชาติเถิด

ขอบคุณพี่มากๆ เลยครับผม กราบขออนุญาตเติมพริกและกะทิให้เผ็ดมันหน่อยนะครัีบพี่

 

 

สวัสดีครับน้องมะขามอ่อน/ครูมิม

    สบายดีนะครัีบ สิ่งที่บ้านน้องทำกินพอเพียง มีกินมีใช้ เป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดแ้ล้วครับ การพอเพียงทางใจจะช่วยก่อให้ความพอเพียงภายนอกสมดุล เป็นการบริหารตนก่อนบริหารคนอื่นครับ

พี่ว่าชีวิตคนเรียบง่าย ใยเราต้องมาทำให้ชีวิตมันซับซ้อนเหมือนการเมืองก็ไม่รู้เนอะครัีบ

ขอบคุณมากครัีบ

สวัสดีครัีบคุณปูpoo

    บายดีหม้ายครัีบ พรื่อมั่งยังอยู่ลาวหม้ายครัีบ

แข่บๆ อยู่ครับ ไม่ต้องรอให้พ่อพาหลบ เมื่อจบก็หลบแม่นครัีบ

ส่วนเรื่องนโยบาย (นะ โย บ้ายบาย) อันนี้ยังไม่พร้อมจะกลายพันธุ์นะครับ พร้อมวันไหนก็ค่อยว่ากันครัีบ แต่ยังรับไม่ได้กับการชื่นชมตัวเองเพื่อให้คนอื่นมากาผิดนะครัีบ ทั้งกาผิดรายคนและกาผิดยกพรรค นะครัีบพี่น้อง

ส่วนการแก้ รธน. นั้น ต้องแก้ทั้งคูณร่วมาก ครัีบ แก้คูณร่วมมากได้ ก็ไ่ม่ต้องแก้อย่างอื่นแล้ว เพราะประเทศชาติจะมีสุข

ส่วนใหญ่เวลาเราจะแก้อะไร เรามักแก้บนพื้นฐานขอการไม่เสียผลประโยชน์นะครัีบ หากตรงไหนเสียผลประโยชน์เรามักจะแก้กันในยุคทุนนิยม...

เมื่อธรรมถูกสีนเราก็ไม่สามารถเรียกหา ศีลธรรมได้ครัีบ

ปล. สีน (เป็นความหมายของการเลื่อยท่อนไม้ให้ขาดออกจากกัน)

ขอบคุณมากครัีบ

สวัสดีครัีบคุณธ.วั ช ชั ย

    ขอบคุณมากๆ เลยครัีบ สำหรับประเด็นนี้ เป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยครับ ด้วยการเข้ามาเป็นพักๆ พรรคๆ พวกๆ และความต่อเนื่องจากการพัฒนาสานต่อจากช่วงสู่ช่วงเกิดน้อย  เหมือนกับการวิ่งผลัดทางการศึกษาเลยครับ ย่ำแย่ๆ พอๆ กันครัีบ

    พอพรรคนี้มาสี่ปีก็พัก พรรคหน้ามาอีกพัก ก็เริ่มใหม่ เลิกแบบเก่า แทนจะวางแผนให้มันอยู่รอดตลอดไป ประชาชนถึงต้องถึงพร้อมด้วยภูมิคุ้มกัน ที่จะตัดสินใจได้ว่า น้ำที่กำลังโถมถาใส่หมู่บ้านมันน้ำเน่าหรือน้ำดี เป็นยาร่วงหรือ

มะม่วงอันธพาล

ชาวบ้านต้องอ่านเกมส์ออกครับ หากชาวบ้านอ่านเกมส์ออกทั่วถึงกัน การมุ้งไทยจะไม่ต้องใช้มุ้งอีกต่อไปครัีบ เพราะยุงไม่เป็นพานะในการนำโยกย้ายไปหาผลประโยชน์ใดๆ มีแต่จะทำผลประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ

สังเกตดูครับ เรื่องราวที่เกิดๆกันอยู่ส่วนใหญ่เป็นการ หย่อนเครื่องมือลงในกระแสน้ำ เพื่อวัดกระแส กระแสน้ำแรงก็หยุดทำ พออยากทำอีกอย่างก็วัดกันต่อ ประเทศไทยไม่ใช่ห้องทำลองคลำผิดคลำถูกนะครัีบ เพราะเป็นชีวิตของประชาชนครัีบพี่น้อง

เราชอบการแก้ปัญหาที่ปากแม่น้ำ โดยการละลายน้ำพริก

ขอบพระคุณมากๆ นะครัีบ

ปล... ทำไมวันนี้ผมปากจัดจังครัีบ...อิอิ...สงสัยตอนเด็กกินรังแตนกับนกบินหลาแจ๊ดทอดครัีบ

อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณเม้ง

 

 • ม่ายนะ ปูว่า  ...  เราจะไม่กลายพันธุ์เพราะเรามีจุดยืน  ...  
 • ถ้าคนเก่งๆ ดีๆ อย่างคุณเม้ง คิดแบบนี้ ว้า  แล้วเราจะพึ่งใครหล่าว วว
 • ไม่เป็นไร ปูก็ยังมองในแง่ดี อาจมีเปลี่ยนใจ สักวัน เฮอๆ
 • เมื่อธรรมถูกสีนเราก็ไม่สามารถเรียกหา ศีลธรรมได้ครัีบ
 • สีน อ้ะ คำนี้ไม่ได้เจอมานาน  ...  ต้องสีนคนเลวให้เหม็ด
 • ...

ใช่  *  นะ ต้องดูภาพรวมทั้งประเทศสิ มิใช่มาแยก ภาคไผภาคเผือก

 • สิ่งสำคัญคือ ความสมดุลของระบบนิเวศน์ และคุณภาพชีวิตของคน
 • สุดยอดคือ ปรับ ปลูกใจ ทัศนคติ ความคิด ค่านิยม ต่างๆ ด้วยใช่ไหมคะ
 • ...  คิดไม่ออก มีแต่ทฤษฏีค่ะ แบบยังฝึกอยู่ ทำไม่เป็น  ...  เขียนอย่างเดียว
 • ตอนนี้โครงงานปู กำลังจะทำปุ๋ยชีวภาพ กับรณรงค์ลดการใช้สารพิษค่ะ
 • พร้อมลงเมื่อไหร่ ก็บอกเด้อคุณเม้ง ...  เต็มที่ ... เพื่อฝัน ... เฮอๆ
 •  คุณเม้งปลูกต้นคิด ปูเลยได้คิด เป็นกลอนต่อ
 • อยู่ในนี้ค่ะ  http://gotoknow.org/blog/lanandaman/179627
 • ขอบคุณค่ะ

 

หายไปนานเลยนะเพื่อน สบายดีนะ

สวัสดีครับคุณประจักษ์

    ขอบคุณมากๆ นะครัีบ สำหรับ ภาพดีๆ ครับผม มีความสุข สนุกในการทำงานครัีบ ขอบคุณครัีบ

สวัสดีครับคุณpoo

    ขอบคุณมากครัีบ อยากให้ผมทำการเมืองเหรอครับ ... ห้าๆๆ อาจจะยากสักหน่อยครับ เพราะตอนนี้เอือมเต็มทนครัีบ คงหันหน้าไปสนับสนุนการศึกษาภาคพื้นฐาน ในระดับชุมชนเป็นสำคัญครับ อยากให้คนร่วมกันคิด แล้วคิดได้เองมากกว่าครับ แล้วระดับอื่นๆ ด้านบนจะเปลี่ยนและต้องปรับกระบวนการเองครับ

    การบริหารต้องเล่นทั้งในแนวดิ่งและแนวราบครับ ไปพร้อมๆ กัน อยากเห็นระบบคิดที่เกิดมาจากศรัทธาเป็นเบื้องต้นครัีบ ไม่เน้นเงินมาเป็นตัวตั้งครับ เพราะไ่ม่งั้นเจ๊งครับ

อิๆๆ ขอบคุณมากครัีบ  ขอบคุณมากครัีบ สำหรัีบการไปต่อเติมในบันทึกดีๆ นะครับ

หวัดดีครับเพื่อน จารุวัจน์

    ขอบคุณมากครับ ที่แวะมาเยี่ยมกันครัีบ คงหายๆ มาๆ ครับ ก่อนจะได้กลับโน่นหล่ะครับ รักษาสุขภาพครับผม

สวัสดีครับทุกท่าน

    เตรียมตัวให้พร้อม น้อมรับน้ำฝน

http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/ngg/People/schuai/VirtualCloud3D/View-T/LatestSE.gif

    รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่าน

สวัสดีครัีบ

 

ชาวสวนปาล์มปิดถนนสุราษฎร์ฯ จี้รับซื้อราคาเป็นธรรม-งดนำเข้าน้ำมันปาล์มนอก

    ตัวอย่างการเกษตรบ้านเรา...ไม่รู้ว่าเป็นความล้มเหลวหรือมาถูกทางแล้วนะครับ   น่าสงสารพระแม่ธรณีจริงๆ ครับ เป็นกำลังใจให้กับสวนปาล์มที่อาจจะถูกโค่นเมื่อราคาลดต่ำสุดๆ นะครับ

    ฝันกลางกองไฟ...กันต่อไปครัีบ

คนที่ฝันจริงๆ คือคนคิดนโยบายฝันกลางกองไฟ นะครับ

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี