สวัสดีครับ ชาว Blog และลูกศิษย์ กฟภ.

 

ความรู้ส่วนภูมิภาคมีมาเกือบ 50 ปีแล้ว ผมชื่นชมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาตลอด และได้มีโอกาสมาร่วมหลายครั้งในวันนี้ผมมีหน้าที่มาประสานความรู้ให้ท่านผนึกกำลังกันในการทำ Workshop แล้วนำไปแก้ปัญหาเสนอความคิดใหม่ๆ

 

                            KM การเรียนรู้                  LO วัฒนธรรมการเรียนรู้

                    -          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือองค์กรที่พัฒนาประเทศตัวจริง

                    -          อยากให้ กฟภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วัดผลได้

 

ผมหวังว่าลูกศิษย์ทั้งสี่รุ่นที่ผ่านมา และรุ่นที่ 5 นี้จะเข้ามาร่วม Share ความรู้นะครับขอบคุณครับ

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้เราพูดถึงนวัตกรรม แต่วันนี้มีเรื่องอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึง คือการลดต้นทุน การมีความรู้นั้นไม่พอ เราต้องมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ลูกน้องมีส่วนร่วม สอนให้ลูกน้องพูดอย่างปลอดภัยเราต้องมีประชาธิปไตยในความรู้

 

สรุป

 

1.    วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าคนแถวนี้จะเป็นมิตรกับผม ผมจะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่ แสตมฟอร์ด 5 อาทิตย์

2.    วันนี้ผมดีใจมากได้มีลูกศิษย์เพิ่มขึ้น ผมอยากให้บรรยากาศในที่ทำงานของท่านอย่าเป็นระบบเจ้าขุนมูลนาย บรรยากาศเป็นสิ่งสำคัญให้ลูกน้องของท่านพูดได้แต่วิธีการพูดต้องไม่กดดันผู้ใหญ่

3.    ท่านอดิศร และท่านสุทธิเดชทำแล้วผมอยากรู้ว่าคุณได้อะไร ขอให้ท่านมีจิตวิญญาณที่จะใช้ห้องสมุด