Learning Organization กฟภ.ประจวบคีรีขันธ์

การปลูกพืชล้มลุก 3- 4 เดือน ไม้ยืนต้น 3- 4 ปี แต่การจะปลูกพืชคนทั้งชีวิต

สวัสดีครับ ชาว Blog และลูกศิษย์ กฟภ.

 

ความรู้ส่วนภูมิภาคมีมาเกือบ 50 ปีแล้ว ผมชื่นชมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาตลอด และได้มีโอกาสมาร่วมหลายครั้งในวันนี้ผมมีหน้าที่มาประสานความรู้ให้ท่านผนึกกำลังกันในการทำ Workshop แล้วนำไปแก้ปัญหาเสนอความคิดใหม่ๆ

 

                            KM การเรียนรู้                  LO วัฒนธรรมการเรียนรู้

                    -          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือองค์กรที่พัฒนาประเทศตัวจริง

                    -          อยากให้ กฟภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วัดผลได้

 

ผมหวังว่าลูกศิษย์ทั้งสี่รุ่นที่ผ่านมา และรุ่นที่ 5 นี้จะเข้ามาร่วม Share ความรู้นะครับขอบคุณครับ

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้เราพูดถึงนวัตกรรม แต่วันนี้มีเรื่องอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึง คือการลดต้นทุน การมีความรู้นั้นไม่พอ เราต้องมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ลูกน้องมีส่วนร่วม สอนให้ลูกน้องพูดอย่างปลอดภัยเราต้องมีประชาธิปไตยในความรู้

 

สรุป

 

1.    วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าคนแถวนี้จะเป็นมิตรกับผม ผมจะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่ แสตมฟอร์ด 5 อาทิตย์

2.    วันนี้ผมดีใจมากได้มีลูกศิษย์เพิ่มขึ้น ผมอยากให้บรรยากาศในที่ทำงานของท่านอย่าเป็นระบบเจ้าขุนมูลนาย บรรยากาศเป็นสิ่งสำคัญให้ลูกน้องของท่านพูดได้แต่วิธีการพูดต้องไม่กดดันผู้ใหญ่

3.    ท่านอดิศร และท่านสุทธิเดชทำแล้วผมอยากรู้ว่าคุณได้อะไร ขอให้ท่านมีจิตวิญญาณที่จะใช้ห้องสมุด

 

 

 

                               

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academy

คำสำคัญ (Tags)#กฟภ.ประจวบคีรีขันธ์#กฟภ.หัวหิน

หมายเลขบันทึก: 179185, เขียน: 28 Apr 2008 @ 12:17 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 171, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายดำริ เพชรรัตน์

สัมมนา L.O.A.

ความพึงพอใจวิทยากร ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        การใช้สื่อในการบรรยายเหมาะสมดีเข้าใจง่าย

2.        บุคลิกภาพ การแต่งกาย ดีมากๆ

3.        เป็นการสัมมนาที่ให้โอกาสแสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าสัมมนาดีมาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายชาติชาย 287937

สิ่งที่ได้รับจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ทำให้มีความใฝ่รู้ (รู้จักคิดนอกกรอบ)

2.        รู้กว้างขวาง (คิดอย่างมีระบบ)

3.        ศึกษาอย่างถ่องแท้

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

...ธานี เขียวสอาด กฟต.1(เพชรบุรี)

1.        อาจารย์ ดร.จีระฯ สามารถจุดไฟที่มอดเป็นเถ้าถ่านไปแล้วให้ลุกโชนขึ้นมาได้

2.        สามารถเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วรอบๆตัวในองค์กรมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

3.        นำความรู้จากท่านอาจารย์ไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ้น

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ภานุวัตร พิทักษ์ธรรมคุณ 258140 กฟต.1

1.        มีการกระตุ้นให้ผู้ฟังมีการตื่นตัวตลอดเวลา คิดตามตลอดเวลา

2.        สอนให้ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความคิดเป็นระบบดีมาก

3.        ทำให้ผู้รับการอบรมได้ทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิดช่วยกันทำ เพื่อเป้าหมายดีมาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

จารุ โรจนศวิญญา

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        เข้าใจเป้าหมายของ L.O.A.

2.        การเชื่อมโยงของทฤษฎีต่างๆกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ กฟภ.

3.        ได้รู้จัก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นางนพรัตน์ ปานศิริ

เรียน       .ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

                ตามที่ท่านได้ให้ความรู้แก่ดิฉัน ดิฉันได้ความรู้จากท่านและประทับใจท่านในเรื่อง

1.        การร่วมทำงานกันเป็นทีม ซึ่งในทีมของดิฉันได้ให้ความร่วมมือ ร่วมคิด เป็นอย่างดี

2.        ท่านให้ความคิดอิสระแก่พนักงานของ กฟภ.ที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ และทุกคนคิดอย่างสร้างสรรค์ให้กับองค์กร

3.        ท่านให้แนวทางแก่ทุกคน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ขอบคุณคะ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

บุญลือ ทรัพย์เอี่ยม

กฟส.บ้านแหลม

1.        ได้รับความรู้จาก อ.ดร.จีระ คือ งานที่จะนำไปสอนลูกน้องในแผนกตัวเราต้องศึกษางานให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าผลออกมาจะดีหรือถูกผิดอย่างไรค่อยนำไปสอนในแผนกได้

2.        การรู้ในสิ่งต่างๆเมื่อฟังอาจารย์แล้วตัวเรายังรู้น้อยจะต้องอ่านและเรียนรู้เพื่อต่อยอดในความรู้ของตัวเองอีกมาก

3.        จะนำหลักการทำงานข้อ 6 การเป็นเจ้าขององค์กรจะหาสิ่งจุงในให้ลูกน้องทำตัวเป็นเจ้าขององค์กรเพื่อจะได้รักและหวงแหนดูแลองค์กร

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

สุพัตรา บุศย์ประยูร

1.        เข้าใจคำว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และจะนำไปปฏิบัติโดยการพยายามใฝ่หาความรู้ให้กับตนเองและแนะนำให้ผู้ร่วมงาน ซึ่งแหล่งการเรียนรู้ใน กฟภ. เช่นห้องสมุดเราก็สามารถเข้าไปหาความรู้ได้

2.        ทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพยายาม คิดค้น หาวิธีการแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ใช้ไฟ

3.        การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ หากทุกคนต้องการใฝ่รู้

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

สุทธินัย สุริยัน

ฝปค..1

1.        ได้รับทราบถึงองค์ความรู้ วัฒนธรรมของการเรียนรุ้ และการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กร อันเป็นที่รักของพนักงานการไฟฟ้า และยังได้พัฒนา ทางจริยธรรมและคุณธรรมในการทำงาน

2.        ได้รับการพัฒนาสมองในการนำเสนอแนะโครงการ นวัตกรรมและการทำงานเป็นทีม ระดมสมองเพื่อคัดเลือกโครงการ

3.        ได้รับทราบถึงโครงการและนวัตกรรมและความคิดเห็นของที่ประชุมและข้อ Comment ของท่านวิทยากรเพื่อนำไปขยายผลและปรับปรุงไปใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

-          การระดมสมองในโครงการต่างๆจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่านี้คาดว่าน่าจะได้โครงการใหม่ๆดีๆกว่าที่ได้นำเสนอไป

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

วิทวัส บุญเลิศ

ความประทับใจในการเรียน Learning Organization Awareness

1.        ได้รับความรู้ในเรื่อง Learning Organization Awareness เพิ่มขึ้นซึ่งจากเดิมมีความรู้น้อยมาก และคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปเริ่มตั้งองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนางานให้มีการเพิ่มศักยภาพการทำงานและการให้บริการแก่ลูกค้าได้ต่อไป

2.        จากความรู้ที่มีอยู่น้อยเกี่ยวกับ L.O. เมื่อได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรได้โดยให้มีการทำงานเป็นทีมในหน่วยงานเพื่อความก้าวหน้ามั่นคงขององค์กรที่จะก้าวหน้าไปในอนาคต

3.        เมื่อองค์กรเข้มแข็งมีองค์ความรู้ที่ดีในองค์กรแล้วมีการพัฒนาต่อยอดไปจึงถึงขั้นการทำนวัตกรรมต่างๆขึ้นในองค์กรทำให้มีการพัฒนาในการให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ

-          ควรให้มีการติดตามผลการดำเนินการในส่วนของ L.O. อย่างต่อเนื่องและนำมาขยายผลเพื่อประโยชน์ขององค์กรต่อไป

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายเกียรติ อยู่เจริญ

"คิดตามวิทยากรบรรยายและคิดต่อยอดในการพัฒนา"

ประโยชน์ในการเข้ารับการอบรม

1.        ใช้ทฤษฎีประยุกต์ในการพัฒนาระบบวิธีการทำ

2.        การบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล

3.        ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายโยธิน สีดอกบวป

"โครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้" โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ขอเสนอความคิดเห็นและเสนอแนะการสัมมนาโครงการดังนี้

1.     หัวข้อ     - เนื้อหาน้อยเกินไป (ชีสที่แจก)

2.        บรรยาย  - อาจารย์ฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจนำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความตระหนักและตื่นตัวต่อการศึกษาเรียนรู้ให้องค์กรมีความเจริญรุ่งเรือง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

..นภาพร เวียงวีระ

สิ่งที่ได้จากการอบรมสัมมนา Learning Organization Awareness ใน กฟภ.

1.        ได้ความรู้ในเรื่องใหม่ๆ เช่น ทฤษฎี 4L's , กฎของ Peter Senge สามารถนำไปปับใช้ในการเรียนรู้ที่จะอยู่ในองค์กรอย่างมีคุณค่า

2.        รู้แนวโน้มการพัฒนาองค์กรในอนาคต พนักงานทุกคนจะมีโอกาสที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ จะทำให้หน่วยงานก้าวไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3.        ได้มีโอกาสรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ทำให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นางสุนิษา ต้นเนียม

กฟอ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ในการสัมมนาในครั้งนี้กับอาจารย์ฯ ข้าพเจ้าได้รับสิ่งต่อไปนี้ คือ

1.        ค้นหาตัวเองได้ชัดเจนขึ้น โดยรู้ว่าเราชอบอะไรและอะไรจะทำให้ตัวเราเองประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

2.        ทำให้ตัวเองมีความต้องการใฝ่หาความรู้เพิ่มจากเดิมที่เน้นอยู่ในปัจจุบัน

3.        นำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นประโยชน์ต่อองค์กร

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

สุรนาท ประดิษฐ์

ได้อะไรบ้างจากการอบรมสัมมนา

1.        ได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎีใหม่ๆ มีทฤษฎีตัวนำทางความคิดเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องได้รับความรู้จากการดำเนินงานโดยบุคคลากรที่มีความคิดเป็นเพียงอย่างเดียว

2.        ได้รับแนวทางด้านความคิดแนวใหม่จากเดิมๆที่เคยเจอะเจอมีทฤษฎีที่นำแนวความคิดที่อาจารย์ได้นำมาเพิ่มเติมจากความคิดที่มีเพียงความคิดทางด้านงานด้านเดียว

        ขอขอบคุณท่านด้วยความเคารพที่ท่านได้นำความคิดให้มีความริเริ่มนำความคิดดัดแปลงทางด้านปฏิบัติเพียงด้านเดียวเพื่อนำออกมาเป็นพื้นฐานการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยแท้จริง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายสรพงษ์ ลีพรหมมา

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        ได้รับความรู้ ความหมาย ความสำคัญ ของนวัตกรรม

2.        มีแรงจูงใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

 

 

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นส.วัลภา ปัญญาธีระ

ในการอบรมครั้งนี้ สิ่งที่ดิฉันได้รับความรู้และนำความรู้นี้ไปปรับเปลี่ยนกับการทำงานคือ

1.        การทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้ให้จริง

2.        การทำงานเป็นทีม เรียนรู้เป็นทีม

3.        การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายไตรเทพ บุญตนาชัย

ผปค.กศท..1

1.        ได้รับความเข้าใจในเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (L.O.) และการบริหารจัดการองค์กร (K.M.) เพื่อนำไปพัฒนาใช้ในองค์กร (กฟภ.) โดยเริ่มจาก

การเรียนรู้ - วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ - องค์กรแห่งการเรียนรู้

2.        ได้แนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร

3.        ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม (Workshop)

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายเจริญ มีสิน

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้จาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ทำให้มองเห็นประโยชน์จากการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทำให้เรามีความรู้และทันต่อเหตุการณ์และทันต่อโลกยุคใหม่และนำไปประยุกต์ในงานที่ทำประจำและไปถ่ายทอดต่อยอดให้แก่พนักงานในหน่วยงาน

2.        ทำให้รู้ทฤษฎีต่างๆมากมายหลายทฤษฎีโดยเฉพาะทฤษฎีพอเพียงของในหลวงที่ว่าในการทำอะไรหรือคิดจะทำอะไรสักอย่างจะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบหลายๆอย่างซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการไฟฟ้าฯ

3.        ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มซึ่งมีการระดมความคิดในการเรียนรู้และระดมสมองในการหาทางแก้ปัญหาที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งในอนาคตจะเป็นยุค IT พนักงานทุกคนจะได้ขวนขวายในการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและ IT อยู่ตลอดเวลา

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายทรงชัย พิทักษ์สวัสดิ์การ

หผ.บป.กฟจ.ชพ.

โครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ (L.O.A.)

1.        การนำเสนอเนื้อหา สามารถทำให้ผู้รับฟังซึ่งยังไม่เคยรับฟังมาก่อนเข้าใจนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้พอประมาณสำหรับการเริ่มต้น

2.        เนื้อหาเข้าใจง่าย มีการตอบสนอง 2 ทาง ทำให้เข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังจากจบการอบรม

3.        สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และระดมความคิดหลากหลายเนื่องจากมาต่างพื้นที่ ปัญหาที่แต่ละคนประสบจึงต่างกัน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายฉลอง โหมดเจริญ

หผ.มต.กฟจ.ชุมพร

โครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ L.O.A.

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้หลากหลาย

2.        เปิดวิสัยทัศน์ให้ผู้เข้ารับการสัมมนา กว้างไกล

3.        มีสิ่งดีๆเกิดขึ้น

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายดำรง ตะกรุดนาค

หผ.บป.กฟอ.หัวหิน

ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความรู้ดังนี้

1.        ได้ความคิดริเริ่มในการทำนวัตกรรมใหม่ๆในการปฏิบัติงาน

2.        คิดเห็น รักคิด สามารถคิดเองได้

3.        ได้ประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

4.        ทำให้วิสัยทัศน์ทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้มีประโยชน์อย่างแท้จริง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายสุนันท์ จิตต์ปลื้ม

การไฟฟ้าอำเภอ ปราณบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจากผู้บรรยาย

1.        ทำให้ได้ความคิดจากผู้บรรยายไปใช้ในการทำงาน

2.        นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน

3.        การนำเอาเทคนิคใหม่ๆมาทำงานหรืองานไหนที่มีปัญหาเราจะเอางานนั้นมาคิดแก้ไขปัญหานั้นๆให้ได้

4.        การทำ Workshop ทำให้เกิดความคิดริเริ่มร่วมกันในกลุ่มของงานที่คิดขึ้นมา

5.        นโยบายที่จะให้กฟต.1 ได้มีการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ดีเพราะปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามามากและภาษาที่ใช้คือ ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลาง ข้อนี้เป็นความคิดที่ดีมาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายมิ่ง ประสานสกุล

หผ.บต. รหัส 155619

ประโยชน์ที่ได้รับ จากการเข้าอบรม โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คือ

มีความรู้และความคิดที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม คือเดิมความคิดว่าจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างก็ไม่ค่อยอยากปรึกษาไม่อยากกระจายความรู้ให้ใคร คือ สาเหตุเคยปรึกษาแล้วก็ไม่ค่อยสำเร็จเพราะจะมีคนขัดหรือแย้งมากกว่าไม่ตรงเป้าบ้างไม่ได้ผลบ้าง

                แต่เมื่อมาเข้ารับการอบรมในวันที่ 24 ,25 เม.. 51 แล้วก็ทำให้ความคิดดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในระบบ Learning Organization Awareness เพราะระบบได้มีข้อคิด การคิดและสร้างสรรค์ทำใหม่ ได้เกิดขึ้นมาและจะทำต่อไป

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายชูชัย วรรณวิไลย

กฟอ.จองปิง

1.        การฝึกอบรมครั้งนี้ อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้ามีความคิดในการศึกษาเรียนรู้ ที่อยากจะคิดในสิ่งใหม่ๆที่จะได้คิดทำนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ

2.        ปัญหาและอุปสรรคด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะว่าเมื่อได้จับการประกวดกิจกรรมด้านนวัตกรรมแล้วไม่ได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ชนะเลิศไปใช้ประโยชน์ โดย กฟภ. ไม่ได้ส่งเสริมนำไปใช้งานจริง

3.        อาจารย์ว่าจะได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล ให้มีจัดการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆและสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อจุดประกายความคิดให้คนไทยได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อประหยัดเงินในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศและเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าจากนวัตกรรมใหม่ๆ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นางยุวดี โภคากรณี

จากการอบรมสัมมนาโครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ L.O.A. ประโยชน์ที่ได้ คือ

                ได้รับความรู้จาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ จากการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ จากการทำ Workshop รับทราบทฤษฎี 4L's, 8K's, Peter Senge และทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถึงการเชื่อมโยงการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปใช้กับการทำงานสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แก่ กฟภ. และจะทำให้ รู้ - รัก - สามัคคี ทำให้เกิดประสิทธิภาพ "เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร"

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

 นางชวินรัตน์ ชนาภรณ์สีวลี

หผ.บป.กฟอ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม L.O. และ KM

1.        ทำให้คิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ตรงไหนบ้าง สร้างอนาคตได้ไหม

2.        คิดแก้ปัญหาได้รอบคอบขึ้น

3.        ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า บริการที่ประทับใจกับลูกค้า

4.        ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล

5.        เรียนเป็นทีม เพื่อประโยชน์แก่องค์กร

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

 นายกิตติ ลืมลม หผ.กส.กฟอ.หัวหิน

1.        ได้ความคิดในการตัดสินใจในการสั่งงานและยืดหยุ่นกรณีผิดระเบียบซึ่งผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบแทนลูกน้องเมื่อมีการตรวจสอบผิดพลาดเกิดขึ้น

2.        คิดนวัตกรรมได้แต่ผู้บริหารเห็นว่าใช้งบประมาณมากก็ไม่สามารถนำไปดำเนินการได้สำเร็จแต่หลังจากได้เรียนจาก อาจารย์แล้วคิดว่าผู้บริหารจะอนุมัติโครงการได้

3.        การทำงานเป็นทีมอย่างเดียวไม่พอ ทีมจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปประกอบกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเท่านั้น

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายศักรินทร์ จ่าราช

กฟอ.ชะอำ

1.        ได้รับความรู้แนวทาง การบริหารงานกลับนำไปใช้ในองค์กร

2.        เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับข้าพเจ้าในการดำรงค์ชีวิตในครอบครัว

3.        จะได้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อให้กับเพื่อนๆพนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป

-          ควรให้มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงานของ กฟภ.

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ยุทธการ เพชรศรี

ผลจากการอบรมในวันที่ 25 เม.51

1.        ทำให้ทราบเรื่องทฤษฎี การเชื่อมโยงหลักการเรียนรู้กับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน

-          เนื้อหาวิชาการ

-          วิธีการเรียนรู้

-          เส้นทางการเรียนรู้หรือทุนทางปัญญา

-          การฝึกฝนและการทบทวน

2.        แนวคิดทางนวัตกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้ 3C

C1 ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

C2 ไม่สนใจลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

C3 เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับ

ทางแก้

C1 พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง

C2 ต้องทราบความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ

C3 ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายสมศักดิ์ คะณา

ผลที่ได้รับจากการอบรมวันที่ 25 เม.51

1.        ทำให้รู้จัก การใช้ทฤษฎีของการเชื่อมโยงหลักการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดแนวทางไปสู่ความเป็นจริงมีการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นขั้นตอน

 

-          เนื้อหาของวิชาการ

-          วิธีการเรียนรู้

-          วิธีการหาความรู้ หรือทุนทางปัญญา

-          การฝึกหัดและทบทวน

2.        แนวความคิดทางนวัตกรรม เช่น 3C

-          ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง

-          ไม่ให้ความสำคัญต่อผู้ใช้ไฟ

-          การไม่ได้การยอมรับจากบุคคลต่างๆ

วิธีแก้ไข

-          ต้องเปิดใจรับและปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

-          ต้องสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟ

-          ต้องรู้จักรับความคิดเห็นของส่วนร่วมและผู้อื่นเพื่อนำมาปรับปรุง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายเทพธำรงค์ สะตะรัตน์

ประโยชน์ที่ได้

1.        รู้ความหมายของ Learning Organization Awareness

2.        รู้ความสำคัญของ Learning Organization Awareness

3.        รู้ทฤษฎีต่างๆของ Learning Organization Awareness

3.1     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3.2     6 หลักการทำงาน

3.3     รู้ - รัก - สามัคคี

3.4     4L's

3.5     2R's

3.6     2I's

3.7     Peter Senge

3.8     Edwards De Beno

3.9     แนวคิดใหม่ของ Grid

3.10  7 Habits

3.11  ทุน 8 ประการ (8K's)

3.12  5K's

3.13  ASV

นวัตกรรม

-          อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องวัดความต้านทานระบบต่อลงดิน

 

เหตุผล

-          เพื่อทำให้การวัดค่าความต้านทานระบบต่อลงดินใช้รวดเร็ว และยังสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องวัดความต้านทานระบบต่อลงดิน

ทำอย่างไร

-          ออกแบบ (กล่องใส่ , ถังเก็บม้วนสายไฟฟ้า)

-          จัดทำ

-          ทดลองใช้งาน

-          ปรับปรุง

-          ใช้งานจริง

งบประมาณและระยะเวลา

-          ประมาณ 5,000 บาท

-          ระยะเวลา 3 เดือน

-          ค่าใช้จ่ายไม่มาก, ทำเป็นขั้นตอน, ระดมความคิด

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายปองพล  ดีถาวร

Workshop การสร้างสังคมการเรียนรู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

1.        การจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีการยอมรับก่อน

2.        ปัจจุบันสังคม  กฟภ. เป็นแบบสังคมแบบเก่าวัฒนธรรมระเบียบต่าง ๆ ส่วนมากออกมาจากทางด้านเทคนิค / บัญชี

3.        ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป ไฟฟ้าเปลี่ยนรูปแบบเป็นการขายบริการ

4.        ผวก. ส่งเสริมให้มี L.O. พนักงานได้มีโอกาสให้เรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เรียนรู้ด้วยตนเอง, เรียนต่อ

5.        เมื่อเรียนรู้แล้ว โอกาสที่จะนำไปใช้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้บริหารรุ่นเก่า ขาดวิสัยน์ทัศน์ โลกทัศน์แคบไม่เปิดโอกาสให้ทำงานหรือปรับตำแหน่งตามข้อ 2

6.        ถ้าจินตนาการของท่านผู้ว่าและวิทยากรอยากเป็นจริง เห็นควรปรับกระบวนการบริหารจัดการใหม่ โอกาสแก้ไขระเบียบหรือล้างสมองวัฒนธรรมเก่า ๆ ด้วย

แนวคิดข้อเสนอแนะ

1.        BRAND ของ  กฟภ.  ยังไม่มีภาพลักษณ์เป็นตัวตน ยังไม่ติดหูติดปากชาวบ้าน ชาวบ้านรู้ไฟฟ้า คือ ไฟฟ้า ฝ่ายผลิต บางครั้งทำคุณความดีหรือมีผลงาน นักข่าวนำไปลง นสพ. หรืออกทีวี ยังพูดผิด เป็น กฟผ. เสียหายแค่ไหน (ไม่ต้องทำอะไรได้ผลงานออกมาฟรี ๆ ) ดังนั้นควรหาวิธีทำหัวข้อนี้อันดับแรก

2.        เจียระไนทรัพยากรที่มีค่าอยู่แล้วให้มีค่ามากขึ้น โดยผลักดันให้มีกองนันทนาการและการกีฬา เพราะ กฟภ. ของเรามีทรัพยากรประเภทนี้จำนวนมาก ที่กล่าวนี้คือนักกีฬา ทีมชาติประเภทต่าง ๆ ประเทศชาติจัดเสียงบประมาณในการสร้างบุคคลเหล่านี้เป็นจำนวนมากแต่ กฟภ.  รับเข้ามาปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องเสียงบประมาณอะไรเลย แต่นำนักกีฬาเหล่านี้มาใช้ประโยชน์น้อยมาก ไม่คุ้มค่า คือใช้คนไม่ถูกกับงาน เพราะงาน  กฟภ. มีเฉพาะงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างเดียว สามารถนำไปใช้งานอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ได้ เช่น ด้านการตลาด, ลูกค้า  คือนักกีฬาเหล่านี้ เป็นนักกีฬาทีมชาติ เคยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ มีคนรู้จักมาก โดยนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการโปรโมท หรือ คืนกำไร ให้กับสังคม เช่นการสอนกีฬาหรือด้านสังคมอื่น ๆ บางครั้งไม่ต้องงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์เพราะนักข่าวจะนำไปลงข่าวเอง ปัจจุบันพวกเขาเหล่านี้ ต้องนำไปแฝงอยู่ตามแผนก, กองต่าง ๆ ทำให้ลำบาก อึดอัดในด้านการปกครองของฝ่ายบริหาร

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายไพชยนต์   โสภณพินิจ

1.       อาจารย์สามารถจูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมตื่นตัวเห็นความสำคัญกับการพัฒนาหาความรู้ การเพิ่มมูลค่าของผู้เข้ารับการอบรม ได้ดีมาก

2.       มีทัศนคติที่ดีกับผู้เข้ารับการอบรมถึงแม้ว่าการนำเสนอของผู้เข้าอบรบางกลุ่ม จะไม่ตรงประเด็นนัก ทุกหัวข้อการนำเสนออาจารย์สามารถโยงเข้ากับหัวข้อที่อบรมได้ทุกเรื่อง

3.        ให้กำลังใจ คำชม กับผู้เข้าอบรม

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายพหล   เกตุจันทรา

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม โดย ศ. ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

1.        ได้รับความรู้จากวิทยากร เพิ่มขึ้นในการเข้าหา, ศึกษา แนวความคิดใหม่ ๆ

2.        ได้มีโอกาสแสดงความคดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อ กฟภ. ต่อไป

3.        ได้รับแนวทางปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อให้  กฟภ. ได้มีโอกาสแข่งขันงานด้านบริการกับหน่วยงานภายนอก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายทรงพล  ศิริชัย 

กฟภ.สาขาดำเนินสะดวก  หผ.ก่อสร้างและปฏิบัติการ

สิ่งที่ได้รับ

1.        ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่

2.        ได้ทบทวนสิ่งที่ทำมา

3.        สร้างจิตสำนึกที่ดี

4.        ดูแลตนเอง ดูแลครอบครัว ดูแลคนรอบข้าง ดูแลสังคม

5.        ทำให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอด

6.      มีความคิดที่เป็นระบบ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ทรงกลด  ณ ระนอง  

198625   กฟจ. รน

ได้ประโยชน์ในการอบรม

1.        ได้รับความรู้ในภายของทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีการเรียนรู้องค์กร หาเราว่าจะต้องมีการพัฒนาอะไรในอนาคต ของ กฟภ. ได้รับความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่เรายังไม่เคยได้รับรู้มาก่อน

2.        ให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม

3.        ได้ความรู้ในการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

สิ่งที่ควรทำต่อไป

1.        จัดอบรมพนักงานให้ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้

2.        สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ

3.        จัดให้ดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายโยธิน  ( 149236 )

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังการบรรยาย

1.        ทำงานเป็นทีม โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม

2.        รู้จักติดให้เป็นระบบ เพื่อนำมาดัดแปลงใช้กับงานและชีวิตประจำวันได้

3.        ช่วยกระตุ้นให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายทรงเกียรติ  ควรวินิจ  กฟจ. ระนอง

ประโยชน์ที่ได้รับจากากรอบรม

1.        ได้รับความรู้ต่าง ๆ จากการถ่อยทอดประสบการณ์ของอดีตผู้บริหาร  กฟภ.

2.        ได้ความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

3.        ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม

สิ่งที่ควรทำต่อไป

1.        ควรจัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอด ความรู้ต่าง ๆ ให้กับพนักงานทั่ว ๆ  ไปได้รับรู้ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติ

2.      ควรสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้พนักงานได้รับรู้ว่าการที่จะปรับเปลี่ยนนวัตกรรมองค์กรให้ไปสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้นั้นพวกเขาจะได้อะไรบ้าง

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นางลลิดา   เล็กเจริญ

สิ่งที่ไดรับจากการเข้าสัมมนาจาก ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

ที่  รร. มิลฟอร์ด  พาราไดซ์ หัวหิน เมื่อ 25  เม.ย. 51

1.        ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความกระตือรือร้นในการรับฟังการบรรยายทำให้ไม่ง่วงนอนเพราะมีการทำ Work shop รู้แจ้งเห็นจริงในวิชานั้น ๆ ไม่เหมือนกับวิทยากร คนอื่น ๆ

2.        ทำให้รู้ว่าการมีความรู้และอ่านมากจะเป็นคนรอบรู้ทุกอย่างสามารถทำอะไรก็ได้เป็นวิทยากรก็บรรยายได้รู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างเป็นความสามารถเฉพาะตัวของอาจารย์ เพราะฉะนั้นควรจะนำเอาไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

3.        ทำให้รู้ว่าชีวิตของคนเราต้องให้เรียนรู้เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จมีการพัฒนาต้องหมั่นฝึกอบรม ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะรู้ได้ถ่องแท้และนำไปฝึกสอนผู้อื่นได้

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายวิษณุ  สุวรรณมาฆะ 

 กฟส.  ปากน้ำชุมพร

ประโยชน์ได้จากการอบรม

1.        ได้รับความรู้ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

2.        รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม

3.        ก่อให้มีวิสัยทัศน์ในการจัดทำนวัตกรรมใหม่ ๆ นำมาพัฒนาธุรกิจขององค์กร

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  

การไฟฟ้า อ. ปากท่อ

1.        เอกสารประกอบการบรรยายดีเรียบง่ายเข้ากับสังคมไทย

2.        วิทยากรมีความรู้ดีมากเพราะว่าจบดอกเตอร์มีประสบการณ์สูง

3.      บรรยายดีทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์คล้อยตามและแนวคิดดีมาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายธีระพล   พัฒนาศักดิ์ 

หผ.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา  กฟภ.จังหวัดชุมพร

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม

1.        เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ และปรับตัวเองและขบวนการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพต่อองค์กรสูงสุด

2.   เป็นการระดมความคิด ดึงความรู้ความสามารถและศักยภาพแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ กว้างไกล

3.        เป็นการระดมความคิด เชิงนวัตกรรม ลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.        องค์กรแห่งการเรียนรู้ ช่วยในการปรับคนและบริหารคนให้เหมาะสมกับงาน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายจิระ  ยังสุข

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน

2.        ให้องค์กรมีความเติมโต เป็นหนึ่งเดียวหากพนักงานได้พัฒนาได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3.        เป้าหมายสุดท้ายอยากให้อาจารย์จีระเป็นผู้ดำเนินการ Learning Organization ให้กับ กฟภ. ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

อรุณ พันพัว 

รหัส 126050   กฟต. 1 เพชรบุรี

1.        ประโยชน์ที่รับทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการที่จะต้องเพิ่มความรู้จากการเรียนเพิ่มขึ้น (จากโครงการ)

2.        เป็นโอกาสที่ดีและมีความรู้และความคิดใหม่เพิ่มขึ้นและเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีอาจารย์ทรงคุณวิฒิฯระดับปริญญาเอกให้คำแนะนำ

3.        ได้รับทราบถึงการพัฒนาตัวเองและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต (ตามวัตถุประสงค์ของท่านผู้ว่าการ ฯ)

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายสว่าง  ทองสำฤทธิ์

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        ได้รับความรู้ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.        สามารถทำให้ กฟภ. ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิจารณ์วิทยากร

1.        สอนหรือสื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจดีมาก

2.        ใช้เวลาได้เหมาะสม

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายพีรพงศ์  เนื่องอุดม

1.        ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้

-          ได้รับความรู้แนวความคิด ของอดีต ผู้บริหารมอง กฟภ. ที่ให้เกียรติมาบรรยาย การใช้ความยืดหยุ่นบริหารงาน  ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดความคิดพัฒนาองค์กรได้

-           การให้บริการต่อลูกค้า  การรักษาลูกค้า

2.        การให้ความรู้ การบรรยายของวิทยากร (ให้วิจารณ์)

-          ได้รับการนำความรู้และแนวความคิดจากการบรรยายของวิทยากรมาผสมผสานกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่แห่งการเรียนรู้ซึ่งจะต้องพัฒนาบุคลากรในระดับไหน และนักบริหารจัดการกับองค์กรได้อย่างไร

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นพคุณ  วรวงศ์ไกรศรี

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมสัมมนาครั้งนี้

                - ได้รับความรู้ การบริหารจัดการ กฟภ. ในปัจจุบัน เพิ่มขึ้น

                - การให้บริการต่อลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจ

                - ได้รับรู้ถึงทฤษฎี 4L’s, ทฤษฎี 5 k’s ใหม่, และทฤษฎี 8 k’s

2. การให้ความรู้ของอาจารย์ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

                - มีความสามารถในระดับมืออาชีพในการให้ความรู้ มีเทคนิคในการถ่ายทอด

                - อาจารย์ชอบยกตัวเองเป็นหลัก (ชมตัวเอง)

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นส. เสาวลักษณ์  ชั่งดวงจิต

 กฟส. ดำเนินสะดวก เขต. กฟต. 1

ความรู้ที่ได้

1.        การจะทำงานให้สำเร็จหรือไม่อยู่ที่คนเราจะต้องรู้จักการจัดการและบริหารงานในองค์กรรวมทั้งบริหารคน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ

2.        เมื่อเราจะทำอะไรสักอย่างก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่าลูกค้าหรือตลาดต้องการอะไรเมื่อรู้แล้วเราจึงผลิตสินค้าตัวนั้นออกมาจึงจะนำไปสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต

3.        ให้รู้คำว่า นวัตกรรม คือ การกระทำใหม่ ๆ ก่อให้เกิดความรู้และนวัตกรรมของคนไทยคือสังคมต้องเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงมีความคิดสร้างสรรค์

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายอนันต์  ใจธรรม

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร

-การทำงานในแบบแลกเปลี่ยนความรู้ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันโดยชี้การรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องและรวมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องของกฎ  Peter  Senge

2. ข้อเสนอแนะ       

- การทำ Work Shop  ควรมีทีมงานพี่เลี้ยงคอยช่วยเป็นที่ปรึกษา

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นาย สมเกียรติ  ลีละสุภธานันท์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ L.O.A.

1.        ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการบรรยาย การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดการบริการลูกค้าทุกราย

2.        เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ในกรณีที่จะได้รับการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อที่จะได้ทำการศึกษาเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

3.        การบรรยายของ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ มีความเข้าใจ แต่ระยะเวลาการจัดทำ WORK SHOP มีระยะเวลาน้อยของเพิ่มการจัดทำ WORK SHOP ประมาณ 2 ชม.

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นางประทุม  วรรณเกษม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้

1.        เกิดความกระตือรือร้นที่คิดจะนำเอาหลักการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการทำงาน

2.        นำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานในแผนกให้รู้จักการพัฒนาปรับปรุงบุคลากรให้นำไปปฏิบัติการทำงาน

3.        เมื่อพนักงานมีความรู้และนำองค์กรให้เข้าไปสู่การพัฒนาขององค์กร

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

พิไลวรรณ  มนูธาราม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสัมมนา

1.        ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรเป็นกลยุทธ์ในการนำไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับองค์กร

2.        การทำงานเป็นทีมโดยระดมความคิดเห็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและเลือกข้อที่ดีที่สุดเป็นการเรียนรู้สร้างทัศนคติและวิสัยทัศน์ให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อองค์กรสภาพแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุด

3.        ทั้งหมดนี้จะบรรลุเป้าหมายได้ต้องขึ้นอยู่กับความคิดและการเห็นด้วยพร้อมการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อบรรลุความสำเร็จและมุ่งสู่การการแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ที่เข้ามาเป็นคู่แข่งในการแข่งขัน กับเราชาว กฟภ. ตราบใดถ้าบุคคลากรไม่พัฒนาปรับปรุงตนเองตาม เราก็ไม่สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้

4.        วิทยากรที่รับเชิญมาให้ความรู้ ความคิดและการพัฒนาได้ดีมากโดยเฉพาะ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายนิคม ดวงเดือน กฟส. เขาย้อย

สิ่งที่ได้จากการอบรม โดย ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

1.        ได้รับความรู้ความเข้าใจ จุดประสงค์ของการทำนวัตกรรม

2.        ทำให้อยากและคิดจะทำนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน

3.        สามารถนำไปเผยแพร่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานในแผนกผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายสมศักดิ์  มณีจันทร์

หัวหน้าแผนกมิเตอร์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ. ราชบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจากคำบรรยายการเรียนรู้องค์กร

1.        วิทยากรบรรยายวิชาการใช้คำพูดเข้าใจง่าย ๆ สำหรับในแต่ละหัวข้อวิชา

2.        ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น พร้อมแนวทางการปฏิบัติที่นำไปปฏิบัติ

3.        สื่อที่นำมาบรรยาย เป็นข้อความที่สมบูรณ์ กะทัดรัดดีมาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายปราโมทย์  พลรักษ์เขต  

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ชุมพร

1.        ได้ความรู้ที่เป็นกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

2.        ได้แลกเปลี่ยนความคิดต่าง ๆ กับพนักงานในกลุ่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้

3.        ได้เปิดวิสัยทัศน์และปรับตัวเองเข้าสู่การเรียนรู้และนำไปใช้งานได้เป็นอย่างมาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายปรัชญา  ทองพิทักษ์     กฟส. ปากท่อ

1.        การนำเสนอของวิทยากรใช้คำพูดที่ง่ายไม่ต้องตีความ

2.        ภาพประกอบการบรรยายชัดเจน

3.        ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเป็นไปตามกฎหมายที่ประกาศใช้อยู่สามารถนำไปปฏิบัติได้

4.        การแสดงออกของวิทยากรประเมินแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปคิดและประยุกต์ใช้ทั้งกับระบบงานและในชีวิตประจำวัน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นางพรรณรัตน์  บุญสมบูรณ์

1.        ได้รู้จักกับอาจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์  ซึ่งถ้าไม่มีการโครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ พวกเราก็ไม่สามารถได้รู้จักท่านและไม่มีความรู้ การกล้าแสดงออกในการพูด การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

2.        ได้มีการระดมสมองในการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้

3.        ได้พัฒนาตนเองในการเข้าร่วมประชุมและรู้จักบุคคลในกลุ่มทำให้มีความรู้มากขึ้นดั่งได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน เพราะงานเหมือนกันแต่อุปสรรคแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ทำให้เราฟังปัญหาของแต่ละคนมาพิจารณาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนได้ดียิ่งขึ้น

4.        แนะนำให้ท่านมีการพูดที่มีลูกเล่นบ้างเพื่อจะได้ไม่ง่วงเวลาท่านสอน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ประธาน

กลุ่ม 4.1

สิ่งที่ได้จากการอบรม จากการบรรยายของ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        เกิดความคิดแตกต่าง และคิดนอกกรอบ

2.        สามารถนำความคิดไปจัดทำนวัตกรรม

3.        สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับสภาพการณ์ปัจจุบัน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายไพศาล  รอดสวัสดิ์

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้

1.        ได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและวิธีจัดการอย่างเป็นระบบ

2.        ได้รับรู้วิธีการพัฒนาบุคลากร, ตนเอง และองค์กรตามทฤษฎีที่มีอยู่

3.        ได้เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

4.        ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายจากวิทยากรนอกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างนวัตกรรม

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

1.        มีแนวคิดและกล้าคิดในสิ่งใหม่พร้อมนำเสมอต่อพนักงานและผู้บริหาร

2.        ได้สิ่งใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

3.        ได้ประโยชน์เพราะหากนำไปใช้ก็จะได้ประโยชน์มาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นางจิตตราภรณ์  บัณฑโมรา

1.        นำความรู้ที่ได้รับไปแชร์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ และประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และได้เปรียบทางทางการแข่งขันแบบยั่งยืนในภายหน้า

2.        คิดแบบเป็นระบบ ทำงานแบบทีมงาน สามารถประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.        เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกระดับ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ดวงรัตน์ โฆษิตสถิต

1.        พัฒนาการเรียนรู้ได้ต่อเนื่องและถ่ายทอดได้ ผู้อื่นได้รับรู้

2.        ได้แนวคิดจากทฤษฎีต่าง ๆ ที่อาจารย์นำเสนอ และจะได้นำทฤษฎีนั้นมาประยุกต์ ใช้กับงานเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีผลประกอบการที่ดี และได้ทำงานอย่างมีความสุข

3.        เพิ่มมูลค่าด้านทรัพยากร บุคคล ให้มีความรู้มีความกระตือรือร้นและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายสัมพันธ์  สุทธิรัตน์

การเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

-          เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อจุดประสงค์สูงสุด คือ ทำให้ความเจริญก้าวหน้าในระดับสากลต่อไป

-          ลบความคิดในการบริหารแบบเดิมและเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึง การพัฒนาบุคลากร

-          เพิ่มความมั่นใจ ในการเพิ่มทักษะการพัฒนาบุคลากร และประยุกต์ไปใช้บริหารตลอดจนจากประสบการณ์ของท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้แนวคิดและข้อดีและข้อเสียให้รู้จักคิด ให้ฟังแต่อย่างเชื่อ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นางจิตวิไล  โสวิภา

1.        ได้รับความรู้อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

2.        ได้พัฒนาความคิดให้ทันยุคสมัย มีความคิดก้าวไกล

3.        ได้เปลี่ยนแปลงตนเองและแนวทางในการแสดงความรู้

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

วาสนา  พวงมะลิ  กฟส. ท่ายาง

สิ่งที่ได้รับจากการบรรยาย จาก ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

1. ต้องปลูกจิตสำนึกพนักงานให้มีความรักองค์กรให้มากขึ้นโดยต้องยึดทฤษฎีของ

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- ทฤษฎี 4 L’s ,  8 K’s ,  5 K’s

- Peter Senge

2. ให้ทราบถึงงานด้านบริการต้องรู้เขารู้เราต้องมีความรู้ทั้งภายนอกและภายในองค์กรอื่น ๆ ด้วย

3. การสร้างบุคคล ต้องสร้างที่จิตใต้สำนึกก่อน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายวีรศักดิ์

บทวิจารณ์และข้อคิดเห็น

1.        ได้หมายถึงที่มาและความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างถูกต้องตลอดจนแนวทางและวิธีการดำเนินการอย่างครบถ้วน

2.        ผลจากการทำ Work shop ทำให้ได้ความรู้และแนวความคิดใหม่ที่หลากหลายสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า

3.        มีความคาดหวังว่า พนักงานและก่อเกิดการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างจริงและต่อเนื่อง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายคชพิชญ์  บุญเลิศ

นายภุชงค์  ชยันตรดิลก

1.        ได้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีการรับฟังความคิดของผู้อื่น

2.        ได้รับความรู้ใหม่ ๆ L.O.A

                                          ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                          4 L’s

                                          8 K’s

                                          5 K’s

                                          Peter Senge

3.        มีแนวทางและหลักการคิดทำนวัตกรรม

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายชาตรี  เลขประจำตัว  461222

เรียน       ศ.ดร.จีระ   หงส์ลดารมภ์

อ้างถึง      การอบรม  L.O.A    โรงแรม  มิลฟอร์ด พาราไดซ์  จ. ประจวบ ฯ

จากการอบรม  L.O.A. กับ อาจารย์ คิดว่าได้อะไรมากมายแต่ที่นี้พอลำดับได้ดังนี้

1.        ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2.        4 L’s

3.        8 K’s

4.        Peter Senge

5.        ฯลฯ

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้กับพวกกระผมในครั้งนี้

ด้วยความเคารพอย่างสูง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายเมธา  กอลำ

ตามที่ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  บรรยาย สิ่งที่ผมได้รับจากการบรรยายดังนี้

- ทำให้รู้ว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือบุคลากร ทำให้คนเราต้องค้นหาตัวเองชอบอะไร มูลค่าเพิ่มที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง

- ทำให้เรียนรู้ทฤษฎี 4 L’s,  5  K’s,  Peter Senge, ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปใช้กับองค์กรของ กฟภ.

- ทำให้รู้ถึงประโยชน์ของการะเปลี่ยนแปลงองค์กรจากการสร้างองค์กรให้เรียนรู้

- เรื่องการสร้างนวัตกรรมโดยใช้สังคมแห่งการเรียนรู้

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ประพัฒนต์พงศ์   พุ่งไชย

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เรียน       ศ.ดร.จีระ ที่เคารพอย่างสูง

อาจารย์ได้นำความคิดใหม่ ๆ แนวทางและวิธีการสร้างความคิดร่วมกันคิดเป็นทีม โดยรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาหาความรู้โดยไม่หยุดนิ่ง มาช่วยให้องค์กรและตัวพนักงานประสบความสำเร็จที่เรียกได้ว่า สุดยอด จากทฤษฎีมหาสมุทรสีฟ้า  ของอาจารย์ครับ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นิตยา  มันฆโมรา

ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมรับฟัง มีดังนี้

1.        ต้องหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และจะต้องรู้จริง

2.        เมื่อมีความรู้จะต้องรู้จริง ถูกต้อง และนำไปใช้ได้

3.        การทำอะไรจะต้องนำแนวทฤษฎีของนายหลวงมาใช้

4.        คิดมีความคิดรอบคอบ มองทุกอย่างในมุมกว้าง มองคิดอย่างสร้างสรรค์

5.        ในการดำรงชีวิต จะต้อง เดินสายกลาง

ในการปฏิบัติ ข้อ 1 - 5 จะต้องนำ ทฤษฎี  Peter Senge , 4 L’s, 8 K’s, 5 K’s และทฤษฎีนายหลวงมาใช้

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่กรุณามาชี้แนะในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

นายพินิจ   กฟจ. ราชบุรี

1.        การบรรยายให้ความรู้แก้ผู้เข้ารับการฟังมาก

2.        มีวิธีการในการนำเสนอและระดมความคิดกับแนวความคิดในแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี

3.        ควรจะมีการอบรมสัมมนาซึ่งมีระยะเวลาให้มากกว่านี้ซึ่งจะได้เนื้อหาสาระ และการระดมความคิด เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

4.        การมีการติดตามและประเมินผลผู้เข้ารับการสัมมนาเป็นระยะ

5.        การระดมความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานปรับปรุงระเบียบ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะปัจจุบัน ซึ่งสงผลให้ กฟภ. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

Workshop (ช่วงเช้า)

เปรียบเทียบทฤษฎีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทฤษฎี 4L’s , 8K’s , 5K’s , Peter Senge  ไปเชื่อมโยงกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ กฟภ.

 

กลุ่ม 1.1

เปรียบเทียบ 5 ทฤษฎี เชื่อมโยงกับ กฟภ.

1.        เราต้องมีทุนวัฒนธรรม 5K’s

2.        ทุนมนุษย์ 8 K’s

3.         รู้อะไรรู้จริง

4.        มีวิธีการเรียนรู้โดยใช้ 4L’s เรามีพนักงานหลายระดับ

5.        เรามีการทำงานเป็นทีม

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

รอดไม่รอดอยู่ที่คุณ ถ้าบ่ายวันนี้ไม่เชิญ อาจารย์จีระฯมาพูดผมก็จบ แต่ถ้าดีผมต้องคิดเงินเพิ่ม(มุขชวนขันของอาจารย์) การไฟฟ้าไม่ได้เริ่มจาก อาจารย์ แต่มีอยู่แล้วแต่ต้องการมากขึ้นและมีความคิดสร้างสรรค์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

กลุ่ม 2.1

ผมขอเสนอรายละเอียด กฟภ. มีการสร้างโรงเรียน อาคารอเนกประสงค์ในโรงเรียนชนบท เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อภาพกว้างในระดับประเทศได้หลายเรื่อง เป็นเวทีประชาคม หรือชุมชนได้ใช้เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆในกรณีที่ กฟภ. เคยไปตัดไฟเค้า การปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ตอบแทนสังคม เพื่อภาพลักษณ์และให้ชาวบ้านได้เห็นประโยชน์

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

โต๊ะนี้มองที่เอาไว้ให้ประชาชนได้ใช้ แต่โจทย์ของผมต้องวิเคราะห์ทฤษฎี เพื่อมาเสริมให้องค์กรแห่งการเรียนรู้ โต๊ะนี้ถูกตรงที่ว่ากิจกรรมช่วยชุมชน แต่ก็ต้องให้ได้ประโยชน์ด้วยผมขอฝาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

Workshop (ช่วงเช้า)

เปรียบเทียบทฤษฎีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทฤษฎี 4L’s , 8K’s , 5K’s , Peter Senge  ไปเชื่อมโยงกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ กฟภ.

กลุ่ม 2.2

1. ทำอะไร               - เรากำลังจะทำให้ กฟภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. ทำอย่างไร           - ผู้ว่าการ จัดให้มีการฝึกอบรม โดยการนำมาเรียนรู้ร่วมกัน

3. ทำเพื่อใคร           - องค์กร พัฒนาบุคลากร (พวกเรา) และประเทศ

4. ทำแล้วได้อะไร   - กฟภ. มีบุคลากรที่ดี มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาประเทศ

4L’s การนำบุคลากรเข้ามาเรียนเป็นกลุ่ม นอกเหนือจากที่ทำงาน

ใช้ 5K’s คือ มีความคิดสร้างสรรค์

8K’s คือ ต้นทุน มนุษย์ IT กฟภ. ก็มีอยู่แล้ว ทางปัญญา มีการจัดอบรมให้ กฟภ.ให้เราไม่เสียค่าใช้จ่าย

5K’s คล้าย 8K’s , Peter Senge ก็คล้ายกัน

 

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ชุมชนของ กฟภ. ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

Workshop (ช่วงเช้า)

เปรียบเทียบทฤษฎีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทฤษฎี 4L’s , 8K’s , 5K’s , Peter Senge  ไปเชื่อมโยงกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ กฟภ.

กลุ่ม 3.1

1.        แบ่งเป็น มนุษย์ ความคิด ไอที

2.        องค์ความรู้

3.        แนวทางการสร้าง

มองในข้อ 2 หลักการนำไปประยุกต์ใช้งานนำ 8K’s , 5K’s  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Peter Senge และนำ 4L มาประยุกต์ใช้

ทฤษฎี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

1.        ทำอะไร   ทำ L.O

2.        ทำอย่างไร   ในวันนี้ที่จะได้รู้

3.        ทำเพื่อใคร   ทุกคนก็จะทราบเองว่าในวันนี้เราทำเพื่อใคร

4.        สุดท้ายเมื่อทุกอย่างสำเร็จ ทุกคนก็จะทราบว่าได้อะไร

 

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

สมมุติเรามี 5K’s , 8K’s เราก็ไม่สำเร็จ ถ้าเราไม่มี

1.        มีผู้นำที่เอาจริง

2.        มีการ Support ของ กฟภ.

3.        มีบรรยากาศ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นสังคมการเรียนรู้พระเจ้าอยู่หัวท่านจะเน้น ข้อ 2 มาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

Workshop (ช่วงเช้า)

เปรียบเทียบทฤษฎีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทฤษฎี 4L’s , 8K’s , 5K’s , Peter Senge  ไปเชื่อมโยงกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ กฟภ.

กลุ่ม 3.2

จากทฤษฎีต่างๆ เชื่อมโยงองค์กรแห่งการเรียนรู้ กฟภ. สรุป 3 ขั้น

1.        สร้างพนักงานให้มีความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.        นำมาเชื่อมโยงการเรียนรู้

3.        นำไปพัฒนาองค์กร

 

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ไม่มีผมไม่ได้หมายความว่าจะไม่สำเร็จ ผมแค่มาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อนคุณโต๊ะนี้จับประเด็นได้ ทุกคนต้องเน้นให้ได้

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

Workshop (ช่วงเช้า)

เปรียบเทียบทฤษฎีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทฤษฎี 4L’s , 8K’s , 5K’s , Peter Senge  ไปเชื่อมโยงกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ กฟภ.

กลุ่ม 1.2

เราต้องเริ่มจากการ Start ไม่ Start ก็ไม่เกิดดังนั้นเราจึงเริ่มนับหนึ่ง

ขั้นที่ 1     นับหนึ่งโดยใช้ทฤษฎีของ Peter Senge (เป็นทีม)

ขั้นที่ 2     ต่อไปคือ ทำอะไร เราก็ต้องศึกษาโดยใช้ 8K’s ระดมคนเครื่องมือ มาช่วยพอได้ความรู้เสร็จ

ขั้นที่ 3     คือ ทำเพื่อใคร ตอบ เพื่อ กฟภ. ใช้ 5K’s มาปรับระดมสมองมาใช้

ขั้นสุดท้าย คือ ได้อะไรจากการใช้ 5K’s และจะจบด้วยทฤษฎี 8K’s นำไปใช้ในหน่วยงานได้และยั่งยืน

 

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในช่วงเช้านี้ครับ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

Workshop (ช่วงบ่าย)

1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

3.        งบประมาณและระยะเวลา

 

 

 

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

กลุ่ม 6.1

ชื่อโครงการ ยิ้ม สวัสดี

เหตุผล    

ปัจจุบัน กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจ เชิงธุรกิจซึ่งจัดหารายได้ การบรการง่ายๆเช่น การยิ้มและสวัสดีซึ่งเป็น วิถีชีวิตของคนไทยอยู่แล้วของวิถีประจำวันของคนไทย

เหตุจูงใจ

ได้พบเห็นการบริการของธนาคารพาณิชต่างๆเกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก จึงเกิดความคิดน่าจะนำมาใช้ภายในองค์กรได้

ทำอย่างไร

ต้องมีการอบรมพัฒนาวิธีการเป็นประจำโดยผู้บังคับบัญชาต้องสนับสนุนและบังคับใช้อย่างจริงใจโดยคัดเลือกพนักงานที่มีความตั้งใจมาปฏิบัติก่อน แล้วค่อยๆพัฒนาพนักงานอื่นๆให้มีส่วนร่วมด้วย ก็จะเกิดความเคยชิน

งบประมาณ

จัดหาวิทยากรมืออาชีพมาให้คำแนะนำแล้วมีการประเมินผลติดตาม

คำถาม

ทำไมเอกชน(ธนาคาร)ทำได้แล้ว กฟภ. ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำจะทำไม่ได้

เป็นการสร้างคน สร้างงาน เสริมความรู้ สู่คุณภาพ

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

นี่ก็เป็นนวัตกรรมลูกค้าทางลูกค้าสัมพันธ์เปลี่ยนจากรัฐบาล เป็นนวัตกรรมเอกชน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

Workshop (ช่วงบ่าย)

 

 

1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

 

 2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

 

 3.        งบประมาณและระยะเวลา

 

กลุ่ม 2.2

1.        สร้างสายสื่อสารเอง และให้ผู้อื่นเช่า ตั้ง Counter Service เป็นของตัวเอง สามารถรับชำระค่าน้ำค่าไฟได้ ความเป็นไปได้ กฟภ. มีสายใยแก้วเกือบทั่วประเทศอยู่แล้วเพียงแค่ตั้งระบบติดตั้ง

 

2.        ผล สามาบริการลูกค้าไดทั่วถึงเป็นประโยชน์แก่สังคม

 

3.        งบประมาณ 150,000 200,000

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ปัจจุบันการสื่อสาร Online มีความสำคัญและเป็นประโยชน์มาก เวลาเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

1.        คือการแก้ปัญหา

2.        คือการหาโอกาสใหม่ๆ ผมปิติมากที่ได้เห็นโอกาสใหม่ๆ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

 Workshop (ช่วงบ่าย)

 

1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

 

 

2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

 

 

3.        งบประมาณและระยะเวลา

กลุ่ม 1.1

โครงการไฟฟ้าชนบท

1.        ดูจากจุดแข็งของ กฟภ. มีการจัดการโครงการไฟฟ้าชนบท จัดตั้งเป็นหน่วยธุรกิจติดตั้งเรามีต้นทุนพร้อม เพียงแต่เรายังอยู่ในลักษณะที่กระจัดกระจาย วันนี้คู่มือเราได้มีการพัฒนาอยู่ในคู่มือหมดแล้ว บุคลากรมีประสบการณ์มากเป็นเหตุผลสนับสนุน Proposal

 

2.        โปรเจคให้บริการระดับประเทศ กฟภ. มีหน้าที่ส่งให้รัฐบาล ไปขึ้นทะเบียนกับสถาบันระดับโลก

 

3.        ต้นทุนกระจายอยู่ใน กฟภ. ทำให้ที่จะรวบรวมให้พร้อมใช้ ระยะเวลาใช้ประมาณ 6 เดือน เพราะเราเหลือแค่ข้อมูลรวบรวมให้มันอยู่ในแพคเกจที่จะทำได้

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ผมได้ความรู้จากกลุ่มนี้พอสมควร นี่เป็นการคิดเชิงนวัตกรรมผมจะขอเป็นแนวร่วมช่วยแนะนำท่านเพราะท่านจะต้องไปลงทะเบียนกับธนาคารโลก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

Workshop (ช่วงบ่าย)

1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

 

2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

 

 3.        งบประมาณและระยะเวลา

กลุ่ม 3.1

โครงการเก็บค่าชำระหนี้ปีละครั้ง

เหตุผล/เหตุจูงใจ

เพราะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 10 ล้านต่อปี

ทำอย่างไร

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟมาเข้าร่วมโครงการเราจะลดให้มีแบบฟอร์มมีข้อมูล และดูข้อมูลย้อนหลังและนำมาคำนวณค่าไฟตลอดทั้งปี

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1 ล้านและเราจะได้รับเงินเพิ่มทำให้มีสภาพคล่อง

 

 

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

 

นวัตกรรมแหวกแนว ข้อดีคือ ต้นทุนการบริหารจะลดลง ควรเน้นผู้ใช้บริการรายย่อยแทนที่จะมีพนักงานไปเก็บทุกเดือนก็เป็น 6 เดือนครั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในต้นทุนของ กฟภ.

 

 

 

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

Workshop (ช่วงบ่าย)

 

1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

 

2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

 

3.        งบประมาณและระยะเวลา

กลุ่ม โครงการชำระค่าไฟโดยไม่ต้องลงรถ

เหตุจูงใจ 

ปัญหาของที่จอดรถไม่พอ ลดปัญหาเรื่องการจอดรถ ลดระยะเวลาในการบริการ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้มาใช้บริการลดจำนวนพนักงาน

งบประมาณ/ระยะเวลา

60,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน

 

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ปัญหาคือลูกค้าเยอะ ต้นทุนทางธุรกิจแพง ลูกค้ากระจัดกระจายทำไงให้ต้นทุนต่ำลงผมยอมรับว่าไอเดียนวัตกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อผมมาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

Workshop (ช่วงบ่าย)

 

 

1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

 

2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

 

3.        งบประมาณและระยะเวลา

กลุ่ม โครงการพัฒนาบุคลากร

จัดทำห้องโสต ห้องสมุดปัจจุบันเราไม่ค่อยได้ใช้ จะได้เป็นการจัดห้องใหม่ให้แก่ผู้มาใช้บริการได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยและเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในองค์กร

งบประมาณ/ระยะเวลา

150,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1เดือน

 

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

นวัตกรรมเกี่ยวกับสังคมการเรียนรู้ มีตั้งแต่ห้องสมุดใหญ่น้อยห้องสมุดตามเขตต่างๆถ้าเราปรับปรุงอย่างจริงจังจะเป็นประโยชน์มาก ในสิงคโปร์ หัวหน้ารัฐบาลลงทุนจัดทำห้องสมุดแต่เดิมมีคนยืมปีละ 10 ล้าน เดี๋ยวนี้ 20 ล้าน ถ้าท่านต้องการจะพัฒนาบุคคลากรท่านก็ต้องมีห้องสมุดที่ดีเพราะคนไทยส่วนใหญ่มักไม่เข้าห้องสมุด จัดให้บุคลากรสามารถเข้าไปนั่งได้มีมุมกาแฟมีบรรยากาศที่น่าเข้า

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ 

Workshop (ช่วงบ่าย)

 

 1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

 

2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

 

3.        งบประมาณและระยะเวลา

กลุ่ม 4.1

โครงการเครื่องช่วยบรรจุใบแจ้งหนี้

เหตุผล/เหตุจูงใจ

ปัจจุบันปัญหานำเสนอผ่านบัญชีธนาคารช้า ลูกค้าเตรียมตัวได้น้อย เพื่อเป็นการลดเวลา ผนึกซอง ลดค่าใช้จ่ายลดการล่วงเวลาพนักงาน

ทำอย่างไร

ขั้นตอน คือ ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้อยู่ในใบเดียวกัน

งบประมาณ/ระยะเวลา

2,105 บาท ระยะเวลา 1 คืน

 

 

ctana_s1
IP: xxx.26.32.191
เขียนเมื่อ 

อ้างอิง กลุ่ม1.1 ไฟฟ้าชนบท จากข้อความข้างต้น ขอขยายความเพื่อให้ผู้เข้ามาอ่านเกิดความเข้าใจ วันนั้นผมนำเสนอ หน่วยธุรกิจในลักษณะ เป็นที่ปรึกษาและบริหารโครงการสำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า ให้กับประเทศที่ต้องการรับการถ่ายทอดจากประสบการณ์ความสำเร็จในโครงการไฟฟ้าชนบท ของ กฟภ. และประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าฯ เพราะปัจจุบันกฟภ.มีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฯ ถ้านำสิ่งเหล่านี้มาบูรณาการเข้าด้วยกันเป็นแพคเกจ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า อาทิ world bank, ADB. เป็นต้น โดยหน่วยงานนี้เป็นลักษณะ Virtual Project Office ถ้าไม่มีงานทุกคนก็จะทำงานประจำ ถ้ามีงานก็จะรวมตัวเป็นทีม ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าองค์ความรู้และบุคคลากร ที่มีอยู่ในองค์กร

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
HTTP/1.0 204 No Content server: Cowboy date: Sun, 22 Apr 2018 01:45:23 GMT content-length: 0