• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

Learning Organization กฟภ.ประจวบคีรีขันธ์

  การปลูกพืชล้มลุก 3- 4 เดือน ไม้ยืนต้น 3- 4 ปี แต่การจะปลูกพืชคนทั้งชีวิต  

สวัสดีครับ ชาว Blog และลูกศิษย์ กฟภ.

 

ความรู้ส่วนภูมิภาคมีมาเกือบ 50 ปีแล้ว ผมชื่นชมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาตลอด และได้มีโอกาสมาร่วมหลายครั้งในวันนี้ผมมีหน้าที่มาประสานความรู้ให้ท่านผนึกกำลังกันในการทำ Workshop แล้วนำไปแก้ปัญหาเสนอความคิดใหม่ๆ

 

                            KM การเรียนรู้                  LO วัฒนธรรมการเรียนรู้

                    -          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือองค์กรที่พัฒนาประเทศตัวจริง

                    -          อยากให้ กฟภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วัดผลได้

 

ผมหวังว่าลูกศิษย์ทั้งสี่รุ่นที่ผ่านมา และรุ่นที่ 5 นี้จะเข้ามาร่วม Share ความรู้นะครับขอบคุณครับ

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้เราพูดถึงนวัตกรรม แต่วันนี้มีเรื่องอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึง คือการลดต้นทุน การมีความรู้นั้นไม่พอ เราต้องมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ลูกน้องมีส่วนร่วม สอนให้ลูกน้องพูดอย่างปลอดภัยเราต้องมีประชาธิปไตยในความรู้

 

สรุป

 

1.    วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าคนแถวนี้จะเป็นมิตรกับผม ผมจะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่ แสตมฟอร์ด 5 อาทิตย์

2.    วันนี้ผมดีใจมากได้มีลูกศิษย์เพิ่มขึ้น ผมอยากให้บรรยากาศในที่ทำงานของท่านอย่าเป็นระบบเจ้าขุนมูลนาย บรรยากาศเป็นสิ่งสำคัญให้ลูกน้องของท่านพูดได้แต่วิธีการพูดต้องไม่กดดันผู้ใหญ่

3.    ท่านอดิศร และท่านสุทธิเดชทำแล้วผมอยากรู้ว่าคุณได้อะไร ขอให้ท่านมีจิตวิญญาณที่จะใช้ห้องสมุด

 

 

 

                               

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 179185
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ดอกไม้: 1
  ความเห็น: 171
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (100)

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น   

นายดำริ เพชรรัตน์

สัมมนา L.O.A.

ความพึงพอใจวิทยากร ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        การใช้สื่อในการบรรยายเหมาะสมดีเข้าใจง่าย

2.        บุคลิกภาพ การแต่งกาย ดีมากๆ

3.        เป็นการสัมมนาที่ให้โอกาสแสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าสัมมนาดีมาก

นายชาติชาย 287937

สิ่งที่ได้รับจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ทำให้มีความใฝ่รู้ (รู้จักคิดนอกกรอบ)

2.        รู้กว้างขวาง (คิดอย่างมีระบบ)

3.        ศึกษาอย่างถ่องแท้

...ธานี เขียวสอาด กฟต.1(เพชรบุรี)

1.        อาจารย์ ดร.จีระฯ สามารถจุดไฟที่มอดเป็นเถ้าถ่านไปแล้วให้ลุกโชนขึ้นมาได้

2.        สามารถเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วรอบๆตัวในองค์กรมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

3.        นำความรู้จากท่านอาจารย์ไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ้น

ภานุวัตร พิทักษ์ธรรมคุณ 258140 กฟต.1

1.        มีการกระตุ้นให้ผู้ฟังมีการตื่นตัวตลอดเวลา คิดตามตลอดเวลา

2.        สอนให้ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความคิดเป็นระบบดีมาก

3.        ทำให้ผู้รับการอบรมได้ทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิดช่วยกันทำ เพื่อเป้าหมายดีมาก

จารุ โรจนศวิญญา

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        เข้าใจเป้าหมายของ L.O.A.

2.        การเชื่อมโยงของทฤษฎีต่างๆกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ กฟภ.

3.        ได้รู้จัก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

นางนพรัตน์ ปานศิริ

เรียน       .ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

                ตามที่ท่านได้ให้ความรู้แก่ดิฉัน ดิฉันได้ความรู้จากท่านและประทับใจท่านในเรื่อง

1.        การร่วมทำงานกันเป็นทีม ซึ่งในทีมของดิฉันได้ให้ความร่วมมือ ร่วมคิด เป็นอย่างดี

2.        ท่านให้ความคิดอิสระแก่พนักงานของ กฟภ.ที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ และทุกคนคิดอย่างสร้างสรรค์ให้กับองค์กร

3.        ท่านให้แนวทางแก่ทุกคน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ขอบคุณคะ

บุญลือ ทรัพย์เอี่ยม

กฟส.บ้านแหลม

1.        ได้รับความรู้จาก อ.ดร.จีระ คือ งานที่จะนำไปสอนลูกน้องในแผนกตัวเราต้องศึกษางานให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าผลออกมาจะดีหรือถูกผิดอย่างไรค่อยนำไปสอนในแผนกได้

2.        การรู้ในสิ่งต่างๆเมื่อฟังอาจารย์แล้วตัวเรายังรู้น้อยจะต้องอ่านและเรียนรู้เพื่อต่อยอดในความรู้ของตัวเองอีกมาก

3.        จะนำหลักการทำงานข้อ 6 การเป็นเจ้าขององค์กรจะหาสิ่งจุงในให้ลูกน้องทำตัวเป็นเจ้าขององค์กรเพื่อจะได้รักและหวงแหนดูแลองค์กร

สุพัตรา บุศย์ประยูร

1.        เข้าใจคำว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และจะนำไปปฏิบัติโดยการพยายามใฝ่หาความรู้ให้กับตนเองและแนะนำให้ผู้ร่วมงาน ซึ่งแหล่งการเรียนรู้ใน กฟภ. เช่นห้องสมุดเราก็สามารถเข้าไปหาความรู้ได้

2.        ทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพยายาม คิดค้น หาวิธีการแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ใช้ไฟ

3.        การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ หากทุกคนต้องการใฝ่รู้

สุทธินัย สุริยัน

ฝปค..1

1.        ได้รับทราบถึงองค์ความรู้ วัฒนธรรมของการเรียนรุ้ และการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กร อันเป็นที่รักของพนักงานการไฟฟ้า และยังได้พัฒนา ทางจริยธรรมและคุณธรรมในการทำงาน

2.        ได้รับการพัฒนาสมองในการนำเสนอแนะโครงการ นวัตกรรมและการทำงานเป็นทีม ระดมสมองเพื่อคัดเลือกโครงการ

3.        ได้รับทราบถึงโครงการและนวัตกรรมและความคิดเห็นของที่ประชุมและข้อ Comment ของท่านวิทยากรเพื่อนำไปขยายผลและปรับปรุงไปใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

-          การระดมสมองในโครงการต่างๆจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่านี้คาดว่าน่าจะได้โครงการใหม่ๆดีๆกว่าที่ได้นำเสนอไป

วิทวัส บุญเลิศ

ความประทับใจในการเรียน Learning Organization Awareness

1.        ได้รับความรู้ในเรื่อง Learning Organization Awareness เพิ่มขึ้นซึ่งจากเดิมมีความรู้น้อยมาก และคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปเริ่มตั้งองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนางานให้มีการเพิ่มศักยภาพการทำงานและการให้บริการแก่ลูกค้าได้ต่อไป

2.        จากความรู้ที่มีอยู่น้อยเกี่ยวกับ L.O. เมื่อได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรได้โดยให้มีการทำงานเป็นทีมในหน่วยงานเพื่อความก้าวหน้ามั่นคงขององค์กรที่จะก้าวหน้าไปในอนาคต

3.        เมื่อองค์กรเข้มแข็งมีองค์ความรู้ที่ดีในองค์กรแล้วมีการพัฒนาต่อยอดไปจึงถึงขั้นการทำนวัตกรรมต่างๆขึ้นในองค์กรทำให้มีการพัฒนาในการให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ

-          ควรให้มีการติดตามผลการดำเนินการในส่วนของ L.O. อย่างต่อเนื่องและนำมาขยายผลเพื่อประโยชน์ขององค์กรต่อไป

นายเกียรติ อยู่เจริญ

"คิดตามวิทยากรบรรยายและคิดต่อยอดในการพัฒนา"

ประโยชน์ในการเข้ารับการอบรม

1.        ใช้ทฤษฎีประยุกต์ในการพัฒนาระบบวิธีการทำ

2.        การบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล

3.        ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 

นายโยธิน สีดอกบวป

"โครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้" โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ขอเสนอความคิดเห็นและเสนอแนะการสัมมนาโครงการดังนี้

1.     หัวข้อ     - เนื้อหาน้อยเกินไป (ชีสที่แจก)

2.        บรรยาย  - อาจารย์ฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจนำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความตระหนักและตื่นตัวต่อการศึกษาเรียนรู้ให้องค์กรมีความเจริญรุ่งเรือง

..นภาพร เวียงวีระ

สิ่งที่ได้จากการอบรมสัมมนา Learning Organization Awareness ใน กฟภ.

1.        ได้ความรู้ในเรื่องใหม่ๆ เช่น ทฤษฎี 4L's , กฎของ Peter Senge สามารถนำไปปับใช้ในการเรียนรู้ที่จะอยู่ในองค์กรอย่างมีคุณค่า

2.        รู้แนวโน้มการพัฒนาองค์กรในอนาคต พนักงานทุกคนจะมีโอกาสที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ จะทำให้หน่วยงานก้าวไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3.        ได้มีโอกาสรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ทำให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น

นางสุนิษา ต้นเนียม

กฟอ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ในการสัมมนาในครั้งนี้กับอาจารย์ฯ ข้าพเจ้าได้รับสิ่งต่อไปนี้ คือ

1.        ค้นหาตัวเองได้ชัดเจนขึ้น โดยรู้ว่าเราชอบอะไรและอะไรจะทำให้ตัวเราเองประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

2.        ทำให้ตัวเองมีความต้องการใฝ่หาความรู้เพิ่มจากเดิมที่เน้นอยู่ในปัจจุบัน

3.        นำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นประโยชน์ต่อองค์กร

สุรนาท ประดิษฐ์

ได้อะไรบ้างจากการอบรมสัมมนา

1.        ได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎีใหม่ๆ มีทฤษฎีตัวนำทางความคิดเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องได้รับความรู้จากการดำเนินงานโดยบุคคลากรที่มีความคิดเป็นเพียงอย่างเดียว

2.        ได้รับแนวทางด้านความคิดแนวใหม่จากเดิมๆที่เคยเจอะเจอมีทฤษฎีที่นำแนวความคิดที่อาจารย์ได้นำมาเพิ่มเติมจากความคิดที่มีเพียงความคิดทางด้านงานด้านเดียว

        ขอขอบคุณท่านด้วยความเคารพที่ท่านได้นำความคิดให้มีความริเริ่มนำความคิดดัดแปลงทางด้านปฏิบัติเพียงด้านเดียวเพื่อนำออกมาเป็นพื้นฐานการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยแท้จริง

นายสรพงษ์ ลีพรหมมา

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        ได้รับความรู้ ความหมาย ความสำคัญ ของนวัตกรรม

2.        มีแรงจูงใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

 

 

 

นส.วัลภา ปัญญาธีระ

ในการอบรมครั้งนี้ สิ่งที่ดิฉันได้รับความรู้และนำความรู้นี้ไปปรับเปลี่ยนกับการทำงานคือ

1.        การทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้ให้จริง

2.        การทำงานเป็นทีม เรียนรู้เป็นทีม

3.        การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน

นายไตรเทพ บุญตนาชัย

ผปค.กศท..1

1.        ได้รับความเข้าใจในเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (L.O.) และการบริหารจัดการองค์กร (K.M.) เพื่อนำไปพัฒนาใช้ในองค์กร (กฟภ.) โดยเริ่มจาก

การเรียนรู้ - วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ - องค์กรแห่งการเรียนรู้

2.        ได้แนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร

3.        ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม (Workshop)

นายเจริญ มีสิน

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้จาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ทำให้มองเห็นประโยชน์จากการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทำให้เรามีความรู้และทันต่อเหตุการณ์และทันต่อโลกยุคใหม่และนำไปประยุกต์ในงานที่ทำประจำและไปถ่ายทอดต่อยอดให้แก่พนักงานในหน่วยงาน

2.        ทำให้รู้ทฤษฎีต่างๆมากมายหลายทฤษฎีโดยเฉพาะทฤษฎีพอเพียงของในหลวงที่ว่าในการทำอะไรหรือคิดจะทำอะไรสักอย่างจะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบหลายๆอย่างซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการไฟฟ้าฯ

3.        ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มซึ่งมีการระดมความคิดในการเรียนรู้และระดมสมองในการหาทางแก้ปัญหาที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งในอนาคตจะเป็นยุค IT พนักงานทุกคนจะได้ขวนขวายในการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและ IT อยู่ตลอดเวลา

นายทรงชัย พิทักษ์สวัสดิ์การ

หผ.บป.กฟจ.ชพ.

โครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ (L.O.A.)

1.        การนำเสนอเนื้อหา สามารถทำให้ผู้รับฟังซึ่งยังไม่เคยรับฟังมาก่อนเข้าใจนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้พอประมาณสำหรับการเริ่มต้น

2.        เนื้อหาเข้าใจง่าย มีการตอบสนอง 2 ทาง ทำให้เข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังจากจบการอบรม

3.        สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และระดมความคิดหลากหลายเนื่องจากมาต่างพื้นที่ ปัญหาที่แต่ละคนประสบจึงต่างกัน

นายฉลอง โหมดเจริญ

หผ.มต.กฟจ.ชุมพร

โครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ L.O.A.

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้หลากหลาย

2.        เปิดวิสัยทัศน์ให้ผู้เข้ารับการสัมมนา กว้างไกล

3.        มีสิ่งดีๆเกิดขึ้น

นายดำรง ตะกรุดนาค

หผ.บป.กฟอ.หัวหิน

ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความรู้ดังนี้

1.        ได้ความคิดริเริ่มในการทำนวัตกรรมใหม่ๆในการปฏิบัติงาน

2.        คิดเห็น รักคิด สามารถคิดเองได้

3.        ได้ประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

4.        ทำให้วิสัยทัศน์ทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้มีประโยชน์อย่างแท้จริง

นายสุนันท์ จิตต์ปลื้ม

การไฟฟ้าอำเภอ ปราณบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจากผู้บรรยาย

1.        ทำให้ได้ความคิดจากผู้บรรยายไปใช้ในการทำงาน

2.        นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน

3.        การนำเอาเทคนิคใหม่ๆมาทำงานหรืองานไหนที่มีปัญหาเราจะเอางานนั้นมาคิดแก้ไขปัญหานั้นๆให้ได้

4.        การทำ Workshop ทำให้เกิดความคิดริเริ่มร่วมกันในกลุ่มของงานที่คิดขึ้นมา

5.        นโยบายที่จะให้กฟต.1 ได้มีการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ดีเพราะปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามามากและภาษาที่ใช้คือ ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลาง ข้อนี้เป็นความคิดที่ดีมาก

นายมิ่ง ประสานสกุล

หผ.บต. รหัส 155619

ประโยชน์ที่ได้รับ จากการเข้าอบรม โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คือ

มีความรู้และความคิดที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม คือเดิมความคิดว่าจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างก็ไม่ค่อยอยากปรึกษาไม่อยากกระจายความรู้ให้ใคร คือ สาเหตุเคยปรึกษาแล้วก็ไม่ค่อยสำเร็จเพราะจะมีคนขัดหรือแย้งมากกว่าไม่ตรงเป้าบ้างไม่ได้ผลบ้าง

                แต่เมื่อมาเข้ารับการอบรมในวันที่ 24 ,25 เม.. 51 แล้วก็ทำให้ความคิดดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในระบบ Learning Organization Awareness เพราะระบบได้มีข้อคิด การคิดและสร้างสรรค์ทำใหม่ ได้เกิดขึ้นมาและจะทำต่อไป

นายชูชัย วรรณวิไลย

กฟอ.จองปิง

1.        การฝึกอบรมครั้งนี้ อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้ามีความคิดในการศึกษาเรียนรู้ ที่อยากจะคิดในสิ่งใหม่ๆที่จะได้คิดทำนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ

2.        ปัญหาและอุปสรรคด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะว่าเมื่อได้จับการประกวดกิจกรรมด้านนวัตกรรมแล้วไม่ได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ชนะเลิศไปใช้ประโยชน์ โดย กฟภ. ไม่ได้ส่งเสริมนำไปใช้งานจริง

3.        อาจารย์ว่าจะได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล ให้มีจัดการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆและสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อจุดประกายความคิดให้คนไทยได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อประหยัดเงินในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศและเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าจากนวัตกรรมใหม่ๆ

นางยุวดี โภคากรณี

จากการอบรมสัมมนาโครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ L.O.A. ประโยชน์ที่ได้ คือ

                ได้รับความรู้จาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ จากการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ จากการทำ Workshop รับทราบทฤษฎี 4L's, 8K's, Peter Senge และทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถึงการเชื่อมโยงการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปใช้กับการทำงานสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แก่ กฟภ. และจะทำให้ รู้ - รัก - สามัคคี ทำให้เกิดประสิทธิภาพ "เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร"

 นางชวินรัตน์ ชนาภรณ์สีวลี

หผ.บป.กฟอ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม L.O. และ KM

1.        ทำให้คิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ตรงไหนบ้าง สร้างอนาคตได้ไหม

2.        คิดแก้ปัญหาได้รอบคอบขึ้น

3.        ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า บริการที่ประทับใจกับลูกค้า

4.        ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล

5.        เรียนเป็นทีม เพื่อประโยชน์แก่องค์กร

 นายกิตติ ลืมลม หผ.กส.กฟอ.หัวหิน

1.        ได้ความคิดในการตัดสินใจในการสั่งงานและยืดหยุ่นกรณีผิดระเบียบซึ่งผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบแทนลูกน้องเมื่อมีการตรวจสอบผิดพลาดเกิดขึ้น

2.        คิดนวัตกรรมได้แต่ผู้บริหารเห็นว่าใช้งบประมาณมากก็ไม่สามารถนำไปดำเนินการได้สำเร็จแต่หลังจากได้เรียนจาก อาจารย์แล้วคิดว่าผู้บริหารจะอนุมัติโครงการได้

3.        การทำงานเป็นทีมอย่างเดียวไม่พอ ทีมจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปประกอบกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเท่านั้น

นายศักรินทร์ จ่าราช

กฟอ.ชะอำ

1.        ได้รับความรู้แนวทาง การบริหารงานกลับนำไปใช้ในองค์กร

2.        เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับข้าพเจ้าในการดำรงค์ชีวิตในครอบครัว

3.        จะได้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อให้กับเพื่อนๆพนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป

-          ควรให้มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงานของ กฟภ.

ยุทธการ เพชรศรี

ผลจากการอบรมในวันที่ 25 เม.51

1.        ทำให้ทราบเรื่องทฤษฎี การเชื่อมโยงหลักการเรียนรู้กับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน

-          เนื้อหาวิชาการ

-          วิธีการเรียนรู้

-          เส้นทางการเรียนรู้หรือทุนทางปัญญา

-          การฝึกฝนและการทบทวน

2.        แนวคิดทางนวัตกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้ 3C

C1 ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

C2 ไม่สนใจลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

C3 เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับ

ทางแก้

C1 พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง

C2 ต้องทราบความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ

C3 ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

นายสมศักดิ์ คะณา

ผลที่ได้รับจากการอบรมวันที่ 25 เม.51

1.        ทำให้รู้จัก การใช้ทฤษฎีของการเชื่อมโยงหลักการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดแนวทางไปสู่ความเป็นจริงมีการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นขั้นตอน

 

-          เนื้อหาของวิชาการ

-          วิธีการเรียนรู้

-          วิธีการหาความรู้ หรือทุนทางปัญญา

-          การฝึกหัดและทบทวน

2.        แนวความคิดทางนวัตกรรม เช่น 3C

-          ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง

-          ไม่ให้ความสำคัญต่อผู้ใช้ไฟ

-          การไม่ได้การยอมรับจากบุคคลต่างๆ

วิธีแก้ไข

-          ต้องเปิดใจรับและปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

-          ต้องสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟ

-          ต้องรู้จักรับความคิดเห็นของส่วนร่วมและผู้อื่นเพื่อนำมาปรับปรุง

นายเทพธำรงค์ สะตะรัตน์

ประโยชน์ที่ได้

1.        รู้ความหมายของ Learning Organization Awareness

2.        รู้ความสำคัญของ Learning Organization Awareness

3.        รู้ทฤษฎีต่างๆของ Learning Organization Awareness

3.1     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3.2     6 หลักการทำงาน

3.3     รู้ - รัก - สามัคคี

3.4     4L's

3.5     2R's

3.6     2I's

3.7     Peter Senge

3.8     Edwards De Beno

3.9     แนวคิดใหม่ของ Grid

3.10  7 Habits

3.11  ทุน 8 ประการ (8K's)

3.12  5K's

3.13  ASV

นวัตกรรม

-          อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องวัดความต้านทานระบบต่อลงดิน

 

เหตุผล

-          เพื่อทำให้การวัดค่าความต้านทานระบบต่อลงดินใช้รวดเร็ว และยังสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องวัดความต้านทานระบบต่อลงดิน

ทำอย่างไร

-          ออกแบบ (กล่องใส่ , ถังเก็บม้วนสายไฟฟ้า)

-          จัดทำ

-          ทดลองใช้งาน

-          ปรับปรุง

-          ใช้งานจริง

งบประมาณและระยะเวลา

-          ประมาณ 5,000 บาท

-          ระยะเวลา 3 เดือน

-          ค่าใช้จ่ายไม่มาก, ทำเป็นขั้นตอน, ระดมความคิด

นายปองพล  ดีถาวร

Workshop การสร้างสังคมการเรียนรู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

1.        การจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีการยอมรับก่อน

2.        ปัจจุบันสังคม  กฟภ. เป็นแบบสังคมแบบเก่าวัฒนธรรมระเบียบต่าง ๆ ส่วนมากออกมาจากทางด้านเทคนิค / บัญชี

3.        ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป ไฟฟ้าเปลี่ยนรูปแบบเป็นการขายบริการ

4.        ผวก. ส่งเสริมให้มี L.O. พนักงานได้มีโอกาสให้เรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เรียนรู้ด้วยตนเอง, เรียนต่อ

5.        เมื่อเรียนรู้แล้ว โอกาสที่จะนำไปใช้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้บริหารรุ่นเก่า ขาดวิสัยน์ทัศน์ โลกทัศน์แคบไม่เปิดโอกาสให้ทำงานหรือปรับตำแหน่งตามข้อ 2

6.        ถ้าจินตนาการของท่านผู้ว่าและวิทยากรอยากเป็นจริง เห็นควรปรับกระบวนการบริหารจัดการใหม่ โอกาสแก้ไขระเบียบหรือล้างสมองวัฒนธรรมเก่า ๆ ด้วย

แนวคิดข้อเสนอแนะ

1.        BRAND ของ  กฟภ.  ยังไม่มีภาพลักษณ์เป็นตัวตน ยังไม่ติดหูติดปากชาวบ้าน ชาวบ้านรู้ไฟฟ้า คือ ไฟฟ้า ฝ่ายผลิต บางครั้งทำคุณความดีหรือมีผลงาน นักข่าวนำไปลง นสพ. หรืออกทีวี ยังพูดผิด เป็น กฟผ. เสียหายแค่ไหน (ไม่ต้องทำอะไรได้ผลงานออกมาฟรี ๆ ) ดังนั้นควรหาวิธีทำหัวข้อนี้อันดับแรก

2.        เจียระไนทรัพยากรที่มีค่าอยู่แล้วให้มีค่ามากขึ้น โดยผลักดันให้มีกองนันทนาการและการกีฬา เพราะ กฟภ. ของเรามีทรัพยากรประเภทนี้จำนวนมาก ที่กล่าวนี้คือนักกีฬา ทีมชาติประเภทต่าง ๆ ประเทศชาติจัดเสียงบประมาณในการสร้างบุคคลเหล่านี้เป็นจำนวนมากแต่ กฟภ.  รับเข้ามาปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องเสียงบประมาณอะไรเลย แต่นำนักกีฬาเหล่านี้มาใช้ประโยชน์น้อยมาก ไม่คุ้มค่า คือใช้คนไม่ถูกกับงาน เพราะงาน  กฟภ. มีเฉพาะงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างเดียว สามารถนำไปใช้งานอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ได้ เช่น ด้านการตลาด, ลูกค้า  คือนักกีฬาเหล่านี้ เป็นนักกีฬาทีมชาติ เคยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ มีคนรู้จักมาก โดยนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการโปรโมท หรือ คืนกำไร ให้กับสังคม เช่นการสอนกีฬาหรือด้านสังคมอื่น ๆ บางครั้งไม่ต้องงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์เพราะนักข่าวจะนำไปลงข่าวเอง ปัจจุบันพวกเขาเหล่านี้ ต้องนำไปแฝงอยู่ตามแผนก, กองต่าง ๆ ทำให้ลำบาก อึดอัดในด้านการปกครองของฝ่ายบริหาร

นายไพชยนต์   โสภณพินิจ

1.       อาจารย์สามารถจูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมตื่นตัวเห็นความสำคัญกับการพัฒนาหาความรู้ การเพิ่มมูลค่าของผู้เข้ารับการอบรม ได้ดีมาก

2.       มีทัศนคติที่ดีกับผู้เข้ารับการอบรมถึงแม้ว่าการนำเสนอของผู้เข้าอบรบางกลุ่ม จะไม่ตรงประเด็นนัก ทุกหัวข้อการนำเสนออาจารย์สามารถโยงเข้ากับหัวข้อที่อบรมได้ทุกเรื่อง

3.        ให้กำลังใจ คำชม กับผู้เข้าอบรม

นายพหล   เกตุจันทรา

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม โดย ศ. ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

1.        ได้รับความรู้จากวิทยากร เพิ่มขึ้นในการเข้าหา, ศึกษา แนวความคิดใหม่ ๆ

2.        ได้มีโอกาสแสดงความคดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อ กฟภ. ต่อไป

3.        ได้รับแนวทางปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อให้  กฟภ. ได้มีโอกาสแข่งขันงานด้านบริการกับหน่วยงานภายนอก

นายทรงพล  ศิริชัย 

กฟภ.สาขาดำเนินสะดวก  หผ.ก่อสร้างและปฏิบัติการ

สิ่งที่ได้รับ

1.        ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่

2.        ได้ทบทวนสิ่งที่ทำมา

3.        สร้างจิตสำนึกที่ดี

4.        ดูแลตนเอง ดูแลครอบครัว ดูแลคนรอบข้าง ดูแลสังคม

5.        ทำให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอด

6.      มีความคิดที่เป็นระบบ

ทรงกลด  ณ ระนอง  

198625   กฟจ. รน

ได้ประโยชน์ในการอบรม

1.        ได้รับความรู้ในภายของทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีการเรียนรู้องค์กร หาเราว่าจะต้องมีการพัฒนาอะไรในอนาคต ของ กฟภ. ได้รับความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่เรายังไม่เคยได้รับรู้มาก่อน

2.        ให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม

3.        ได้ความรู้ในการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

สิ่งที่ควรทำต่อไป

1.        จัดอบรมพนักงานให้ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้

2.        สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ

3.        จัดให้ดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ

นายโยธิน  ( 149236 )

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังการบรรยาย

1.        ทำงานเป็นทีม โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม

2.        รู้จักติดให้เป็นระบบ เพื่อนำมาดัดแปลงใช้กับงานและชีวิตประจำวันได้

3.        ช่วยกระตุ้นให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

นายทรงเกียรติ  ควรวินิจ  กฟจ. ระนอง

ประโยชน์ที่ได้รับจากากรอบรม

1.        ได้รับความรู้ต่าง ๆ จากการถ่อยทอดประสบการณ์ของอดีตผู้บริหาร  กฟภ.

2.        ได้ความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

3.        ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม

สิ่งที่ควรทำต่อไป

1.        ควรจัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอด ความรู้ต่าง ๆ ให้กับพนักงานทั่ว ๆ  ไปได้รับรู้ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติ

2.      ควรสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้พนักงานได้รับรู้ว่าการที่จะปรับเปลี่ยนนวัตกรรมองค์กรให้ไปสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้นั้นพวกเขาจะได้อะไรบ้าง

 

นางลลิดา   เล็กเจริญ

สิ่งที่ไดรับจากการเข้าสัมมนาจาก ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

ที่  รร. มิลฟอร์ด  พาราไดซ์ หัวหิน เมื่อ 25  เม.ย. 51

1.        ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความกระตือรือร้นในการรับฟังการบรรยายทำให้ไม่ง่วงนอนเพราะมีการทำ Work shop รู้แจ้งเห็นจริงในวิชานั้น ๆ ไม่เหมือนกับวิทยากร คนอื่น ๆ

2.        ทำให้รู้ว่าการมีความรู้และอ่านมากจะเป็นคนรอบรู้ทุกอย่างสามารถทำอะไรก็ได้เป็นวิทยากรก็บรรยายได้รู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างเป็นความสามารถเฉพาะตัวของอาจารย์ เพราะฉะนั้นควรจะนำเอาไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

3.        ทำให้รู้ว่าชีวิตของคนเราต้องให้เรียนรู้เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จมีการพัฒนาต้องหมั่นฝึกอบรม ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะรู้ได้ถ่องแท้และนำไปฝึกสอนผู้อื่นได้

นายวิษณุ  สุวรรณมาฆะ 

 กฟส.  ปากน้ำชุมพร

ประโยชน์ได้จากการอบรม

1.        ได้รับความรู้ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

2.        รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม

3.        ก่อให้มีวิสัยทัศน์ในการจัดทำนวัตกรรมใหม่ ๆ นำมาพัฒนาธุรกิจขององค์กร

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  

การไฟฟ้า อ. ปากท่อ

1.        เอกสารประกอบการบรรยายดีเรียบง่ายเข้ากับสังคมไทย

2.        วิทยากรมีความรู้ดีมากเพราะว่าจบดอกเตอร์มีประสบการณ์สูง

3.      บรรยายดีทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์คล้อยตามและแนวคิดดีมาก

นายธีระพล   พัฒนาศักดิ์ 

หผ.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา  กฟภ.จังหวัดชุมพร

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม

1.        เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ และปรับตัวเองและขบวนการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพต่อองค์กรสูงสุด

2.   เป็นการระดมความคิด ดึงความรู้ความสามารถและศักยภาพแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ กว้างไกล

3.        เป็นการระดมความคิด เชิงนวัตกรรม ลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.        องค์กรแห่งการเรียนรู้ ช่วยในการปรับคนและบริหารคนให้เหมาะสมกับงาน

นายจิระ  ยังสุข

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน

2.        ให้องค์กรมีความเติมโต เป็นหนึ่งเดียวหากพนักงานได้พัฒนาได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3.        เป้าหมายสุดท้ายอยากให้อาจารย์จีระเป็นผู้ดำเนินการ Learning Organization ให้กับ กฟภ. ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

อรุณ พันพัว 

รหัส 126050   กฟต. 1 เพชรบุรี

1.        ประโยชน์ที่รับทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการที่จะต้องเพิ่มความรู้จากการเรียนเพิ่มขึ้น (จากโครงการ)

2.        เป็นโอกาสที่ดีและมีความรู้และความคิดใหม่เพิ่มขึ้นและเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีอาจารย์ทรงคุณวิฒิฯระดับปริญญาเอกให้คำแนะนำ

3.        ได้รับทราบถึงการพัฒนาตัวเองและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต (ตามวัตถุประสงค์ของท่านผู้ว่าการ ฯ)

นายสว่าง  ทองสำฤทธิ์

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        ได้รับความรู้ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.        สามารถทำให้ กฟภ. ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิจารณ์วิทยากร

1.        สอนหรือสื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจดีมาก

2.        ใช้เวลาได้เหมาะสม

นายพีรพงศ์  เนื่องอุดม

1.        ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้

-          ได้รับความรู้แนวความคิด ของอดีต ผู้บริหารมอง กฟภ. ที่ให้เกียรติมาบรรยาย การใช้ความยืดหยุ่นบริหารงาน  ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดความคิดพัฒนาองค์กรได้

-           การให้บริการต่อลูกค้า  การรักษาลูกค้า

2.        การให้ความรู้ การบรรยายของวิทยากร (ให้วิจารณ์)

-          ได้รับการนำความรู้และแนวความคิดจากการบรรยายของวิทยากรมาผสมผสานกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่แห่งการเรียนรู้ซึ่งจะต้องพัฒนาบุคลากรในระดับไหน และนักบริหารจัดการกับองค์กรได้อย่างไร

นพคุณ  วรวงศ์ไกรศรี

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมสัมมนาครั้งนี้

                - ได้รับความรู้ การบริหารจัดการ กฟภ. ในปัจจุบัน เพิ่มขึ้น

                - การให้บริการต่อลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจ

                - ได้รับรู้ถึงทฤษฎี 4L’s, ทฤษฎี 5 k’s ใหม่, และทฤษฎี 8 k’s

2. การให้ความรู้ของอาจารย์ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

                - มีความสามารถในระดับมืออาชีพในการให้ความรู้ มีเทคนิคในการถ่ายทอด

                - อาจารย์ชอบยกตัวเองเป็นหลัก (ชมตัวเอง)

นส. เสาวลักษณ์  ชั่งดวงจิต

 กฟส. ดำเนินสะดวก เขต. กฟต. 1

ความรู้ที่ได้

1.        การจะทำงานให้สำเร็จหรือไม่อยู่ที่คนเราจะต้องรู้จักการจัดการและบริหารงานในองค์กรรวมทั้งบริหารคน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ

2.        เมื่อเราจะทำอะไรสักอย่างก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่าลูกค้าหรือตลาดต้องการอะไรเมื่อรู้แล้วเราจึงผลิตสินค้าตัวนั้นออกมาจึงจะนำไปสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต

3.        ให้รู้คำว่า นวัตกรรม คือ การกระทำใหม่ ๆ ก่อให้เกิดความรู้และนวัตกรรมของคนไทยคือสังคมต้องเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงมีความคิดสร้างสรรค์

นายอนันต์  ใจธรรม

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร

-การทำงานในแบบแลกเปลี่ยนความรู้ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันโดยชี้การรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องและรวมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องของกฎ  Peter  Senge

2. ข้อเสนอแนะ       

- การทำ Work Shop  ควรมีทีมงานพี่เลี้ยงคอยช่วยเป็นที่ปรึกษา

นาย สมเกียรติ  ลีละสุภธานันท์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ L.O.A.

1.        ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการบรรยาย การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดการบริการลูกค้าทุกราย

2.        เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ในกรณีที่จะได้รับการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อที่จะได้ทำการศึกษาเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

3.        การบรรยายของ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ มีความเข้าใจ แต่ระยะเวลาการจัดทำ WORK SHOP มีระยะเวลาน้อยของเพิ่มการจัดทำ WORK SHOP ประมาณ 2 ชม.

นางประทุม  วรรณเกษม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้

1.        เกิดความกระตือรือร้นที่คิดจะนำเอาหลักการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการทำงาน

2.        นำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานในแผนกให้รู้จักการพัฒนาปรับปรุงบุคลากรให้นำไปปฏิบัติการทำงาน

3.        เมื่อพนักงานมีความรู้และนำองค์กรให้เข้าไปสู่การพัฒนาขององค์กร

พิไลวรรณ  มนูธาราม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสัมมนา

1.        ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรเป็นกลยุทธ์ในการนำไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับองค์กร

2.        การทำงานเป็นทีมโดยระดมความคิดเห็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและเลือกข้อที่ดีที่สุดเป็นการเรียนรู้สร้างทัศนคติและวิสัยทัศน์ให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อองค์กรสภาพแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุด

3.        ทั้งหมดนี้จะบรรลุเป้าหมายได้ต้องขึ้นอยู่กับความคิดและการเห็นด้วยพร้อมการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อบรรลุความสำเร็จและมุ่งสู่การการแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ที่เข้ามาเป็นคู่แข่งในการแข่งขัน กับเราชาว กฟภ. ตราบใดถ้าบุคคลากรไม่พัฒนาปรับปรุงตนเองตาม เราก็ไม่สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้

4.        วิทยากรที่รับเชิญมาให้ความรู้ ความคิดและการพัฒนาได้ดีมากโดยเฉพาะ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

นายนิคม ดวงเดือน กฟส. เขาย้อย

สิ่งที่ได้จากการอบรม โดย ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

1.        ได้รับความรู้ความเข้าใจ จุดประสงค์ของการทำนวัตกรรม

2.        ทำให้อยากและคิดจะทำนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน

3.        สามารถนำไปเผยแพร่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานในแผนกผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป

นายสมศักดิ์  มณีจันทร์

หัวหน้าแผนกมิเตอร์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ. ราชบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจากคำบรรยายการเรียนรู้องค์กร

1.        วิทยากรบรรยายวิชาการใช้คำพูดเข้าใจง่าย ๆ สำหรับในแต่ละหัวข้อวิชา

2.        ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น พร้อมแนวทางการปฏิบัติที่นำไปปฏิบัติ

3.        สื่อที่นำมาบรรยาย เป็นข้อความที่สมบูรณ์ กะทัดรัดดีมาก

นายปราโมทย์  พลรักษ์เขต  

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ชุมพร

1.        ได้ความรู้ที่เป็นกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

2.        ได้แลกเปลี่ยนความคิดต่าง ๆ กับพนักงานในกลุ่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้

3.        ได้เปิดวิสัยทัศน์และปรับตัวเองเข้าสู่การเรียนรู้และนำไปใช้งานได้เป็นอย่างมาก

นายปรัชญา  ทองพิทักษ์     กฟส. ปากท่อ

1.        การนำเสนอของวิทยากรใช้คำพูดที่ง่ายไม่ต้องตีความ

2.        ภาพประกอบการบรรยายชัดเจน

3.        ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเป็นไปตามกฎหมายที่ประกาศใช้อยู่สามารถนำไปปฏิบัติได้

4.        การแสดงออกของวิทยากรประเมินแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปคิดและประยุกต์ใช้ทั้งกับระบบงานและในชีวิตประจำวัน

นางพรรณรัตน์  บุญสมบูรณ์

1.        ได้รู้จักกับอาจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์  ซึ่งถ้าไม่มีการโครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ พวกเราก็ไม่สามารถได้รู้จักท่านและไม่มีความรู้ การกล้าแสดงออกในการพูด การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

2.        ได้มีการระดมสมองในการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้

3.        ได้พัฒนาตนเองในการเข้าร่วมประชุมและรู้จักบุคคลในกลุ่มทำให้มีความรู้มากขึ้นดั่งได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน เพราะงานเหมือนกันแต่อุปสรรคแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ทำให้เราฟังปัญหาของแต่ละคนมาพิจารณาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนได้ดียิ่งขึ้น

4.        แนะนำให้ท่านมีการพูดที่มีลูกเล่นบ้างเพื่อจะได้ไม่ง่วงเวลาท่านสอน

ประธาน

กลุ่ม 4.1

สิ่งที่ได้จากการอบรม จากการบรรยายของ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        เกิดความคิดแตกต่าง และคิดนอกกรอบ

2.        สามารถนำความคิดไปจัดทำนวัตกรรม

3.        สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับสภาพการณ์ปัจจุบัน

นายไพศาล  รอดสวัสดิ์

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้

1.        ได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและวิธีจัดการอย่างเป็นระบบ

2.        ได้รับรู้วิธีการพัฒนาบุคลากร, ตนเอง และองค์กรตามทฤษฎีที่มีอยู่

3.        ได้เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

4.        ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายจากวิทยากรนอกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างนวัตกรรม

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

1.        มีแนวคิดและกล้าคิดในสิ่งใหม่พร้อมนำเสมอต่อพนักงานและผู้บริหาร

2.        ได้สิ่งใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

3.        ได้ประโยชน์เพราะหากนำไปใช้ก็จะได้ประโยชน์มาก

นางจิตตราภรณ์  บัณฑโมรา

1.        นำความรู้ที่ได้รับไปแชร์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ และประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และได้เปรียบทางทางการแข่งขันแบบยั่งยืนในภายหน้า

2.        คิดแบบเป็นระบบ ทำงานแบบทีมงาน สามารถประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.        เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกระดับ

ดวงรัตน์ โฆษิตสถิต

1.        พัฒนาการเรียนรู้ได้ต่อเนื่องและถ่ายทอดได้ ผู้อื่นได้รับรู้

2.        ได้แนวคิดจากทฤษฎีต่าง ๆ ที่อาจารย์นำเสนอ และจะได้นำทฤษฎีนั้นมาประยุกต์ ใช้กับงานเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีผลประกอบการที่ดี และได้ทำงานอย่างมีความสุข

3.        เพิ่มมูลค่าด้านทรัพยากร บุคคล ให้มีความรู้มีความกระตือรือร้นและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

นายสัมพันธ์  สุทธิรัตน์

การเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

-          เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อจุดประสงค์สูงสุด คือ ทำให้ความเจริญก้าวหน้าในระดับสากลต่อไป

-          ลบความคิดในการบริหารแบบเดิมและเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึง การพัฒนาบุคลากร

-          เพิ่มความมั่นใจ ในการเพิ่มทักษะการพัฒนาบุคลากร และประยุกต์ไปใช้บริหารตลอดจนจากประสบการณ์ของท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้แนวคิดและข้อดีและข้อเสียให้รู้จักคิด ให้ฟังแต่อย่างเชื่อ

นางจิตวิไล  โสวิภา

1.        ได้รับความรู้อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

2.        ได้พัฒนาความคิดให้ทันยุคสมัย มีความคิดก้าวไกล

3.        ได้เปลี่ยนแปลงตนเองและแนวทางในการแสดงความรู้

วาสนา  พวงมะลิ  กฟส. ท่ายาง

สิ่งที่ได้รับจากการบรรยาย จาก ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

1. ต้องปลูกจิตสำนึกพนักงานให้มีความรักองค์กรให้มากขึ้นโดยต้องยึดทฤษฎีของ

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- ทฤษฎี 4 L’s ,  8 K’s ,  5 K’s

- Peter Senge

2. ให้ทราบถึงงานด้านบริการต้องรู้เขารู้เราต้องมีความรู้ทั้งภายนอกและภายในองค์กรอื่น ๆ ด้วย

3. การสร้างบุคคล ต้องสร้างที่จิตใต้สำนึกก่อน

นายวีรศักดิ์

บทวิจารณ์และข้อคิดเห็น

1.        ได้หมายถึงที่มาและความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างถูกต้องตลอดจนแนวทางและวิธีการดำเนินการอย่างครบถ้วน

2.        ผลจากการทำ Work shop ทำให้ได้ความรู้และแนวความคิดใหม่ที่หลากหลายสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า

3.        มีความคาดหวังว่า พนักงานและก่อเกิดการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างจริงและต่อเนื่อง

นายคชพิชญ์  บุญเลิศ

นายภุชงค์  ชยันตรดิลก

1.        ได้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีการรับฟังความคิดของผู้อื่น

2.        ได้รับความรู้ใหม่ ๆ L.O.A

                                          ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                          4 L’s

                                          8 K’s

                                          5 K’s

                                          Peter Senge

3.        มีแนวทางและหลักการคิดทำนวัตกรรม

นายชาตรี  เลขประจำตัว  461222

เรียน       ศ.ดร.จีระ   หงส์ลดารมภ์

อ้างถึง      การอบรม  L.O.A    โรงแรม  มิลฟอร์ด พาราไดซ์  จ. ประจวบ ฯ

จากการอบรม  L.O.A. กับ อาจารย์ คิดว่าได้อะไรมากมายแต่ที่นี้พอลำดับได้ดังนี้

1.        ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2.        4 L’s

3.        8 K’s

4.        Peter Senge

5.        ฯลฯ

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้กับพวกกระผมในครั้งนี้

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายเมธา  กอลำ

ตามที่ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  บรรยาย สิ่งที่ผมได้รับจากการบรรยายดังนี้

- ทำให้รู้ว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือบุคลากร ทำให้คนเราต้องค้นหาตัวเองชอบอะไร มูลค่าเพิ่มที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง

- ทำให้เรียนรู้ทฤษฎี 4 L’s,  5  K’s,  Peter Senge, ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปใช้กับองค์กรของ กฟภ.

- ทำให้รู้ถึงประโยชน์ของการะเปลี่ยนแปลงองค์กรจากการสร้างองค์กรให้เรียนรู้

- เรื่องการสร้างนวัตกรรมโดยใช้สังคมแห่งการเรียนรู้

ประพัฒนต์พงศ์   พุ่งไชย

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เรียน       ศ.ดร.จีระ ที่เคารพอย่างสูง

อาจารย์ได้นำความคิดใหม่ ๆ แนวทางและวิธีการสร้างความคิดร่วมกันคิดเป็นทีม โดยรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาหาความรู้โดยไม่หยุดนิ่ง มาช่วยให้องค์กรและตัวพนักงานประสบความสำเร็จที่เรียกได้ว่า สุดยอด จากทฤษฎีมหาสมุทรสีฟ้า  ของอาจารย์ครับ

นิตยา  มันฆโมรา

ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมรับฟัง มีดังนี้

1.        ต้องหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และจะต้องรู้จริง

2.        เมื่อมีความรู้จะต้องรู้จริง ถูกต้อง และนำไปใช้ได้

3.        การทำอะไรจะต้องนำแนวทฤษฎีของนายหลวงมาใช้

4.        คิดมีความคิดรอบคอบ มองทุกอย่างในมุมกว้าง มองคิดอย่างสร้างสรรค์

5.        ในการดำรงชีวิต จะต้อง เดินสายกลาง

ในการปฏิบัติ ข้อ 1 - 5 จะต้องนำ ทฤษฎี  Peter Senge , 4 L’s, 8 K’s, 5 K’s และทฤษฎีนายหลวงมาใช้

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่กรุณามาชี้แนะในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

นายพินิจ   กฟจ. ราชบุรี

1.        การบรรยายให้ความรู้แก้ผู้เข้ารับการฟังมาก

2.        มีวิธีการในการนำเสนอและระดมความคิดกับแนวความคิดในแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี

3.        ควรจะมีการอบรมสัมมนาซึ่งมีระยะเวลาให้มากกว่านี้ซึ่งจะได้เนื้อหาสาระ และการระดมความคิด เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

4.        การมีการติดตามและประเมินผลผู้เข้ารับการสัมมนาเป็นระยะ

5.        การระดมความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานปรับปรุงระเบียบ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะปัจจุบัน ซึ่งสงผลให้ กฟภ. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์

Workshop (ช่วงเช้า)

เปรียบเทียบทฤษฎีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทฤษฎี 4L’s , 8K’s , 5K’s , Peter Senge  ไปเชื่อมโยงกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ กฟภ.

 

กลุ่ม 1.1

เปรียบเทียบ 5 ทฤษฎี เชื่อมโยงกับ กฟภ.

1.        เราต้องมีทุนวัฒนธรรม 5K’s

2.        ทุนมนุษย์ 8 K’s

3.         รู้อะไรรู้จริง

4.        มีวิธีการเรียนรู้โดยใช้ 4L’s เรามีพนักงานหลายระดับ

5.        เรามีการทำงานเป็นทีม

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

รอดไม่รอดอยู่ที่คุณ ถ้าบ่ายวันนี้ไม่เชิญ อาจารย์จีระฯมาพูดผมก็จบ แต่ถ้าดีผมต้องคิดเงินเพิ่ม(มุขชวนขันของอาจารย์) การไฟฟ้าไม่ได้เริ่มจาก อาจารย์ แต่มีอยู่แล้วแต่ต้องการมากขึ้นและมีความคิดสร้างสรรค์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

กลุ่ม 2.1

ผมขอเสนอรายละเอียด กฟภ. มีการสร้างโรงเรียน อาคารอเนกประสงค์ในโรงเรียนชนบท เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อภาพกว้างในระดับประเทศได้หลายเรื่อง เป็นเวทีประชาคม หรือชุมชนได้ใช้เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆในกรณีที่ กฟภ. เคยไปตัดไฟเค้า การปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ตอบแทนสังคม เพื่อภาพลักษณ์และให้ชาวบ้านได้เห็นประโยชน์

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

โต๊ะนี้มองที่เอาไว้ให้ประชาชนได้ใช้ แต่โจทย์ของผมต้องวิเคราะห์ทฤษฎี เพื่อมาเสริมให้องค์กรแห่งการเรียนรู้ โต๊ะนี้ถูกตรงที่ว่ากิจกรรมช่วยชุมชน แต่ก็ต้องให้ได้ประโยชน์ด้วยผมขอฝาก

Workshop (ช่วงเช้า)

เปรียบเทียบทฤษฎีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทฤษฎี 4L’s , 8K’s , 5K’s , Peter Senge  ไปเชื่อมโยงกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ กฟภ.

กลุ่ม 2.2

1. ทำอะไร               - เรากำลังจะทำให้ กฟภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. ทำอย่างไร           - ผู้ว่าการ จัดให้มีการฝึกอบรม โดยการนำมาเรียนรู้ร่วมกัน

3. ทำเพื่อใคร           - องค์กร พัฒนาบุคลากร (พวกเรา) และประเทศ

4. ทำแล้วได้อะไร   - กฟภ. มีบุคลากรที่ดี มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาประเทศ

4L’s การนำบุคลากรเข้ามาเรียนเป็นกลุ่ม นอกเหนือจากที่ทำงาน

ใช้ 5K’s คือ มีความคิดสร้างสรรค์

8K’s คือ ต้นทุน มนุษย์ IT กฟภ. ก็มีอยู่แล้ว ทางปัญญา มีการจัดอบรมให้ กฟภ.ให้เราไม่เสียค่าใช้จ่าย

5K’s คล้าย 8K’s , Peter Senge ก็คล้ายกัน

 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ชุมชนของ กฟภ. ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม

Workshop (ช่วงเช้า)

เปรียบเทียบทฤษฎีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทฤษฎี 4L’s , 8K’s , 5K’s , Peter Senge  ไปเชื่อมโยงกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ กฟภ.

กลุ่ม 3.1

1.        แบ่งเป็น มนุษย์ ความคิด ไอที

2.        องค์ความรู้

3.        แนวทางการสร้าง

มองในข้อ 2 หลักการนำไปประยุกต์ใช้งานนำ 8K’s , 5K’s  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Peter Senge และนำ 4L มาประยุกต์ใช้

ทฤษฎี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

1.        ทำอะไร   ทำ L.O

2.        ทำอย่างไร   ในวันนี้ที่จะได้รู้

3.        ทำเพื่อใคร   ทุกคนก็จะทราบเองว่าในวันนี้เราทำเพื่อใคร

4.        สุดท้ายเมื่อทุกอย่างสำเร็จ ทุกคนก็จะทราบว่าได้อะไร

 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

สมมุติเรามี 5K’s , 8K’s เราก็ไม่สำเร็จ ถ้าเราไม่มี

1.        มีผู้นำที่เอาจริง

2.        มีการ Support ของ กฟภ.

3.        มีบรรยากาศ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นสังคมการเรียนรู้พระเจ้าอยู่หัวท่านจะเน้น ข้อ 2 มาก

Workshop (ช่วงเช้า)

เปรียบเทียบทฤษฎีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทฤษฎี 4L’s , 8K’s , 5K’s , Peter Senge  ไปเชื่อมโยงกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ กฟภ.

กลุ่ม 3.2

จากทฤษฎีต่างๆ เชื่อมโยงองค์กรแห่งการเรียนรู้ กฟภ. สรุป 3 ขั้น

1.        สร้างพนักงานให้มีความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.        นำมาเชื่อมโยงการเรียนรู้

3.        นำไปพัฒนาองค์กร

 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ไม่มีผมไม่ได้หมายความว่าจะไม่สำเร็จ ผมแค่มาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อนคุณโต๊ะนี้จับประเด็นได้ ทุกคนต้องเน้นให้ได้

Workshop (ช่วงเช้า)

เปรียบเทียบทฤษฎีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทฤษฎี 4L’s , 8K’s , 5K’s , Peter Senge  ไปเชื่อมโยงกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ กฟภ.

กลุ่ม 1.2

เราต้องเริ่มจากการ Start ไม่ Start ก็ไม่เกิดดังนั้นเราจึงเริ่มนับหนึ่ง

ขั้นที่ 1     นับหนึ่งโดยใช้ทฤษฎีของ Peter Senge (เป็นทีม)

ขั้นที่ 2     ต่อไปคือ ทำอะไร เราก็ต้องศึกษาโดยใช้ 8K’s ระดมคนเครื่องมือ มาช่วยพอได้ความรู้เสร็จ

ขั้นที่ 3     คือ ทำเพื่อใคร ตอบ เพื่อ กฟภ. ใช้ 5K’s มาปรับระดมสมองมาใช้

ขั้นสุดท้าย คือ ได้อะไรจากการใช้ 5K’s และจะจบด้วยทฤษฎี 8K’s นำไปใช้ในหน่วยงานได้และยั่งยืน

 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในช่วงเช้านี้ครับ

Workshop (ช่วงบ่าย)

1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

3.        งบประมาณและระยะเวลา

 

 

 

 

กลุ่ม 6.1

ชื่อโครงการ ยิ้ม สวัสดี

เหตุผล    

ปัจจุบัน กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจ เชิงธุรกิจซึ่งจัดหารายได้ การบรการง่ายๆเช่น การยิ้มและสวัสดีซึ่งเป็น วิถีชีวิตของคนไทยอยู่แล้วของวิถีประจำวันของคนไทย

เหตุจูงใจ

ได้พบเห็นการบริการของธนาคารพาณิชต่างๆเกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก จึงเกิดความคิดน่าจะนำมาใช้ภายในองค์กรได้

ทำอย่างไร

ต้องมีการอบรมพัฒนาวิธีการเป็นประจำโดยผู้บังคับบัญชาต้องสนับสนุนและบังคับใช้อย่างจริงใจโดยคัดเลือกพนักงานที่มีความตั้งใจมาปฏิบัติก่อน แล้วค่อยๆพัฒนาพนักงานอื่นๆให้มีส่วนร่วมด้วย ก็จะเกิดความเคยชิน

งบประมาณ

จัดหาวิทยากรมืออาชีพมาให้คำแนะนำแล้วมีการประเมินผลติดตาม

คำถาม

ทำไมเอกชน(ธนาคาร)ทำได้แล้ว กฟภ. ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำจะทำไม่ได้

เป็นการสร้างคน สร้างงาน เสริมความรู้ สู่คุณภาพ

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

นี่ก็เป็นนวัตกรรมลูกค้าทางลูกค้าสัมพันธ์เปลี่ยนจากรัฐบาล เป็นนวัตกรรมเอกชน

Workshop (ช่วงบ่าย)

 

 

1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

 

 2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

 

 3.        งบประมาณและระยะเวลา

 

กลุ่ม 2.2

1.        สร้างสายสื่อสารเอง และให้ผู้อื่นเช่า ตั้ง Counter Service เป็นของตัวเอง สามารถรับชำระค่าน้ำค่าไฟได้ ความเป็นไปได้ กฟภ. มีสายใยแก้วเกือบทั่วประเทศอยู่แล้วเพียงแค่ตั้งระบบติดตั้ง

 

2.        ผล สามาบริการลูกค้าไดทั่วถึงเป็นประโยชน์แก่สังคม

 

3.        งบประมาณ 150,000 200,000

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ปัจจุบันการสื่อสาร Online มีความสำคัญและเป็นประโยชน์มาก เวลาเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

1.        คือการแก้ปัญหา

2.        คือการหาโอกาสใหม่ๆ ผมปิติมากที่ได้เห็นโอกาสใหม่ๆ

 Workshop (ช่วงบ่าย)

 

1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

 

 

2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

 

 

3.        งบประมาณและระยะเวลา

กลุ่ม 1.1

โครงการไฟฟ้าชนบท

1.        ดูจากจุดแข็งของ กฟภ. มีการจัดการโครงการไฟฟ้าชนบท จัดตั้งเป็นหน่วยธุรกิจติดตั้งเรามีต้นทุนพร้อม เพียงแต่เรายังอยู่ในลักษณะที่กระจัดกระจาย วันนี้คู่มือเราได้มีการพัฒนาอยู่ในคู่มือหมดแล้ว บุคลากรมีประสบการณ์มากเป็นเหตุผลสนับสนุน Proposal

 

2.        โปรเจคให้บริการระดับประเทศ กฟภ. มีหน้าที่ส่งให้รัฐบาล ไปขึ้นทะเบียนกับสถาบันระดับโลก

 

3.        ต้นทุนกระจายอยู่ใน กฟภ. ทำให้ที่จะรวบรวมให้พร้อมใช้ ระยะเวลาใช้ประมาณ 6 เดือน เพราะเราเหลือแค่ข้อมูลรวบรวมให้มันอยู่ในแพคเกจที่จะทำได้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ผมได้ความรู้จากกลุ่มนี้พอสมควร นี่เป็นการคิดเชิงนวัตกรรมผมจะขอเป็นแนวร่วมช่วยแนะนำท่านเพราะท่านจะต้องไปลงทะเบียนกับธนาคารโลก

Workshop (ช่วงบ่าย)

1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

 

2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

 

 3.        งบประมาณและระยะเวลา

กลุ่ม 3.1

โครงการเก็บค่าชำระหนี้ปีละครั้ง

เหตุผล/เหตุจูงใจ

เพราะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 10 ล้านต่อปี

ทำอย่างไร

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟมาเข้าร่วมโครงการเราจะลดให้มีแบบฟอร์มมีข้อมูล และดูข้อมูลย้อนหลังและนำมาคำนวณค่าไฟตลอดทั้งปี

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1 ล้านและเราจะได้รับเงินเพิ่มทำให้มีสภาพคล่อง

 

 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

 

นวัตกรรมแหวกแนว ข้อดีคือ ต้นทุนการบริหารจะลดลง ควรเน้นผู้ใช้บริการรายย่อยแทนที่จะมีพนักงานไปเก็บทุกเดือนก็เป็น 6 เดือนครั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในต้นทุนของ กฟภ.

 

 

 

 

Workshop (ช่วงบ่าย)

 

1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

 

2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

 

3.        งบประมาณและระยะเวลา

กลุ่ม โครงการชำระค่าไฟโดยไม่ต้องลงรถ

เหตุจูงใจ 

ปัญหาของที่จอดรถไม่พอ ลดปัญหาเรื่องการจอดรถ ลดระยะเวลาในการบริการ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้มาใช้บริการลดจำนวนพนักงาน

งบประมาณ/ระยะเวลา

60,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน

 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ปัญหาคือลูกค้าเยอะ ต้นทุนทางธุรกิจแพง ลูกค้ากระจัดกระจายทำไงให้ต้นทุนต่ำลงผมยอมรับว่าไอเดียนวัตกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อผมมาก

Workshop (ช่วงบ่าย)

 

 

1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

 

2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

 

3.        งบประมาณและระยะเวลา

กลุ่ม โครงการพัฒนาบุคลากร

จัดทำห้องโสต ห้องสมุดปัจจุบันเราไม่ค่อยได้ใช้ จะได้เป็นการจัดห้องใหม่ให้แก่ผู้มาใช้บริการได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยและเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในองค์กร

งบประมาณ/ระยะเวลา

150,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1เดือน

 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

นวัตกรรมเกี่ยวกับสังคมการเรียนรู้ มีตั้งแต่ห้องสมุดใหญ่น้อยห้องสมุดตามเขตต่างๆถ้าเราปรับปรุงอย่างจริงจังจะเป็นประโยชน์มาก ในสิงคโปร์ หัวหน้ารัฐบาลลงทุนจัดทำห้องสมุดแต่เดิมมีคนยืมปีละ 10 ล้าน เดี๋ยวนี้ 20 ล้าน ถ้าท่านต้องการจะพัฒนาบุคคลากรท่านก็ต้องมีห้องสมุดที่ดีเพราะคนไทยส่วนใหญ่มักไม่เข้าห้องสมุด จัดให้บุคลากรสามารถเข้าไปนั่งได้มีมุมกาแฟมีบรรยากาศที่น่าเข้า

Workshop (ช่วงบ่าย)

 

 1.        เสนอโครงการ เชิงนวัตกรรม

- ในกลุ่ม กลุ่มละ 1 เรื่อง เหตุผลเพราะอะไร

 

2.        ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

 

3.        งบประมาณและระยะเวลา

กลุ่ม 4.1

โครงการเครื่องช่วยบรรจุใบแจ้งหนี้

เหตุผล/เหตุจูงใจ

ปัจจุบันปัญหานำเสนอผ่านบัญชีธนาคารช้า ลูกค้าเตรียมตัวได้น้อย เพื่อเป็นการลดเวลา ผนึกซอง ลดค่าใช้จ่ายลดการล่วงเวลาพนักงาน

ทำอย่างไร

ขั้นตอน คือ ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้อยู่ในใบเดียวกัน

งบประมาณ/ระยะเวลา

2,105 บาท ระยะเวลา 1 คืน

 

 

อ้างอิง กลุ่ม1.1 ไฟฟ้าชนบท จากข้อความข้างต้น ขอขยายความเพื่อให้ผู้เข้ามาอ่านเกิดความเข้าใจ วันนั้นผมนำเสนอ หน่วยธุรกิจในลักษณะ เป็นที่ปรึกษาและบริหารโครงการสำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า ให้กับประเทศที่ต้องการรับการถ่ายทอดจากประสบการณ์ความสำเร็จในโครงการไฟฟ้าชนบท ของ กฟภ. และประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าฯ เพราะปัจจุบันกฟภ.มีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฯ ถ้านำสิ่งเหล่านี้มาบูรณาการเข้าด้วยกันเป็นแพคเกจ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า อาทิ world bank, ADB. เป็นต้น โดยหน่วยงานนี้เป็นลักษณะ Virtual Project Office ถ้าไม่มีงานทุกคนก็จะทำงานประจำ ถ้ามีงานก็จะรวมตัวเป็นทีม ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าองค์ความรู้และบุคคลากร ที่มีอยู่ในองค์กร

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น