ความยั่งยืน กับ มหาวิทยาลัย

ความยั่งยืน

เรื่องประทับใจอีกเรื่องที่ได้ฟังจากการไปศึกษาดูงาน SEAMEO RIHED 

   เรื่องของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อชาวโลก เชื่อว่าเรากำลังน่าจะอยู่ในยุคที่ในอีก 50 ปีข้างหน้าน่าจะเป็นยุคที่ได้บันทึกประวัติศาสตร์ของการปฏิวัตทางนวัตกรรมใหม่ ๆ เพราะทั้งน้ำมันแพง ข้าวขึ้นราคา น่าจะมีคนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เราได้หลุดพ้นปัญหาที่กำลังเป็นอยู่ (เรื่องนี้ไม่เกี่ยวค่ะ)

   ได้เข้าฟังการประชุมเรื่อง "The Growning Importance of Sustainability on Compuses" ตอนอ่านหัวเรื่องกับเข้าฟังบรรยาคนละเรื่องที่เราคาดไว้ แล้วท่านละอ่านแล้วคิดว่าเป็นเรื่องอะไรดี 

    หัวข้อดังกล่าวมีวิทยากรสองคน คนหนึ่งมาจาก (จำได้ได้เหมือนกัน) แต่สิ่งที่เค้าบรรยายคือทำอย่างไรมหาวิทยาลัยจึงปรับเปลี่ยนหลักสูตรต่าง ๆ ที่ตอบสนองกับปัญหาของภาวะโลกร้อน ไม่ว่าด้านสังคมควรสอนให้คนมีจิตสำนึก ด้านวิศวกรรมคิดค้นนววัตกรรมใหม่ ๆ ที่ลดการใช้ หรือ สร้างภาวะโลกร้อน

    วิทยากรอีกคน บรรยายถึงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ใหม่ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน ให้เกิดบรรยากาสความมีชีวิตชีวาในการมหาวิทยาลัย การพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้จัดในอาณาบริเวณเดียวกัน เพื่อลดใช้พลังงาน แต่ยังคงไว้ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องจัด หรือการจัดอาคารให้รองรับกิจกรรม ซึ่งสถาปนิกหรือวิทยากรที่บรรยาย ได้กล่าวถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ลดการใช้พลังงาน แต่ไม่ลดกิจกรรมที่ต้องจัด เพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่ดำเนินการยาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีหลายคณะ กระจาย ด้วยความคิดเห็นแตกแยกมาก แต่วิทยากรก็นำเสนอว่าควรทำเป็น Zone เพื่อให้เห็นประโยชน์ก่อนจึงดำเนินการ Zone ถัดไป (เขียนแล้วไม่ตืนเต้นเลย แต่จำได้ว่าประทับใจเรื่องนี้มาก ๆ)  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (0)